Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ruszyła I edycja konkursu "Fair to Women"

8 marca br. wystartowała I edycja konkursu “Fair to Women”, którego celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Vox Feminae, partnerem merytorycznym PwC Polska, partnerem głównym Emitel SA, partnerem ABSL, a patronami medialnymi PAP i 300Gospodarka.

Równość płac, programy wspierające łączenie życia prywatnego i zawodowego, udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, równościowa kultura organizacyjna - to najważniejsze tematy, na jakie będzie zwracać uwagę kapituła konkursu wyłaniając laureatów.

To, jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy, w głównej mierze zależy od pracodawców. Dlatego bardzo zależy nam na nagrodzeniu tych firm, które w obszarze tworzenia przyjaznego i równego środowiska pracy dla kobiet zrobiły najwięcej. W dojrzałych organizacjach kwestie dotyczące Diversity & Inclusion stanowią ważny element strategii działania. Mam nadzieję, że promując najlepsze praktyki w tym zakresie przyczynimy się do wzrostu znaczenia kwestii różnorodności także w innych przedsiębiorstwach.

Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization

W naszym konkursie chcemy wyróżnić tych pracodawców, którzy stwarzają kobietom takie warunki pracy i rozwoju, aby mogły się w pełni realizować zawodowo bez rezygnacji z życia rodzinnego.

Monika Fill, prezes Fundacji Vox Feminae

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą̨ do niego przystąpić firmy, które prowadzą działalność na terenie Polski. W konkursie oceniane będą wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter stały i kompleksowy. Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu:

  • Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization
  • Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Emitel
  • Iwona Słończewska-Knap, dyrektor zarządzająca w ABSL
  • dr Magdalena Butrymowicz, prawnik, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie
  • Monika Fill, prezes Fundacji Vox Feminae

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni do 22 marca br. wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.fairtowomen.pl.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas