Generator JPK_V7

Program i usługa

Nowy JPK VAT

Od 2020 r. podatnicy będą zobligowani do składania cyklicznie JPK w nowej, rozszerzonej strukturze (JPK_V7, tzw. VDEK). Struktura ta obejmie dane z deklaracji VAT oraz ewidencji VAT.

JPK_V7 to zarówno zmiana struktury pliku xml, jak i rozszerzenie zakresu raportowanych informacji. Kluczowym aspektem jest pozyskanie nowych danych raportowych (w wielu przypadkach informacje te nie są łatwo dostępne z poziomu systemu ERP).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

 

Sprawdź nasze 4 rozwiązania do raportowania JPK_V7

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie raportowania JPK, zespół naszych ekspertów przygotował szereg rozwiązań, pozwalających na kompleksowe wsparcie firm. Opracowaliśmy je na bazie platformy Taxolite, narzędzia, które automatyzuje procesy raportowania podatkowego na wielu poziomach.

 

Dla szukających rozwiązania do JPK

 #1 Generator jpk: narzędzie automatyzujące raportowanie

Wdrożymy odpowiedni moduł aplikacji Taxolite, przeznaczony m.in. do automatyzacji raportowania JPK. Stworzymy dedykowaną logikę biznesową i zintegrujemy się z systemem ERP w Twojej firmie. 

Przeprowadzimy pełne wdrożenie rozwiązania od analizy danych, poprzez testy rozwiązania aż do szkolenia użytkowników końcowych.

 

#2 Usługowe generowanie pliku, bez wdrażania narzędzia

Dla podmiotów, które nie posiadają własnego rozwiązania w do JPK i potrzebują wsparcia przy jego generowaniu oraz podmiotów, które budują własne rozwiązania.

Po przesłaniu do nas danych źródłowych w ustalonym formacie, pomożemy przygotować plik w nowej strukturze. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, w których jeszcze nie wdrożono nowego rozwiązania. Po przekazaniu odpowiednich danych, proces generowania pozostaje w pełni po naszej stronie. Otrzymasz plik gotowy do podpisu i wysyłki.

 

Dla budujących własne rozwiązania

#3 Testy poprawności technicznej i merytorycznej

Pomożemy upewnić się, co do poprawności technicznej i merytorycznej przygotowanych plików xml dla struktury JPK_V7.

Potwierdzimy techniczną zgodność opracowanego rozwiązania ze strukturą xsd. Zweryfikujemy spójność i poprawność merytoryczną generowanych danych ze schemami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. 

Po przesłaniu do nas gotowego JPK_V7 przeprowadzimy obszerny zestaw testów technicznych i merytorycznych skonstruowanych przez naszych ekspertów i odeślemy wyniki testów.

 

#4 Pomoc we wdrożeniu własnego programu

Oferujemy wsparcie na każdym etapie wdrożenia:

 • Analiza przedwdrożeniowa: celem tego etapu jest wsparcie Klientów w ocenie, jakie nowe dane wymagane na potrzeby JPK_V7 (VDEK) faktycznie znajdą zastosowanie w sytuacji przedsiębiorstwa (identyfikacja luk).

 • Wsparcie wdrożeniowe: celem tego etapu jest wsparcie Klientów w opracowaniu specyfikacji pozyskania pełnych danych do JPK_V7 (wskazanie miejsca i sposobu pozyskania danych z systemów).

 • Walidacja wyników wdrożenia: celem tego etapu jest walidacja (techniczna i w ograniczonym zakresie merytoryczna) generowanych plików JPK_V7 (VDEK) / ekstraktów danych.

   

Zalety naszych rozwiązań

 • Pewność: raporty, w wymaganej przez Ministra Finansów formie, złożysz na czas.
 • Bezpieczeństwo: wygenerowane i złożone raporty JPK_V7 będą poprawne pod kątem merytorycznym oraz technicznym.
 • Elastyczność: możliwość generowania danych z wielu źródeł i dowolnego ich konfigurowania.
 • Zmniejszenie kosztów: brak kar za nieterminowe złożenie raportów JPK, uwolnienie własnych  zasobów IT i księgowych.

Wyzwania, które stawia nowa struktura JPK_V7

 • Techniczne aspekty - zmiana architektury raportowania w stosunku do poprzednich wymogów.
 • Prezentacja danych w zgodzie z nowymi wymaganiami.
 • Szybkość reakcji w przypadku wezwania do weryfikacji danych i potrzeby sporządzenia ich korekty.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Agnieszka Kurzeja

Agnieszka Kurzeja

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 308

Obserwuj nas