Pięcioletnia prognoza wydatków konsumentów i reklamodawców w 13 segmentach rynkowych.

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2023-2027

Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027
  • Report
  • 8 minute read
  • Listopad 07, 2023

W 2023 r. polski rynek rozrywki i mediów będzie wart ponad 48 mld złotych. W latach 2022-2027 średnioroczne tempo wzrostu przychodów w Polsce będzie wyższe od tego na świecie i wyniesie 4,6% CAGR, podczas gdy globalnie sektor rok do roku będzie wzrastał o 3,6% CAGR i w 2023 r. osiągnie 2,4 bln dolarów.

 

Największym sektorem polskiego rynku rozrywki i mediów jest telewizja tradycyjna, która w 2023 r. osiągnie wartość 12 mld złotych. Drugim w kolejności jest sektor dostęp do Internetu, który w 2023 r. osiągnie 11,2 mld złotych przychodu. Są to dwa największe sektory pod względem przychodów w branży, który w najbliższych latach będą walczyć o pozycję lidera na polskim rynku E&M.

Jaka będzie wyglądać branża rozrywki i mediów w najbliższych 5 latach?

Branża rozrywki i medialna otrząsnęła się z negatywnych konsekwencji pandemii COVID 19 i pozostaje na kursie wzrostowym pomimo wielu wyzwań, które czekają branżę w najbliższych latach. Ograniczone wydatki konsumenckie, inflacja i wojna na Ukrainie studzą prognozy i prognozują spowolnienie wzrostu przychodów na najbliższe 5 lat. Taka sytuacja zmusza firmy do zrewidowania swoich oczekiwań, skupienia się na swoich najbardziej dochodowych segmentach i poszukiwania nowych sposobów na ponowne ożywienie wzrostu przychodów. 

Obecne warunki rynkowe będa wymagać od firm dostosowania swoich strategii do obecnej sytuacji finansowej konsumentów, którzy zwracają coraz większą uwagę na cenę usług i subskrybcji. To może oznaczać zwiększone zapotrzebowanie na konsumpcję darmowych treści na platformach, które będą w coraz większym stopniu wspierane reklamami. W 2025 r. wydatki na reklamę przewyższą wydatki konsumenckie, co pokazuje, jak potężnym katalizatorem wzrostu jest rynek reklamy, szczególnie reklamy internetowej, która w najbliższych latach będzie odgrywać kluczową rolę, wspierając rozwój i wzrost wile segmentów branży E&M. 

Raport "Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2023-2027"

PwC Global Entertainment & Media Outlook dostarcza istotnych danych i analiz, które pozwalają naświetlić strategiczne kierunki, jakie firmy powinny obrać, aby utrzymać wyniki i wzrost w coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym środowisku. Kolejna edycja raportu “Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce” zawiera dogłębne spojrzenie na to, jak będzie rozwijać się polski rynek rozrywki i mediów w ciągu najbliższych pięciu lat. 

Zapoznaj się z raportem, aby odkryć kluczowe dane, najnowsze trendy oraz perspektywy rozwoju rynku rozrywki i mediów w Polsce, które pomogą Tobie w kształtowaniu strategii na przyszłość.

Branża rozrywki i mediów w Polsce

Przychody w branży rozrywki i mediów w Polsce rosną szybciej niż na świecie. W 2023 roku suma przychodów w branży przekroczy wartość 48 mld złotych, jej średnia roczna stopu wzrostu przychodów będzie wynosić 4,6% CAGR, a przychody w 2027 roku osiągną wartość 56,4 mld złotych. Daje to Polsce szybsze tempo wzrostu niż na świecie o 1 p.p. CAGR. 

Branża w Polsce odczuwa podobnie jak inne kraje wpływ inflacji na wydatki konsumentów w sektorze mediów i rozrywki oraz ich zmieniające się preferencje dotyczące konsumpcji treści. Tempo rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce choć spowalnia, to wciąż jest wyższe od światowego. Cała branża z wyjątkiem sektora Gazet, magazynów i książek będzie w okresie prognozy odnotowywać wzrost przychodów. Trzema największymi sektorami w branży rozrywki i mediów w Polsce pod względem przychodów są telewizja, dostęp do internetu i reklama internetowa. Największy śródroczny wzrosty przychodów na rynku odnotowują w okresie prognozy kina, reklama internetowa, gry wideo i usługi OTT.

 

48,1 mld zł

wartość polskiego rynku rozrywki i mediów w 2023 roku

4,6 %

średnia roczna stopa wzrostu przychodów polskiej branży rozrywki i mediów w latach 2022-2027

12 mld zł

przychody z rynku tradycyjnej telewizji w 2023 r. (największa część sektora polskiego rynku E&M)

11,2 mld zł

przychody z sektora dostępu do Internetu w 2023 r. (drugi największy sektor polskiego rynku E&M)

Prognozy dla wybranych segmentów rynku rozrywki i mediów w Polsce

Polski rynek telewizji tradycyjnej w 2023 r. przekroczy 12 mld zł. Przychody w tym segmencie będą rokrocznie rosły o 1,6% CAGR i w 2027 r. osiągną 12,7 mld zł. W skład przychodów w tym segmencie wchodzi abonament telewizyjny,  reklama telewizyjna i publiczne opłat licencyjne.   

Sektor telewizji tradycyjnej jest obecnie największym sektorem pod względem przychodów  w całej branży rozrywki i mediów. Silna pozycja i pierwsze miejsce pod względem wysokości przychodów telewizja utrzyma do 2025 r. 

Czytaj więcej

Dostęp do Internetu jest drugim co do wielkości segmentem pod względem wysokości przychodów na polskim rynku rozrywki i mediów.  W 2023 r. przychody z tego sektora będą wynosić 11,2 mld zł i będą rosły w tempie 5.8% CAGR w ciągu 5 lat. Najszybciej w tym segmencie rozwija się Internet mobilny, który odpowiedzialny jest za ponad przychodów z segmentu dostępu do internetu w Polsce.

Czytaj więcej

Przychody z segmentu reklamy internetowej w Polsce wyniosą w 2023 roku 7,8 mld zł i będą rosły w tempie 8,6% CAGR, osiągając 10,6 mld zł do 2027 roku. 

Sektor reklamy mobilnej dominuje na rynku. Przychody z reklamy w mobilnym Internecie w Polsce wyniosą 4,6 mld zł w 2023 r. i wzrosną, w tempie 10,5% CAGR w ciągu 5 lat.

Czytaj więcej

 

Przychody z segmentu reklamy telewizyjnej w Polsce wyniosą w 2023 roku 3,89 mld zł i będą rosły w tempie 0,9% CAGR, osiągając 4,04 mld zł do 2027 roku. 

W skład reklamy telewizyjnej wchodzą przychody z reklamy w telewizji tradycyjnej i  reklamy w telewizji online. Reklama telewizyjna online będzie wspierać wzrost całkowitych przychodów z reklamy telewizyjnej i równoważyć minimalny spadek przychodów w podsegmencie reklamy telewizji tradycyjnej w najbliższych latach. 

Czytaj więcej

Polska rynek usług wideo OTT od 2019 r. Rozwija się bardzo dynamicznie. Pandemia COVID-19 dodatkowo pobudziła wzrost przychodów na rynku usług wideo OTT. 

W 2023 r. przychody z usług wideo Over-the-Top osiągną wartość 4,8 mld zł i będą rosły w tempie 6,6% CAGR przez najbliższe 5 lat aż do 5,7 mld zł w 2027 r.

Czytaj więcej

Przychody z polskiego rynek gier wideo w 2023 r. przekroczy 4 mld zł. Prognozuje się, że w 2027 r. rynek gier osiągnie 5,29 mld zł, przy wzroście 6,8% CAGR. W skład przychodów z sektor gier wideo wchodzą tradycyjne gry wideo, gry social/casual i reklama w grach wideo. Ze wszystkich podkategori gier to właśnie gry social/casual są najbardziej popularne i przynoszą branży gier wideo największe przychody. 

Czytaj więcej

Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich pod względem względnego tempa wzrostu liczby sprzedanych biletów w 2021 i 2022 r. Prognoza wzrostu na najbliższe 5 lat dla branży kin wyniesie 10,8% CAGR. Jest to najwyższe tempo wzrostu na polskim rynku rozrywki i mediów. W 2023 r. przychody z kin w polsce przekroczą wartość 1,05 mld zł i utrzymując wysokie tempo wzrostu w 2027 r. osiągną wartość 1,4 mld zł.

Czytaj więcej

Polski rynek muzyczny przekroczył poziom przychodów sprzed pandemii a jego wartość w 2023 r. osiągnie 2,1 mld zł. Przychody na rynku muzycznym będą nadal rosnąć w tempie 4,0% CAGR osiągając w 2027 r. 2,4 mld zł. W polsce branże muzyczną tworzą nagrania muzyczne, radio i muzyka na żywo. W całej branży najdynamiczniej rozwijającym się segmentem są nagrania muzyczne, której częścią są cyfrowe nagrania muzyczne i streaming muzyki. To właśnie streaming muzyki będzie głównym motorem napędowym wzrostu w branży. 

Czytaj więcej

Przychody na rynku wydawniczym w Polsce stale maleją. W 2023 r. przychody na rynku przekroczą 3,59 mld zł i będa spadać w tempie -0,4% CAGR osiągając w 2027 r. 3,52 mld zł. Spadki przychodów w branży starają się równoważyć wydania cyfrowe, które skutecznie hamują spadek tradycyjnych wydań drukowanych. Rynek wydawniczy w Polsce składa się z trzech podsegmentów takich jak gazety, czasopisma i książki. W 2023 r. przychody z tych segmentów osiągną wartość: gazety–1,3 mld zł,  czasopisma–1,2 mld zł, książki –1,1 mld zł

Czytaj więcej

Polska jest największym rynkiem reklamy zewnętrznej out-of-home w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2023 r. przychody na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce będą wynosić 572 mln zł. W okresie prognozy wzrost przychodów na poziomie 1,2% CAGR spowoduje, że rynek wzrośnie do 578 mln zł w 2027 r. Wzrost ten spowodowany jest coraz większym udział zewnętrznej reklamy cyfrowej DOOH, która zajmuje pozycje lidera na rynku reklamy zewnętrznej. 

Czytaj więcej

W tym roku raport PwC “Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2023-2027” został wzbogacony o dodatkową prognozę dla branży telekomunikacyjnej w Polsce. W raporcie można znaleźć szczegółową prognozę dla sektora dostępu do internetu i wydatków inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych, która pozwala prześledzić zachodzące zmiany na rynku, poznać przyszłe kierunki rozwoju oraz nowe możliwości dla operatorów telekomunikacyjnych. 

Czytaj więcej

O raporcie

Raport PwC “Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2023-2027” dostarcza istotnych danych i prognoz, które naświetlają strategiczne ścieżki, jakie firmy powinny rozważyć, aby utrzymać wyniki i wzrost w coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym środowisku. Tegoroczna edycja raportu Global Entertainment & Media Outlook jest już 24. edycją globalnego raportu i przedstawia trendy, które będą kształtować i napędzać rynek rozrywki i mediów w ciągu najbliższych 5 lat. Analiza danych z 53 terytoriów na świecie pozwoliła uzyskać najbardziej wiarygodny obraz oraz perspektywy rozwoju dla wszystkich segmentów rynku rozrywki i mediów.

Sprawdź gdzie konsumenci i reklamodawcy wydają najwięcej pieniędzy w branży. Dowiedź się jak wyglądają perspektywy rozwoju rynku rozrywki i mediów oraz jakie będą prognozy przychodów na najbliższe lata. 

Raport "Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2023-2027"

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Małgorzata Górna

Małgorzata Górna

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 246

Szymon Korpanty

Szymon Korpanty

Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 317

Obserwuj nas