Raport: Doing the right deals

Czyli dlaczego dopasowanie kompetencji jest tak ważne dla fuzji i przejęć

Firmy, dostosowując się do świata zmienionego przez COVID-19, przekształcają swoje biznesy, tym samym napędzając działalność w zakresie fuzji i przejęć. Badanie PwC wykazało jednak, że 53% spółek, które dokonały przejęcia, osiągnęło gorsze wyniki niż inne spółki z branży.

Co liderzy dążący do kreowania nowych formuł wzrostu mogą zrobić za pomocą przejęć, aby ich inwestycje generowały trwałą wartość?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, PwC przeanalizowało 800 transakcji, w tym 50 największych przejęć w 16 różnych sektorach, dokonanych w ciągu ostatniej dekady. 

Wyniki badania wskazują, że istnieje jeden kluczowy czynnik, od którego zależy powodzenie transakcji M&A, mianowicie dopasowanie kompetencji pomiędzy spółką przejmującą a spółką przejmowaną. Zidentyfikowaliśmy również pięć kroków, które powinni wykonać liderzy, aby uwzględnić kwestie związane z kompetencjami w procesie przeprowadzania znaczących transakcji.

Raport został przygotowany w języku angielskim. 

Pobierz raport

Czym jest „dopasowanie kompetencji” i dlaczego ma znaczenie?

Sukces transakcji a dopasowanie kompetencji i deklarowany cel strategiczny Wyniki powyżej lub poniżej lokalnego indeksu rynkowego, mierzone w punktach procentowych rocznej całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy (ang. Total Shareholder Return, TSR)
  • Transakcje z uwzględnieniem kompetencji 3.1
  • Transakcje dywersyfikacyjne 0.1
  • Transakcje oparte na pokrewieństwie produktów lub kategorii -0.4
  • Transakcje konsolidacyjne -1.2
  • Transakcje oparte na sąsiedztwie geograficznym -2.1
  • Transakcje wykorzystujące kompetencje 3.9
  • Transakcje wzmacniające kompetencje 2.5
  • Transakcje o ograniczonym dopasowaniu -10.9

Wyniki po transakcji a deklarowany cel strategiczny

Wyniki po transakcji a dopasowanie kompetencji

Czołowy lokalny indeks rynkowy

Źródło: Strategy&

 

Niezależnie od tego, czy firma dąży do konsolidacji, dywersyfikacji czy wejścia na nowy rynek, istnieje jeden czynnik, który wyróżnia udane transakcje. Jest to dopasowanie kompetencji między spółką przejmującą a spółką przejmowaną. 

Firmy znacznie różnią się pod względem kompetencji, czyli mocnych stron, które tworzą ich unikalną wartość. Dlatego też, gdy spółka przejmująca chce przeprowadzić transakcję M&A, ważne jest, aby mocne strony obu spółek wzajemnie się uzupełniały.

Co więcej, nasze badanie wykazało, że cel strategiczny transakcji ma niewielki wpływ, lub nie ma wręcz żadnego wpływu, na tworzenie wartości. Tym, co generuje wartość – i dodatnią całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) – jest dopasowanie kompetencji, które pozwala firmom wykorzystać lub wzmocnić swoje kompetencje. Co się dzieje, gdy ten czynnik nie jest brany pod uwagę? Może być zawarta tzw. transakcja o ograniczonym dopasowaniu – pułapka grożąca znaczną utratą TSR.


Rodzaje transakcji według branż

Częstotliwość transakcji opartych na kompetencjach (wzmacniających i wykorzystujących kompetencje) różni się znacznie w zależności od branży – od 38% transakcji w sektorze nafty i gazu do 92% w przemyśle farmaceutycznym i „life sciences”. Pomimo tego zróżnicowania, korzyści z uwzględnienia kompetencji stwierdziliśmy we wszystkich 16 analizowanych branżach.

 

Częstotliwość transakcji w poszczególnych branżach

Udział transakcji według deklarowanego celu strategicznego (%)

Udział transakcji według dopasowania kompetencji (%)

Uwzględnienie kompetencji

Pokrewne produkty/kategorie

Sąsiedztwo geograficzne

Konsolidacja

Dywersyfikacja

Ograniczone dopasowanie

Wzmocnienie kompetencji

Wykorzystanie kompetencji

Źródło: Strategy&
Number of deals by Stated Deal Intent Number of deals by Capabilities Fit
Sektor Uwzględnienie kompetencji Pokrewne produkty/kategorie Sąsiedztwo geograficzne Konsolidacja Dywersyfikacja Ograniczone dopasowanie Wzmocnienie kompetencji Wykorzystanie kompetencji
Przemysł farmaceutyczny i branża life sciences 12 48 8 32 0 8 30 62
Usługi zdrowotne 12 20 8 60 0 10 28 62
Telekomunikacja 30 24 20 24 2 10 48 42
Motoryzacja 20 40 18 20 2 14 46 40
Energetyka i sektor publiczny 4 16 44 36 0 16 28 56
Technologia 26 34 8 28 4 16 42 42
Przemysł 10 48 8 28 6 18 46 36
Chemia 10 46 20 20 4 24 34 42
Produkty konsumenckie 4 42 22 30 2 26 14 60
Metale i górnictwo 6 14 28 50 2 30 18 52
Ubezpieczenia 4 28 22 44 2 32 38 30
Handel detaliczny 2 38 18 34 8 32 12 56
Bankowość, rynki kapitałowe, zarządzanie aktywami i majątkiem 12 12 26 48 2 44 46 10
Rozrywka i media 28 18 20 30 4 44 38 18
Transport i logistyka 8 16 38 36 2 50 22 28
Nafta i gaz 14 12 34 36 4 62 18 20

Playback of this video is not currently available

0:58

Optymalizacja portfela

Kiedy przychodzi czas na reorganizację portfela, zbyt wiele firm przeprowadza transakcje w celu zwiększenia skali działalności, zamiast dostosować strategię M&A do swoich kompetencji.  Nasz zespół specjalistów do spraw strategii gruntownie przeanalizował dane i znalazł mocne dowody na to, że transakcje wykorzystujące lub wzmacniające kluczowe mocne strony spółki przejmującej przynoszą znacznie lepsze rezultaty niż transakcje, w których zabrakło dobrego dopasowania kompetencji.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu 

W jaki sposób różne rodzaje transakcji tworzą wartość?

Transakcje poszerzające kompetencje, które są często przeprowadzane w branżach doświadczających zakłóceń, przynoszą spółce-nabywcy kompetencje, którymi spółka ta wcześniej nie dysponowała, co często pozwala jej prosperować w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Transakcje wzmacniające kompetencje generują roczną premię TSR w wysokości 2,5 pp. powyżej lokalnych indeksów rynkowych i stanowią 32% transakcji przeanalizowanych w naszym badaniu.

Kiedy jedna spółka nabywa inną, która jej zdaniem będzie dobrze pasować do jej obecnych kompetencji, jest to transakcja wykorzystująca kompetencje. Tego typu transakcje wiążą się z wykorzystaniem kompetencji spółki nabywającej w celu wzmocnienia spółki przejmowanej i skutkują średnioroczną TSR na poziomie 3,9% powyżej lokalnych indeksów rynkowych – najwyższym spośród naszych trzech kategorii. 41% transakcji przeanalizowanych w naszym badaniu stanowiły transakcje wykorzystujące kompetencje.

Transakcje o ograniczonym dopasowaniu, stanowiące 27% transakcji przeanalizowanych w naszym badaniu, wypadło najgorzej spośród wszystkich trzech kategorii. Takie transakcje mają miejsce, gdy spółka przejmująca w dużej mierze ignoruje kompetencje i transakcja nie wykorzystuje ani nie wzmacnia kompetencji spółki przejmującej w żaden znaczący sposób. Transakcje o ograniczonym dopasowaniu charakteryzują się ujemną roczną TSR w porównaniu z lokalnymi indeksami rynkowymi – średnio -10,9 pp., co oznacza, że zazwyczaj skutkują pomniejszeniem wartości.

Skontaktuj się z nami

Rafał  Dróbka

Rafał Dróbka

Partner, PwC Polska

Adam Demusiak

Adam Demusiak

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7442

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Partner, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Obserwuj nas