Podatki przyszłości

Czy wiesz jak będą wyglądać podatki w przyszłości? Zobacz jak już zmieniła się funkcja podatkowa w firmach i jak będą wyglądać procesy podatkowe w przyszłości.

Rozwój nowych technologii znacząco wpływa na sposób prowadzenia biznesu

Ma także coraz większy wpływ na sposób działania funkcji podatkowych. Dzisiejsze funkcje podatkowe wymagają dostosowania do nowych, cyfrowych wymogów w zakresie regulacji, danych, zasobów ludzkich i procesów, jakie pojawią się w niedalekiej przyszłości.

Jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość podatkowa?

Jeszcze nigdy wcześniej podatki nie miały tak istotnego znaczenia dla rządów, podatników i innych interesariuszy. Są nie tylko podstawą budżetów, z których realizowane są cele rządów. Mogą mieć także wpływ na reputację firm, bowiem środowisko zewnętrzne obserwuje jak zarządzają one swoimi sprawami podatkowymi.

Co działy podatkowe powinny mieć na uwadze?

Aby dostosować się do nowych procesów, działy podatkowe muszą wyznaczyć sobie kurs stałej, natychmiastowej, holistycznej i praktycznej transformacji. Efektywna zmiana będzie wymagać przeprojektowania całych procesów, nie tylko ich końcowych rezultatów. Niezbedna będzie ocena obecnych zdolności funkcji podatkowej pod kątem modelu jej dojrzałości, a następnie opracowania jasnej wizji pożądanego stanu przyszłego.

robotyzacja procesów

 

 


Jaka będzie
przyszłość
podatków?

ukształtują się globalne ramy legislacyjne i regulacyjne
zwiększy się rola funkcji podatkowej w zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu przedsiębiorstwem
zwiększy się przepływ danych między działem podatkowym a innymi działami w firmie
 doradca podatkowy stanie się analitykiem podatkowym a wymagania wobec tej profesji będą się nieustannie zmieniały
zwiększy się rola technologii w obszarze zadań analitycznych funkcji podatkowej

 

Obserwuj jakie zmiany czekają działy podatkowe


 

Skontaktuj się z nami

Jan Wacławek

Jan Wacławek

Partner, CEE Tax, Legal & People Leader, PwC Polska

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Obserwuj nas