Działania PwC w Polsce w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz wszystkich interesariuszy dokonaliśmy przeglądu naszego planu ciągłości działania biznesu (Business Continuity Plan) i zarządzania kryzysowego, by dostosować wszystkie procedury do obecnej sytuacji wywołanej przez koronawirus.

Pracownicy

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. Na bieżąco prowadzimy komunikację dotyczącą koronawirusa i działań prewencyjnych minimalizujących prawdopodobieństwo zakażenia, takich jak regularne mycie rąk, niepodawanie ręki na powitanie czy zachowywanie bezpiecznego dystansu w kontaktach z innymi osobami. Dajemy też pracownikom możliwość pracy zdalnej zgodnie z zasadami programu Flex@PwC.

Klienci

Pomimo zmienionych warunków pracy dbamy o to, aby świadczone przez nas usługi przebiegały bez zakłóceń, co w wielu przypadkach jest możliwe dzięki nowym technologiom, z których korzystamy w naszej codziennej pracy.

Wspieramy też firmy dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem COVID-19, pomagając im zapewnić ochronę i ciągłość działania biznesu.

Wydarzenia biznesowe i spotkania wewnętrzne

Zgodnie z zaleceniami władz oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przełożyliśmy daty wszystkich spotkań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. O nowych terminach wydarzeń będziemy informowali Państwa w osobnej korespondencji.  

Działania społeczne

Przeczytaj artykuł Adama Krasonia, prezesa PwC w Polsce: Chroniąc pracowników, wspieramy całą gospodarkę

Wsparcie szpitali

Przekazaliśmy 300 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony dla szpitali w Krakowie i Warszawie. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup inteligentnego respiratora Maquet Servo dla Uniwersyteckiego Szpitala Specjalistycznego w Krakowie oraz na zakup środków ochrony osobistej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).

Do inicjatywy wspierania szpitali włączyły się także firmy, z którymi wspólnie realizujemy program “Biznes kontra smog”. CanPack, ABB i Amer Sports również przekazały środki finansowe na specjalistyczny sprzęt dla Uniwersyteckiego Szpitala Specjalistycznego w Krakowie.

Wsparcie przedsiębiorstw społecznych

Wspieramy przedsiębiorstwa społeczne - miejsca pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. z niepełnosprawnością, wychodzące z uzależnień czy bezdomności. Pomagamy podmiotom ekonomii społecznej przetrwać, zamawiając u nich produkty i usługi, które bezpłatnie przekazujemy placówkom medycznym:

Przekazaliśmy także 100 używanych laptopów do placówek pieczy zastępczej - domów dziecka i rodzin zastępczych z całej Polski. Współpracowaliśmy z naszymi partnerskimi organizacjami pozarządowymi oraz Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas