Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r.

Już po raz kolejny przeanalizowaliśmy wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie. Główne wnioski z badania dotyczą trendów w wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących, a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2019 a 2020 rokiem.


Zmiany indywidualnego wynagrodzenia całkowitego członków zarządu oraz pozostałych pracowników (2020 vs 2019)

Nie tylko wielkość przedsiębiorstwa oddziałuje na wynagrodzenia kadry zarządzającej. Wpływ na poziom płac ma również branża.

Rozkład i zmiana wynagrodzeń członków zarządów oraz pozostałych pracowników odzwierciedlają spore zróżnicowanie płac na rynku. Największy wzrost wynagrodzeń zarządu odnotowaliśmy w sektorze handlowym (40% więcej w porównaniu do 2019 r.), natomiast największy spadek w sektorze FMCG (31% mniej w porównaniu do 2019 r.). Jeśli chodzi o wynagrodzenia pozostałych pracowników, największy wzrost odnotowaliśmy w branży IT (23% więcej w porównaniu do 2019 r.).


Relacja wynagrodzeń członków rad nadzorczych do wynagrodzeń zarządów

W 2020 roku wynagrodzenia członków rad nadzorczych w porównaniu do wynagrodzeń zarządów uplasowały się na podobnym poziomie jak w 2019 roku. Stanowiły one przeciętnie 10% wynagrodzeń członków zarządu. Pod tym względem wyróżniają się branże FMCG oraz finansowa, gdzie relacja ta sięga odpowiednio 16% i 14%.

* Pola obowiązkowe

** Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, będąca autorem publikacji (lista spółek znajduje się tutaj), z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia zamówionej publikacji. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności (link).

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Małgorzata Fiedorczuk

Małgorzata Fiedorczuk

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 704

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 711

Obserwuj nas