ICO: Initial Coin Offerings

Regulacje i ramy prawne

Initial coin offerings (ICOs) to sposoby pozyskiwania kapitału z wykorzystaniem technologii blockchain.

Za zebrane środki emitent finansuje różnego rodzaju projekty. Takie rozwiązanie sprawdza się między innymi w przypadku startupów, ale może znaleźć zastosowanie do już istniejących przedsięwzięć. W zamian za finansowanie inwestor otrzymuje token, który może być związany z prawem do otrzymania np. dywidendy, licencji, prawa własności, prawa głosu lub też prawa do uczestnictwa w przyszłych dochodach emitenta. Proces ten można porównać do nowoczesnego crowdfundingu.

 

Jak wygląda struktura ICO?

Oś czasu ICO

Kliknij w wybrany etap aby dowiedzieć się więcej:


pwc ico

1. Strategia

Zrozumienie rynku i kluczowych aspektów branży;
Stworzenie modelu finansowego i operacyjnego;
Budowa zespołu.

 

Przykłady oczekiwanych
rezultatów

Utworzenie strategii projektowej;
Utworzenie modelu biznesowego;
Informacje ogólne i FAQ dla projektu.

2. Projekt ekonomiczny i użytkowy

Stworzenie „utillity model”;
Model sprzedaży;
„Token economy”;
Wycena tokenów.

 

Przykłady oczekiwanych
rezultatów

Weryfikacja „whitepaper”;
Sprawdzenie gotowości ICO.

3. Planowanie

Wybór doradców strategicznych z zakresu ICO;
Pomoc w zakresie porad prawnych, planowania podatkowego, księgowości, strategii oraz cen transferowych;
Utworzenie koncepcji właściwej do finansowania projektu i pozyskania źródeł finansowania.

 

Przykłady oczekiwanych
rezultatów

Założenie spółki;
Stworzenie listy inwestorów.


4. Realizacja sprzedaży

Określenie strategii sprzedaży (w tym określenie m. in. segmentu docelowego, polityki cenowej);
Wyznaczenie daty sprzedaży tokenów i związany z nią plan marketingowy;
Określenie usług doradczych związanych z ICO.

 

Przykłady oczekiwanych
rezultatów

Uruchomienie strony internetowej;
Zarządzanie kampanią, określenie SEO i landing page.

5. Realizacja założeń biznesowych

Stworzenie i analiza dokumentacji prawnej;
Księgowość i zaplanowanie budżetu;
Utworzenie projektowych ram działania;
Utworzenie projektu struktury zarządzania;
Doradztwo w zakresie sojuszy strategicznych;
Doradztwo w zakresie przejęć i fuzji.

 

Przykłady oczekiwanych
rezultatów

Zabezpieczenie dokumentów sprzedaży;
Doradztwo transakcyjne;
Zakończenie procesu KYC/AML.

Jakie są kluczowe wyzwania związane z ICO?

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

PwC Global ICO Compass

Kliknij w wybrane Państwo aby poznać regulacje

Chcesz wiedzieć więcej?Skontaktuj się z lokalnym Ekspertem

Doradztwo Regulacyjne

  • Doradztwo w zakresie zgodności z prawem planowanego ICO;
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących oraz przyszłych regulacji dotyczących ICO i kryptowalut;
  • Doradztwo w zakresie zgodności, KYC i AML;
  • Wsparcie w zakresie postępowań przed organami regulacyjnymi (w Polsce, a także międzynarodowo);
  • Kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania pozwoleń, licencji i innych dokumentów potrzebnych od organów regulacyjnych;
  • Utworzenie i rejestracja podmiotu, tworzenie struktur prawnych, doradztwo przy działalności transgranicznej;
  • Przygotowywanie projektów uchwał, protokołów i innych niezbędnych dokumentów;
  • Doradztwo i wsparcie w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej;
  • Doradztwo podatkowe w zakresie krajowym oraz międzynarodowym.

Skontaktuj się z nami

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Legal Counsel, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas