Awans Polski na 8. miejsce w zestawieniu PwC Women in Work Index 2019

Kolejny rok z rzędu Polska awansowała w zestawieniu „Women in Work Index”, przygotowywanym przez firmę doradczą PwC. W najnowszej edycji zajmujemy 8. miejsce, czyli o jedną pozycję wyżej niż poprzednio, co jest efektem m.in. malejącej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz niskiej stopie bezrobocia.

Raport PwC „Women in Work Index” jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym wymiarze godzin.

Polska jest drugim po Luksemburgu krajem, który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji. Nasze obecne 8. miejsce to efekt m.in. sukcesywnego zmniejszania luki płacowej, która obecnie wynosi 5%, coraz niższej stopy bezrobocia wśród pań oraz dużej liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony dość słabo w porównaniu z innymi krajami wygląda poziom aktywności zawodowej kobiet w Polsce, będący na poziomie zaledwie 63%, co oznacza że w ciągu ostatnich 17 lat zwiększył się jedynie o 3%.

Anna Szczeblewska, partner w PwC, lider zespołu People & Change

Najwyższe miejsca podium w tegorocznym zestawieniu Women in Work Index niezmiennie zajmują Islandia i Szwecja, a 3. miejsce należy do Nowej Zelandii. Wysoko, bo aż na 4. pozycji uplasował się inny kraj naszego regionu, Słowenia. Pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej są na odleglejszych miejscach: Węgry – 14, Estonia – 20, Czechy – 24, Słowacja – 26. Ostatnie miejsca zestawienia zajmują Grecja, Meksyk i Korea Płd.

Od 2000 r. największy awans w zestawieniu zaliczyły Luksemburg (o 17 pozycji), Polska (o 11 pozycji) i Belgia (o 10 pozycji). Z kolei największe spadki zanotowały Stany Zjednoczonych (o 14 pozycji), Austria (o 13 pozycji) i Portugalia (o 11 pozycji).

Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81%), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bln dolarów.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że w 2017 r. różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (gender pay gap) w Polsce wynosiła 5%, czyli w porównaniu z poprzednią edycją zmalała o 2%. To po Luksemburgu (4%) najlepszy wynik w całym OECD, dla którego średnia wyniosła 15%. Najgorzej z równością płac radzą sobie Korei Płd. (gdzie gender pay gap to aż 35%), Estonia (27%) i Japonia (25%).

Korzystnie wygląda również w Polsce stopa bezrobocia wśród kobiet. W 2017 r. wyniosła 5%. Tu jednak lista krajów z lepszym wynikiem jest dłuższa, a czołówkę zajmują Islandia, Japonia i Niemcy (wszystkie po 3%). Z kolei pod względem zatrudnienia pań w pełnym wymiarze godzin plasujemy się w czołówce z wynikiem 91%.

Inaczej sytuacja wygląda w obszarze aktywności zawodowej kobiet – tu znajdujemy się w końcówce zestawienia z wynikiem 63%. Średnia dla OECD wynosi 69%, a najlepiej w tym zakresie wypadają takie kraje jak Islandia (86%), Szwecja (81%) i Szwajcaria (79%).

Nie tylko rządy, ale także pracodawcy mają możliwość kształtowania odpowiedzialnego i równościowego rynku pracy. Organizacje w Polsce przywiązują coraz większą wagę do aspektów związanych z diversity & inclusion, traktując je jako część strategii biznesowej, dzięki czemu idą za tym konkretne działania, takie jak chociażby Certyfikat Równych Płac. O ile jednak w kwestii zmniejszenia gender pay gap zrobiliśmy w ostatnich latach bardzo dużo, ciągle niezadowalająco wygląda odsetek kobiet zajmujących kierownicze stanowiska wyższego szczebla w firmach.

Agnieszka Batkiewicz, menedżer w zespole People & Change w PwC

Informacje o raporcie PwC „Women in Work Index 2019”

Raport „Women in Work Index” analizuje sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks powstaje w oparciu o dane OECD, Eurostatu oraz BLS i jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat). Najnowsza edycja raportu obejmuje dane za 2017 rok.

Zobacz raport "Women in Work Index 2019"

 

Wybierz kraj, by zobaczyć jego pozycję w rankingu i kluczowe wskaźniki
   Index score and rank
   Vector Smart Object
   Index score
   Vector Smart Object1
   Rank
   Gender wage gap
   5%
   Female boardroom representation
   5%
   Composition of female and male populations
   % of the total male or female working age population
   • Full time employment
   • Unemployment
   • Part-time employment
   • Outside labour force
   Closing the gender wage gap
   %
   % increase for female earnings
   $bn
   USD bn increase in female wages
   GDP impacts of increasing female employment rates to Swedish levels
   %
   % increase in GDP
   $bn
   USD bn increase in GDP

   Skontaktuj się z nami

   Anna Szczeblewska

   Partner, PwC Polska

   Tel.: +48 502 184 493

   Agnieszka Batkiewicz

   Menedżer

   Tel.: +48 519 507 092

   Michał Gołębiewski

   Menedżer ds. PR, PwC Polska

   Tel.: +48 519 504 245

   Obserwuj nas