Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość

Raport PwC Polska

Poznaj kluczowe wyniki badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających i decydentów na temat znaczenia chmury dla biznesu jak i kierunków nadchodzących zmian oraz obszarów, które będą najbardziej podatne na transformacje chmurową.

Pobierz raport

Chapter 1

Dojrzałość chmurowa organizacji

Wysoka dojrzałość oznacza, że rozwiązania chmurowe stosowane są we wszystkich obszarach działalności m.in. poprzez:

 • projektowanie usług i rozwiązań biznesowych na bazie zaawansowanych warstw usług chmurowych (PaaS, SaaS),

 • wysoka synergia usług, platform i zbudowanie holistycznego podejścia dla organizacji przy zachowaniu wysokiej personalizacji dla odbiorcy (zewnętrznego. i wewnętrznego)

 • zoptymalizowane i efektywne wykorzystanie chmury w miejscach, gdzie przynosi największe korzyści,

 • potencjalne uwzględnienie strategii multicloud i modelu hybrydowego, jak i potencjalnej dyspersji 

 • wykorzystywanie sprawdzonych metodyk, modeli oraz w sposób optymalny zasobów i kompetencji zewnętrznych,

 • ustrukturyzowane zarządzanie kompetencjami (m.in. Centrum Kompetencji Chmurowych)

 • nowy, zoptymalizowany model operacyjny wykorzystujący m.in. zasoby w modelu “as a service”

Niska dojrzałość oznacza fazę testowania pojedynczych rozwiązań.

Dojrzałość chmurowa organizacji

Chapter 2

Wartość biznesowa wynikająca z wdrożenia chmury

69%

organizacji dąży do zapewnienia ciągłości biznesowej poprzez transformację chmurową, aż 43% z nich wypracowuje znaczące efekty, w tym aż 67% firm o wysokiej dojrzałości chmurowej

Wysoki poziom oczekiwań vs. relatywnie niski poziom efektu osiągniętego wynika z wciąż dość niskiej dojrzałości polskiego rynku. Na rynkach bardziej dojrzałych różnica oczekiwania vs. osiągnięte cele jest wyraźnie mniejsza i wynika z urealnienia celu stawianego chmurze.

Czy Twoja firma uzyskała oczekiwaną wartość z transformacji chmurowej?

1. Zapewnienie ciągłości biznesowej

2. Zwiększenie odporości i elastyczności działania

3. Zmniejszenie kosztów

4. Wprowadzanie innowacji w produktach i usługach

5. Przyspieszenie time to market dla nowych produktów, usług

6. Usprawnienie procesu decyzyjnego przez lepszą analizę danych

7. Podnoszenie poziomu satysfakcji klienta

8. Utrzymanie talentów w organizacji i rekrutacja najlepszych

9. Budowa przewagi konkurencyjnej nad nowymi graczami

10. Zwiększenie przychodów

11. Wzmocnienie marki i reputacji

Chapter 3

Z czego wynika ”niski efekt finalny”?

Organizacje poszukują drogi do zapewnienia spójnego i możliwie dynamicznego przejścia do chmury z zachowaniem ciągłości działania – utrzymanie tego stanu jest priorytetem. Zaangażowanie biznesu w projekty transformacyjne traktowane jest jako wyzwanie, ale także szansa - wciąż problemem jest sposób przełożenia języka technologii na efekty biznesowe.

Co stanowiło utrudnienie w budowaniu efektów biznesowych z transformacji chmurowej?

1. Brak mapy korzyści biznesowych (w tym oszczędności) wynikających z programu transformacji chmurowej

2. Ograniczenia w obszarze posiadanej wiedzy i kompetencji technologicznych (zwłaszcza w zakresie technologii cloud) w firmie

3. Brak integracji z istniejącymi systemami i danymi

4. Wyzwania związane z nadzorem/regulacjami.

5. Brak lidera odpowiedzialnego za transformację i technologię

6. Kwestie bezpieczeństwa IT i ochrony prywatności

7. Niejasność/brak określenia zakresu odpowiedzialności ról (w obszarze IT i biznes), obowiązków związanych z posiadaniem technologii chmurowej

8. Niezdolność do utrzymania zaangażowania poszczególnych członków kadry zarządczej i kierowniczej

9. Niezdolność do przypisania/pomiaru wartości

10. Brak strategii dostawców usług w chmurze

11. Brak odpowiednich szkoleń rozwijających umiejętności pracowników do korzystania z nowych narzędzi i rozwiązań chmurowych

12. Brak wsparcia organizacyjnego

Chapter 4

Jakie są oczekiwania wobec chmury: perspektywa 3 lat

Najczęściej wskazywane efekty biznesowe z transformacji chmurowej oczekiwane w perspektywie 3 najbliższych lat związane są z umocnieniem pozycji rynkowej firmy.

W 3-letniej perspektywie liderów widać pozytywny trend w postrzeganiu efektów i korzyści, jakie mogą przynieść transformacje chmurowe. Oczekiwanie zmniejszenia kosztów ustępuje miejsca lepszej efektywności, poprawie obszaru time to market czy potencjalnie zwiększenia konkurencyjności (dzięki chmurze) w długiej perspektywie.

TOP 6 najczęściej wskazywanych efektów biznesowych do osiągnięcia wg zarządów (C-level)

 • 44% - przyspieszenie time to market dla nowych produktów, usług

 • 44% - wprowadzanie innowacji w naszych produktach i usługach, zwiększenie przewagi konkurencyjnej

 • 44% - zapewnienie ciągłości biznesowej

 • 43% - zwiększenie odporności i elastyczności działania

 • 29% - zmniejszenie kosztów

 • 27% - usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki lepszej analizie danych

chmura z efektem biznesowym

Pobierz raport 
Chmura i jej wartość
Oczekiwania vs. rzeczywistość

Pobierz raport teraz

Skontaktuj się z nami

Mariusz Chudy

Mariusz Chudy

Partner, PwC Polska

Tel.: + 48 502 996 481

Przemysław Galiński

Przemysław Galiński

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 833