Raport 2023

Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość

cloud business survey
  • Report
  • 15 Minute Read
  • Czerwiec 13, 2023

Transformacja chmurowa to zdecydowanie coś więcej niż tylko przeniesienie operacji do chmury. Jest to proces odkrywania biznesu na nowo poprzez uzyskanie dostępu do nowej wartości, umożliwienie inteligentniejszych sposobów pracy i przemyślenie technologii na nowo. Dlatego strategia chmurowa powinna koncentrować się przede wszystkim na potrzebach biznesowych i nie należy nadmiernie upraszczać jej do aspektów technicznych. 

 

Technologia daje odpowiedź na pytanie „Jak?” ale tylko strategia biznesowa może wyjaśnić „Dlaczego?”. 

 

Po raz drugi w Polsce i po raz pierwszy w Europie Środkowo -Wschodniej oraz regionie EMEA przeprowadziliśmy badanie, którego celem jest zbadanie dojrzałości chmurowej. Raport pokazuje nie tylko jak przebiega transformacja chmurowa w Polsce, ale również pokazuje ją na tle Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu EMEA. Tam gdzie było to istotne dane zostały również porównane do rynku amerykańskiego, bardziej dojrzałego chmurowo (badanie przeprowadzono w USA pod koniec 2022 r.).

 

Mariusz Chudy Partner, Technology Alliances Leader, PwC CEE

Mariusz Chudy, Partner, Technology Alliances Leader, PwC CEE

Transformacja zajmuje bardzo ważne miejsce na liście priorytetów liderów biznesu, ponieważ stale zmieniający się świat stymuluje ciągłe dostosowywanie i znajdowanie nowych sposobów zwiększania wartości. Dlatego wszyscy przechodzimy do chmury — prędzej czy później. Żeby zbudować przyszłościowe modele biznesowe, konieczne jest nie tylko podążanie za zmianami, ale przewodzenie transformacji, czerpanie z niej jak największych korzyści. Dlatego przeprowadziliśmy to badanie — żeby pokazać organizacjom perspektywę tego, w którym punkcie jesteśmy obecnie, gdzie powinniśmy szukać korzyści i w jaki sposób myśleć o transformacji chmurowej.

Zobacz pozostałe raporty z tej serii

Suplement zawierający wnioski z regiononu EMEA oraz raporty dedykowane konkretnym sektorom: finansowemu, Retail & Consumer oraz sektorowi telekomunikacji, mediów i technologii (TMT).

Suplement do raportu

Pobierz suplement (PDF of 2.5mb)

Sektor finansowy

Sektor Retail & Consumer

Sektor TMT

Dojrzałość chmurowa w Polsce na tle CEE jest o 3% wyższa, jednak w porównaniu z regionem EMEA oraz USA nadal jest na niskim poziomie. Można oczekiwać, że ma szansę przełożyć się to na wdrożenie dojrzalszych rozwiązań chmurowych

Chmura stała się kluczowym elementem cyfrowego środowiska operacyjnego, a jej przyjęcie jest częścią procesów transformacji firm.

32% firm deklaruje, że rozpoczęło swoją podróż w kierunku transformacji
w chmurze.
Jednak dojrzałość chmury w Polsce oraz Europie Środkowo - Wschodniej jest stosunkowo niska w porównaniu z regionem EMEA i USA. Tylko 7% firm w Polsce (8% w Europie Środkowo-Wschodniej) uważa, że ich dojrzałość w chmurze jest wysoka, co oznacza, że w pełni przenoszą się do chmury i skalują ją w całej firmie. W regionie EMEA odsetek ten wynosi 14%, w Stanach Zjednoczonych — 32%.

Jeśli chodzi o średnią dojrzałość, 31% firm w Polsce przyjęło technologię chmury w wielu obszarach swojej działalności i rozwinęło swój model operacyjny. 4% mniej firm z Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z Polską deklaruje średnią dojrzałość. W regionie EMEA jest to 40% firm. W Stanach Zjednoczonych stanowią prawie połowę badanych firm. Firmy te korzystają z usług wielu dostawców usług w chmurze lub wykorzystują chmurę do wprowadzania innowacji w swojej działalności.

Łącznie liczby te pokazują, że 38% firm w Polsce wdrożyło chmurę we wszystkich lub większości części swojej działalności, w porównaniu do 35% w CEE, 54% w EMEA oraz 78% w USA.

pattern 1
Magda Dziewguc

Magdalena Dziewguć, Country Director,
Google Cloud, Poland

Kluczowym wyzwaniem w zakresie wdrażania chmury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej jest fakt, że większość liderów biznesu nadal uważa, że “chmura” to projekt IT. Zarządzanie złożonymi projektami informatycznymi nie należy do prostych. Tymczasem nowe modele biznesowe w sektorze cyfrowym są oparte na danych. Budowanie skutecznych strategii rozwoju cyfrowego bez narzędzi chmurowych, które je wspierają jest praktycznie niemożliwe. W Europie Środkowo-Wschodniej niczego nie brakuje - firmy mogą czerpać korzyści z lokalnej, solidnej infrastruktury hiperskalowej, solidnej bazy talentów technicznych i przedsiębiorczego nastawienia biznesowego regionu. [...]

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje dojrzałość chmurową Twojej firmy?
adopcja chmurowa

86% firm, które obecnie nie stawiają na chmurę, planuje przenieść całą lub ponad połowę swojej działalności do chmury w ciągu najbliższych 2 lat

Rosnące znaczenie transformacji chmurowej podkreśla fakt, że firmy, które nie są obecnie w pełni zainteresowane transformacją chmurową planują migrację do chmury w najbliższej przyszłości. Spośród tych, którzy obecnie do chmury zmigrowali tylko część organizacji 44% wskazuje, że w ciągu 2 lat wszystkie operacje zostaną przeniesione do chmury. Tylko 2% mniej firm spodziewa się, że 50% lub więcej ich operacji będzie odbywało się w chmurze.

Dlatego firmy powinny skoncentrować się na dopracowaniu swoich strategii, aby wykorzystać wartość, jaką wdrożenie chmury może wnieść do ich działalności.

Które z następujących stwierdzeń najlepiej opisuje operacje Twojej firmy w chmurze?
picture 10
Dominika Bettman

Dominika Bettman,
dyrektor generalna Microsoft w Polsce

W niestabilnych czasach biznes musi się cechować dużą elastycznością i potrzebuje do tego niezawodnych narzędzi. Dziś najbardziej godną zaufania technologią jest chmura. Gwarantuje wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności każdej organizacji wobec niepewności gospodarczej i geopolitycznej. Chmura jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową oraz szybki i pewny dostęp do usług. [...]

41% firm z Polski wykorzystuje przede wszystkim chmurę do modernizacji, a tylko jedna na cztery stosuje holistyczne i wieloaspektowe podejście do chmury, które pozwala usprawnić im swoją działalność

Ponieważ firmy w Polsce są wciąż na wczesnym etapie transformacji w chmurze, modernizacja jest głównym powodem wykorzystania technologii chmurowej dla 41% firm (w  Europie Środkowo-Wschodniej to aż 49%, w regionie EMEA 39%, a w Stanach Zjednoczonych jest to tylko jedna czwarta). 

Połączenie migracji, modernizacji i cloud-native w celu zmiany biznesu jest wspólne dla 24% firm w Polsce, podczas gdy dla firm z regionu CEE wynosi ono 20%, a EMEA 27%. W USA na takie rozwiązanie wskazuje 38% organizacji.

Które z powyższych stwierdzeń najlepiej opisuje główny powód, dla którego Twoja firma korzysta z technologii chmurowej?
picture 14
Przemek Szuder

Przemek Szuder, Dyrektor Generalny Amazon Web Services w Europie Środkowo-Wschodniej

Chmura obliczeniowa to nowa norma, ponieważ firmy każdej wielkości zdały sobie sprawę z jej zalet: skalowalności, optymalizacji kosztów, bezpieczeństwa i możliwości szybkiego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie chmura zdemokratyzowała dostęp do wielu technologii, które wcześniej były dostępne tylko dla największych klientów – m.in. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. [...]

Większość firm nie zrealizowała jeszcze wymiernej wartości z transformacji chmurowej

Wdrażając technologię chmurową, firmy poszukują znacznych korzyści ze swoich inwestycji. Biorąc jednak pod uwagę niższy poziom dojrzałości chmurowej w Polsce, można wnioskować, że większość ankietowanych menedżerów nie zdaje sobie jeszcze w pełni sprawy z korzyści płynących z inwestycji w chmurę.

35% firm w Polsce wskazuje, że wykorzystuje chmurę do zwiększenia zwinności organizacji oraz szybszego wejścia na rynek. Dla 34% to poprawa cyberbezpieczeństwa oraz szybsze wejście na rynek, 33% firm wskazuje, że przyczynia się to do lepszego podejmowania decyzji.

Cztery wiodące obszary wartości w USA różnią się od tych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej: lepsze podejmowanie decyzji zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 52%, a poprawa jakości obsługi klienta, oszczędności kosztów i zwiększona produktywność plasują się na kolejnych miejscach z wynikami nieco poniżej 50%.

pattern 1

Metodyka

PwC przeprowadziło ankietę wśród 2209 liderów technologii i biznesu z 20 krajów w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), w tym 389 respondentów z siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej z różnych sektorów przemysłu (produkty przemysłowe, usługi finansowe, energetyka, usługi komunalne i górnictwo, technologia, media i telekomunikacja, handel detaliczny i konsumpcyjny oraz zdrowie).

Wśród przebadanych 2209 liderów znalazło się 168 z Polski. 

Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało od lutego do marca 2023 r. W regionie EMEA od kwietnia do czerwca 2023 r. Ankietę przeprowadziło PwC Research - zajmujące się badaniem i analizą rynku.

Raport

Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość

Pobierz raport (PDF of 4.81mb)

Skontaktuj się z nami

Mariusz Chudy

Partner, PwC Polska

+ 48 502 996 481

Email

Przemysław Galiński

Dyrektor, PwC Polska

+48 519 507 833

Email

Paweł Kaczmarek

Dyrektor, PwC Polska

+48 509 287 983

Email

Maria Hankała

Starszy menedżer, Marketing, Komunikacja, Rozwój biznesu, Warszawa, PwC Polska

+48 502 18 4555

Email

Ewelina Służalska

Manager ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa, PwC Polska

​+48 519 506 904

Email

Obserwuj nas