Jednolity Plik Kontrolny

Rewolucja w raportowaniu podatkowym

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, zgodnie ze strukturą którego podatnik jest zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe

Plik przekazywany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Jednolity Plik Kontrolny stanowi nową - rewolucyjną metodę prowadzenia kontroli podatkowych. Wprowadzenie JPK na grunt prawa polskiego pozwala organom podatkowym na uzyskiwanie danych z ksiąg podatkowych w zupełnie nowej jakości, umożliwiając identyfikację nieprawidłowości podatkowych w bardzo szerokim zakresie w bardzo krótkim okresie czasu. Dlatego też niezmiernie istotne jest, by każdy duży przedsiębiorca był gotowy do kontroli podatkowych prowadzonych przez organ podatkowy w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny.

Zobacz także:

Taxolite - zobacz, jak szybko i bezpiecznie składać JPK

Dowiedz się więcej o Taxolite

SAFe-Ty - Wykryj ryzyko nadużyć z danych w JPK

Dowiedz się więcej o SAFe-Ty

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Obserwuj nas