Dbałość o środowisko

Nasz wpływ

Jako firma oferująca profesjonalne usługi doradcze, nasz wpływ na środowisko pochodzi głównie z generowania emisji CO₂ podczas podróży służbowych oraz zużycia energii w biurach

Pracujemy również nad zredukowaniem odpadów, które generujemy oraz zasobów, które zużywamy, takie jak papier czy woda. 

Nasze podejście

Polityka środowiskowa przedstawia nasze podejście w kwestii zarządzania i redukowania naszego wpływu oraz przedstawia  strukturę dla zadań i celów, które sobie postawiliśmy m.in.

 • Mierzenie i raportowanie naszej emisji CO₂, zużycia energii i wody
 • Współpraca z dostawcami nad możliwościami jakie niesie poprawa negatywnego odziaływania naszego  łańcucha dostaw
 • Dzielenie się wiedzą na temat zarządzania i raportowania emisji z naszymi klientami
 • Redukcja podróży służbowych poprzez używanie i promowanie nowych technologii np. video-konferencje, web meeting etc.
 • Promowanie alternatywnych środków transportu
 • Wybór dogodnej lokalizacji naszych biur blisko głównych linii komunikacyjnych
 • Inwestowanie w nowe technologie, aby nasze budynki były bardziej energooszczędne
 • System pracy w formie “hot desk”
 • Działania promujące recycling, reusing, reducing
 • Kampanie informacyjne zachęcające naszych pracowników do bardziej świadomych i ekologicznych zachowań

Osiągnięcie sukcesu w każdym z tych obszarów wiąże się z zachowaniem i zaangażowaniem naszych pracowników. Dlatego angażujemy i zwiększamy świadomość  na temat kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju w firmie, a także aby zachęcić ich do podejmowania działań w celu minimalizowania własnego wpływu na środowisko naturalne. Szczególnie skupiamy się na zredukowaniu podróży służbowych.

Dobre praktyki

Angażując się w Godzinę dla Ziemi corocznie dbamy o  wyłączenie świateł w naszych biurach w Polsce by zachęcić pracowników i innych interesariuszy do dbałości o środowisko.

Staramy się by akcji towarzyszyły także inne działania:

 • zachęcamy do zgaszenia na tę godzinę świateł w domach,
 • zbieramy odpady, stare ubrania i przekazujemy je organizacjom o charakterze społecznym,
 • pokazujemy pracownikom jak małe zmiany w ich codziennym życiu mogą pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i innych zasobów.

W roku 2015 szczególnie promujemy ją w naszej firmie podczas "CSR Week" jak również poruszamy kwestie, na które ta akcja zwraca szczególną uwagę:  zmiany klimatyczne i niedobór zasobów naturalnych. Wydarzenie tego typu ma na celu zwiększenie świadomości pracowników co w rezultacie ma wpłynąć na zmianę ich zachowania na bardziej pro-ekologiczne.

PwC w Australii było pierwszą firmą na świecie, która wsparła Godzinę dla Ziemi. Jesteśmy globalnym partnerem WWF tej akcji i dążymy do tego by nasze wszystkie biura na świecie brały w niej udział. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego wywiadu z Andy’m Ridleyem na temat początków i rozwoju tej inicjatywy.

Bierzemy udział w międzynarodowym dniu bez samochodu "Car-Free Day", który przypada na 22 września. Tego dnia, podejmowaliśmy różne akcje edukacyjne mające na celu promowanie alternatywnego transportu  oraz zwiększenie świadomości pracowników na kwestie środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza) i zdrowotne (choroby cywilizacyjne) związane z rozległym transportem samochodowym (np. możliwość przejazdu samochodem o napędzie hybrydowym lub nieodpłatny przegląd roweru).

Wielu pracowników PwC podróżuje służbowo i prywatnie samochodem. Aby minimalizować wpływ tych podróży na środowisko opracowana została baza carpoolingu, która umożliwia  wymianę informacji o kierunku przejazdu i możliwości wspólnej podróży. Każdy pracownik, może zamieścić informacje o kierunku odbywanej podroży i o możliwości podwiezienia kogoś lub czegoś np. paczki lub przesyłki. Można także zgłosić potrzebę podroży w danym kierunku i czekać na propozycje. Narzędzie wykorzystywane jest zarówno w odniesieniu do podróży służbowych jak i prywatnych.

Aby zachęcić naszych pracowników do podróży rowerem do i z pracy, udostępniamy im w biurze:

 • Prysznice, znajdujące się w łazienkach na każdym piętrze
 • Zadaszony i chroniony parking dla rowerów
 • Skrzynkę z narzędziami do drobnych napraw 

REDUCE

Naszym celem jest systematyczna redukcja zużywanego papieru oraz zaangażowanie pracowników do tego samego w aspekcie ich indywidualnej pracy. W związku z tym prowadzimy kampanie informacyjne oraz zachęcamy ich do drukowania na papierze pochodzącym z recyklingu.

REUSE

Promujemy wśród naszych pracowników, aby dawali „drugie życie” rzeczom, których już nie potrzebują. W biurze znajdują się kosze, do których mogą oni regularnie oddawać niepotrzebne już im ubrania i zabawki wspierając tym samym Fundację Praw Dziecka. Ponadto, dzięki współpracy z Fundacją Family For Family, pracownicy mają możliwość oddania niepotrzebnej odzieży, sprzętu sportowego, książek itp. rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej. Ma to aspekt ekologiczny, społeczny i edukacyjny.

warsztaty z upcyclingu

Budujemy i wspieramy zaangażowanie pracowników w kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego poprzez akcje promocyjne i edukacyjne oraz interaktywne warsztaty. Cyklicznie proponujemy naszym pracownikom udział w warsztatach z upcyclingu.

Mają one na celu edukację w zakresie ochrony środowiska poprzez powtórne wykorzystanie uznawanych za zużyte materiałów (plastikowych butelek, słoików, fragmentów starych desek) oraz pobudzanie kreatywności pracowników.  Warsztaty te zwiększają świadomość uczestników w zakresie problemu , jaki stanowią odpady, oraz przyczyniają się do pozytywnej zmiany zachowań pracowników w zakresie oddziaływania na środowisko i minimalizowania ich negatywnego wpływu.

RECYCLE

Prowadzimy segregację w kuchniach oraz w service hubach. W biurze znajduje się specjalny kosz na elektrośmieci, dostarczony przez Stowarzyszenie EKON zajmujące się odbiorem makulatury i elektroodpadów. Systematyczna zbiórka pozwala na sfinansowanie warsztatów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników Stowarzyszenia EKON. 

Utylizacja odpadów a wspieranie organizacji społecznych

Podczas renowacji budynku  (05.2014-01.2015)  zutylizowaliśmy:

 • 1310 kg odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (makulatury)
 • 1736 kg elektroodpadów 

Następnie przekazaliśmy na rzecz Stowarzyszenia "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON". Środki ze sprzedaży odpadów uzyskane przez EKON zostały przekazane na rehabilitację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Część wymienianych mebli została odsprzedana za symboliczną kwotę naszym pracownikom oraz organizacjom pozarządowym dając im "nowy dom". Przekazaliśmy również sporo wykładziny do schroniska dla zwierząt, która została wykorzystana na ogrzanie bud i chodników podczas zimy. Podczas remontu biura w Warszawie miała również miejsce wymiana podwieszanych sufitów.

Wraz z firmą remontową zaaranżowaliśmy odbiór demontowanych płyt mineralnych do recyclingu. Przekazane płyty dostarczyliśmy do fabryki Armstrong w celu ponownego wykorzystania w procesie produkcji nowych mineralnych wypełnień do sufitów podwieszanych. To kilkanaście ton, które nie trafiło na wysypisko, jako odpady budowlane. Wymiana sufitu na naszej powierzchni biurowej odbyła się z wyjątkową, unikalną dbałością o środowisko naturalne. Ponadto, zastosowana płyta Ultima+ firmy Armstrong to produkt z certyfikatem Cradle to Cradle. Oznacza to, że w przyszłości po zakończeniu „cyklu życia” będzie mogła zostać w 100% powtórnie zastosowana w produkcji nowych sufitów tej samej lub wyższej jakości.

Skontaktuj się z nami

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas