Generator JPK_V7 - wsparcie dla firm

Pomoc na każdym etapie wdrożenia

Nowy JPK VAT

Od października 2020 r. podatnicy będą zobligowani do składania cyklicznie JPK w nowej, rozszerzonej strukturze (JPK_V7, tzw. VDEK). Struktura ta obejmie dane z deklaracji VAT oraz ewidencji VAT.

JPK_V7 to zarówno zmiana struktury pliku xml, jak i rozszerzenie zakresu raportowanych informacji. Kluczowym aspektem jest pozyskanie nowych danych raportowych (w wielu przypadkach informacje te nie są łatwo dostępne z poziomu systemu ERP).

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie raportowania JPK, zespół naszych ekspertów przygotował szereg rozwiązań, pozwalających na kompleksowe wsparcie firm. 

Playback of this video is not currently available

Sprawdź nasze rozwiązania do raportowania JPK_V7

Dla szukających rozwiązania do JPK

 #1 Generator jpk: narzędzie automatyzujące raportowanie

Wdrożymy odpowiedni moduł aplikacji Taxolite, przeznaczony m.in. do automatyzacji raportowania JPK. Stworzymy dedykowaną logikę biznesową i zintegrujemy się z systemem ERP w Twojej firmie. 

Przeprowadzimy pełne wdrożenie rozwiązania od analizy danych, poprzez testy rozwiązania aż do szkolenia użytkowników końcowych.

 

#2 Usługowe generowanie pliku, bez wdrażania narzędzia

Dla podmiotów, które nie posiadają własnego rozwiązania w do JPK i potrzebują wsparcia przy jego generowaniu oraz podmiotów, które budują własne rozwiązania.

Po przesłaniu do nas danych źródłowych w ustalonym formacie, pomożemy przygotować plik w nowej strukturze. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, w których jeszcze nie wdrożono nowego rozwiązania. Po przekazaniu odpowiednich danych, proces generowania pozostaje w pełni po naszej stronie. Otrzymasz plik gotowy do podpisu i wysyłki.

 

Dla budujących własne rozwiązania

#3 Pomoc we wdrożeniu własnego programu

Oferujemy wsparcie na każdym etapie wdrożenia:

 • Analiza przedwdrożeniowa: celem tego etapu jest wsparcie Klientów w ocenie, jakie nowe dane wymagane na potrzeby JPK_V7 (VDEK) faktycznie znajdą zastosowanie w sytuacji przedsiębiorstwa (identyfikacja luk).
 • Wsparcie wdrożeniowe: celem tego etapu jest wsparcie Klientów w opracowaniu specyfikacji pozyskania pełnych danych do JPK_V7 (wskazanie miejsca i sposobu pozyskania danych z systemów).
 • Przegląd mapowania: celem tego etapu jest walidacja (techniczna i w ograniczonym zakresie merytoryczna) generowanych plików JPK_V7 (VDEK) / ekstraktów danych.

 

Do weryfikacji merytorycznej i technicznej

#4 Testy poprawności technicznej i merytorycznej

Pomożemy upewnić się, co do poprawności technicznej i merytorycznej przygotowanych plików xml dla struktury JPK_V7.

Potwierdzimy techniczną zgodność opracowanego rozwiązania ze strukturą xsd. Zweryfikujemy spójność i poprawność merytoryczną generowanych danych ze schemami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. 

Po przesłaniu do nas gotowego JPK_V7 przeprowadzimy obszerny zestaw testów technicznych i merytorycznych skonstruowanych przez naszych ekspertów i odeślemy wyniki testów.

 

#5 Weryfikacja kodów GTU i towarów / usług objętych obowiązkowym MPP

W JPK_V7 konieczne będzie oznaczanie wybranych grup towarów i usług tzw. kodami GTU. Nowym obowiązkiem raportowania będą objęte przykładowo: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, oleje smarowe i opałowe, elektronika czy części samochodowe. Dodatkowo, w nowej strukturze JPK_V7 konieczne będzie m.in. oznaczanie transakcji sprzedażowych i zakupowych objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Za pomocą naszych narzędzi automatycznie zweryfikujemy Twoje dane pod kątem prawidłowego przypisania właściwych kodów i oznaczeń w nowym JPK VAT. Przekaż nam swoją listę kodów CN/PKWiU, a my w ramach naszych testów merytorycznych przeanalizujemy je i sprawdzimy, jak powinny być zaraportowane w JPK_V7.

 

Wsparcie powdrożeniowe

#6 Wsparcie powdrożeniowe

Wesprzemy Twoją firmę po okresie wdrożenia JPK w zakresie:

 • zmian dotyczących struktury i ich implementacji u klienta
 • zmian przepisów mających wpływ na raportowanie V7
 • pomocy technicznej związanej z błędami w strukturze
 • pomocy związanej z wysyłką JPK

Zalety naszych rozwiązań

 • Pewność: raporty, w wymaganej przez Ministra Finansów formie, złożysz na czas.
 • Bezpieczeństwo: wygenerowane i złożone raporty JPK_V7 będą poprawne pod kątem merytorycznym oraz technicznym.
 • Elastyczność: możliwość generowania danych z wielu źródeł i dowolnego ich konfigurowania.
 • Zmniejszenie kosztów: brak kar za nieterminowe złożenie raportów JPK, uwolnienie własnych  zasobów IT i księgowych.

Wyzwania, które stawia nowa struktura JPK_V7

 • Techniczne aspekty - zmiana architektury raportowania w stosunku do poprzednich wymogów.
 • Prezentacja danych w zgodzie z nowymi wymaganiami.
 • Szybkość reakcji w przypadku wezwania do weryfikacji danych i potrzeby sporządzenia ich korekty.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Iwona Jaskułowska

Iwona Jaskułowska

Menedżer, Doradztwo podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 495

Obserwuj nas