Data-driven organisation

Studium przypadku

Jak zmieniło się raportowanie informacji zarządczej w Grupie CIECH przy współpracy z PwC? 

Obejrzyj video case study, gdzie CFO, CEO i Management Information Officer opowiadają o rozpoczętej 3 lata temu transformacji cyfrowej obszaru raportowania, która swym zasięgiem objęła całą organizację, w tym również produkcję i monitorowanie kluczowych KPIs operacyjnych.

 

Playback of this video is not currently available

4:48

Grupa Ciech dokonała transformacji obszaru raportowania zarządczego i stała się organizacją działającą w modelu data-driven decision making. Kluczową rolę odegrało utworzenie w strukturach zarządczych CFO nowego obszaru biznesowego odpowiedzialnego za realizację strategii Data & Analytics. Od tego czasu strategia ta jest sukcesywnie wdrażana w kolejnych obszarach operacyjnych.

romanowski jaroslaw

“Celem procesu transformacji jest stworzenie organizacji, w której decyzje biznesowe opierają się o efektywną analizę danych, a obszar raportowania zarządczego skupia się nie tyle na dostarczaniu danych, co sygnalizacji szans i ryzyk oraz prezentacji dynamicznych scenariuszy wspierających proces decyzyjny”

- mówi Jarosław Romanowski, CFO w Grupie CIECH

“Celem procesu transformacji jest stworzenie organizacji, w której decyzje biznesowe opierają się o efektywną analizę danych, a obszar raportowania zarządczego skupia się nie tyle na dostarczaniu danych, co sygnalizacji szans i ryzyk oraz prezentacji dynamicznych scenariuszy wspierających proces decyzyjny”

- mówi Jarosław Romanowski, CFO w Grupie CIECH

Wyzwanie

Rozproszone dane, mało informacji

Grupa Ciech, jako złożona i wielosegmentowa grupa kapitałowa, posiadała wiele niezintegrowanych źródeł danych w wielu jednostkach biznesowych, a proces raportowania wymagał standaryzacji.

Obszar raportowania zarządczego charakteryzowało:

  • ręczne pozyskiwanie danych finansowych i niefinansowych w nieustandaryzowanej formie, różnej dla każdego z business unitów,
  • ręczna integracja danych w plikach Excel i budowa skomplikowanych raportów skonsolidowanych,
  • dostępność wiarygodnej informacji dopiero po zakończeniu procesów zamknięcia miesiąca, ok. 20. dnia roboczego,
  • brak możliwości przeprowadzania szczegółowych analiz (płaski statyczny raport w zagregowanej postaci).

Proces pozyskiwania informacji był nieefektywny i rozproszony, co skutkowało ograniczonym zaufaniem co do rzetelności i aktualności analizowanych danych. Ponadto, integracja danych pochodzących z wielu tak odmiennych źródeł wymagała znacznego nakładu ręcznej pracy.

Rozwiązanie

Data-driven decision making to prawdziwa cyfrowa transformacja w obszarze finansów Grupy CIECH

Wspólnie z ekspertami PwC z obszaru Data & Business Intelligence, CIECH rozpoczął budowę chmurowego środowiska analitycznego, którego serce stanowiła korporacyjna hurtownia danych oraz rozwiązanie do analityki wizualnej oparte na platformie Microsoft Power BI.

Zbudowaliśmy kokpit zarządczy, tzw. TOP 5 dla kluczowych wskaźników biznesowych, dzięki któremu uzyskano:

  • uproszczony proces raportowania zarządczego oparty na akceptowalnym zestawie założeń,
  • ograniczenie manualnych czynności w procesie raportowania poprzez zastosowanie centralnych wytycznych oraz automatyzacji,
  • istotne skrócenie czasu raportowania.

Realizacja pierwszej części projektu, który został przeprowadzony w pełni w metodyce zwinnej (agile), wpłynęła na buy-in organizacji i otworzyła perspektywę dalszych zmian w zakresie procesów i narzędzi. Dynamika transformacji oraz kolejne sukcesy spowodowały zwiększone zainteresowanie i zaangażowania właścicieli kolejnych obszarów biznesowych.

Rezultat

Rozwiązania Business Intelligence są dziś wykorzystywane w Grupie CIECH nie tylko do raportowania zarządczego, ale także do zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu, monitorowania efektywności energetycznej czy KPIs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozpoczęty proces transformacji w oparciu o narzędzia analityczne Azure oraz Microsoft Power Platform umożliwił rozwój raportowania zarządczego odpowiadającego w punkt potrzebom biznesu. Transformacja raportowania objęła swoim zasięgiem wszystkie kluczowe obszary biznesowe. Wprowadzone zmiany przełożyły się na dojrzałą kulturę pracy z danymi i generują dalszy strumień pomysłów sukcesywnie wdrażanych w organizacji.

Możliwe stało się przejście na monitorowanie kluczowych parametrów na bieżąco oraz raportowanie ich w dowolnych cyklach czasowych (dziennie / tygodniowo /miesięcznie).

Zainicjowana zmiana pozwoliła obszarowi finansów na efektywne komunikowanie rezultatów zarówno do biznesu, jak i kluczowych decydentów, a osiągnięta dzięki nowoczesnym narzędziom analityka (na poziomie pojedynczej operacji gospodarczej) oraz interaktywna prezentacja informacji dała długo wyczekiwany wzrost zaufania do danych.

romanowski jaroslaw

“Zwinne zarządzanie całą organizacją w oparciu o dane jest nowym standardem. W czasach dużej zmienności czynników wpływających na funkcjonowanie biznesu - dostępność danych na przysłowiowy jeden klik, możliwość drillowania wyników, czy raportowanie dzienne stanowią dzisiaj niezbędne wsparcie dla zarządzających. Ich zastosowanie może stanowić o “być albo nie być” organizacji”

- mówi Marcin Makusak, Partner PwC Polska

“Zwinne zarządzanie całą organizacją w oparciu o dane jest nowym standardem. W czasach dużej zmienności czynników wpływających na funkcjonowanie biznesu - dostępność danych na przysłowiowy jeden klik, możliwość drillowania wyników, czy raportowanie dzienne stanowią dzisiaj niezbędne wsparcie dla zarządzających. Ich zastosowanie może stanowić o “być albo nie być” organizacji”

- mówi Marcin Makusak, Partner PwC Polska

Zobacz jak firmy zmieniają się pod wodzą nowoczesnych CFO - zainspiruj się pozostałymi historiami

Dowiedz się więcej o wdrożeniach rozwiązań Business Intelligence:

Mariusz Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner, finanse i transformacja biznesu, PwC Polska

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner zarządzający, Lider Clients & Markets, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Obserwuj nas