Misja i wartości | PwC

PwC Purpose

Nasz cel zrodził się z oczekiwań interesariuszy wobec nas w obliczu wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat. Chcemy, aby nasza praca i usługi przyczyniały się do rozwiązania ważnych problemów i budowania zaufania w społeczeństwie. 

Odnosi się to nie tylko do tego, „co robimy”, ale także do tego, „jak to robimy”. Dlatego sformułowaliśmy wartości, które są zgodne z naszym celem. 

Wnosimy wartość dodaną dla naszych klientów i ogółu społeczeństwa. Wymaga to spojrzenia na problemy z różnych perspektyw. Jesteśmy Community of Solvers - społecznością ekspertów, którzy kierują się wspólnymi wartościami.

 

Budujemy społeczne zaufanie i rozwiązujemy kluczowe problemy poprzez:

 • Projekty edukacyjne - propagujemy wiedzę w kluczowych dla polskiego społeczeństwa obszarach
 • Projekty biznesowe o społecznym znaczeniu - działamy na rzecz rozwoju miast, samorządów i administracji

 • Innowacje i digital - pomagamy w procesie transformacji cyfrowej i wspieramy innowacje

Wartości PwC

Wartości, którymi kierujemy się na co dzień, określają to, kim jesteśmy i w jaki sposób pracujemy z naszymi klientami.

Act with integrity

 • Nie bój się mówić głośno o tym, co słuszne, zwłaszcza gdy jest to trudne
 • Oczekuj i dostarczaj rezultaty najwyższej jakości
 • Podejmuj decyzję i zachowuj się tak jakby stawką była nasza osobista reputacja

Make a difference

 • Bądź na bieżąco i pytaj o przyszłość świata, w którym żyjemy
 • Miej wpływ z naszymi współpracownikami, klientami i społeczeństwem poprzez aktywne działania
 • Reaguj zwinnie na zmieniające się otoczenie, w którym działamy

Care

 • Staraj się zrozumieć każdą osobę i to, co dla niej ważne
 • Rozpoznaj wartość, jaką wnosi każda osoba
 • Wpieraj innych, aby wzrastali i pracowali w sposób, który wydobywa z nich to, co najlepsze

Work together

 • Współpracuj i dziel się relacjami, pomysłami i wiedzą bez limitów
 • Szukaj i łącz zróżnicowane perspektywy, ludzi i pomysły
 • Dawaj i otrzymuj informację zwrotną w celu doskonalenia siebie i innych

Reimagine the possible

 • Odważ się kwestionować status quo i próbować nowych rzeczy
 • Szukaj innowacji, testuj i ucz się na błędach
 • Miej otwarty umysł na możliwości które kryją się za każdym pomysłem

Kodeks etyczny

Prowadzimy działalność zgodnie z normami zawodowymi, przepisami prawa, wewnętrzną polityką oraz standardami PwC.

Kodeks Etyczny zawiera obszerne wytyczne w zakresie standardów uczciwości i postępowania w biznesie, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich pracowników.

Kodeks postępowania dla osób trzecich objaśnia podstawowe standardy i zasady postępowania zgodnie z którymi powinni działać nasi partnerzy biznesowi, przede wszystkim w łańcuchu dostaw.

Ethics helpline

Każdy ma prawo i możliwość zgłaszania wszelkich problemów i obaw z zakresu etyki. Zapraszamy na stronę ethics helpline.

Obserwuj nas