Automatyzacja kalkulacji podatkowych CIT

Kalkulacje wynikające z podatku dochodowego od osób prawnych

Wzrastająca rola automatyzacji procesów w kontaktach MF - podatnik oraz obserwowany przez nas trend przeprowadzanych kontroli, wskazuje na priorytetowe traktowanie obszaru CIT przez Ministerstwo Finansów.

Świadczyć o tym może chociażby nowelizacja ustawy CIT, która wprowadza obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategiach podatkowych dla większych podatników. Działanie to ma na celu zwiększenie transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników CIT w Polsce.

W obliczu postępującej automatyzacji procesów warto pomyśleć o tym we własnym przedsiębiorstwie i przeanalizować jak można usprawnić raportowanie podatkowe CIT, tak by uwolnić czas na analizę danych w zamian za ich przygotowanie. 

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

< Back

< Back
[+] Read More

Sprawdź nasze wsparcie automatyzacji kalkulacji podatkowych wynikających z ustawy o CIT

Przygotowanie kalkulacji i deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT w tym między innymi:

  • roczna kalkulacja CIT ze wszystkimi wymaganymi elementami,

  • alokacja na odrębne źródła przychodów,

  • kalkulacje podatkowe na potrzeby ulg inwestycyjnych/SSE,

  • zestawienia pomocnicze wskazujące różnice między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym , w tym do celów podatku odroczonego,

  • kalkulacja limitów kosztów zgodnie z ustawą o CIT (w tym art. 15c ustawy o CIT czy art. 15e ustawy o CIT),

  • dedykowane raporty dotyczące np.: kosztów wynagrodzenia, wydatków samochodowych, kosztów modernizacji środków trwałych, wydatków na reprezentację, wydatków na prace badawczo-rozwojowe,

  • CIT-8 i załączniki w tym np.: CIT-ST, CIT-WZ, CIT-8S.

Sporządzanie rocznych deklaracji podatku u źródła w oparciu o szczegółowe informacje o płatnościach na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym:

  • CIT-10Z – raportujący kwoty zapłaconego podatku u źródła

  • IFT-2R – raportujący płatności za usługi podlegające podatkowi u źródła

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Dyrektorka, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Obserwuj nas