Fundacja PwC

W działaniach Fundacji zależy nam na systemowym i innowacyjnym rozwiązywaniu ważnych społecznych problemów. Łączymy różne formy wsparcia dla organizacji i liderów społecznych. Dzięki temu mogą oni skuteczniej pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują: dzieciom i młodzieży, osobom czy lokalnym społecznościom zagrożonym wykluczeniem.

Podaruj 1% swojego podatku Fundacji PwC

  • W 2016 roku wsparliśmy w formie finansowej lub/i dzieląc się wiedzą, czasem i umiejętnościami wolontariuszy PwC 40 organizacji
  • Z naszej pomocy skorzystało 700 dzieci i młodzieży
  • Pomogliśmy 8 osobom znajdującym się w trudniej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej choroby lub ubóstwa
  • Pracownicy PwC spędzili 9626 godzin jako wolontariusze (FY16).
  • Przekazaliśmy w formie finansowej ponad 172 000 zł

Zarząd i Rada Fundacji PwC:

Günter Westphal - Prezes Zarządu

Agnieszka Gajewska - Wice-prezes

Małgorzata Marek - Członek Zarządu

Ewelina Niewińska - Członek Zarządu

Ewa Zmysłowska – Członek Zarządu

Jarosław Wichowski – Członek Zarządu

Rada Fundacji PwC

Olga Grygier - Siddons

Piotr Wyszogrodzki

Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
KRS: 0000234238
NIP: 526-286-16-80

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
83 1050 0086 1000 0022 9260 7096

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Marek
Starszy Menedżer ds. Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Polska
Tel.: +48 519 507 402
Email

Obserwuj nas