Połączeni w sieci: media i rozrywka

Sektor rozrywki i mediów to jeden z najciekawszych, najbardziej obiecujących i najszybciej zmieniających się segmentów światowej gospodarki. Głównym czynnikiem na niego wpływającym są bez wątpienia rewolucyjne zmiany technologiczne. W sektorze rozrywki i mediów bez ustanku pojawiają się nowe możliwości dotarcia do konsumentów i nowe możliwości świadczenia usług. Radykalnie spada koszt dostarczenia odbiorcom oferty dokładnie dostosowanej do ich osobistych potrzeb i preferencji, które coraz sprawniej ustalane są dzięki zastosowaniu analizy Big Data.

51%

ankietowanych nie widzi żadnego problemu w udostępnianiu swoich danych, pod warunkiem, że będą one właściwie chronione

Sektor mediów i rozrywki to bardzo dojrzały rynek pod kątem cyfryzacji

Aż 80% ankietowanych internautów często korzysta z bezpłatnych społecznościowych serwisów wideo takich jak YouTube czy Vimeo. Platform i portali informacyjnych używa 76% respondentów. Warto odnotować, że niemal co drugi pytany deklaruje korzystanie z telewizji lub wideo dostępnych na żądanie (takie usługi świadczą na przykład ipla czy Netflix). Najmniej popularne są serwisy muzyczne, ale zna je prawie siedmiu na dziesięciu badanych. Prawdopodobnie wynika to z konieczności opłacania abonamentów, co odróżnia te serwisy od innych, darmowych usług.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas