Stopa dyskontowa - usługi dla firm

Obliczanie stopy dyskontowej dla celów sprawozdawczości finansowej MSSF

Wyliczanie stopy dyskonta jest wymagane do wyceny niektórych aktywów lub zobowiązań

Dyskontowanie wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy eksperckiej i metodologii, a w niektórych przypadkach wykorzystania danych rynkowych, które nie są powszechnie dostępne dla pracowników działów sprawozdawczości finansowej.

Jak możemy pomóc?

Dokonujemy szacowania stóp dyskontowych korzystając z globalnych źródeł wiedzy. Zapewniamy uzyskanie informacji na temat składowych danej stopy. Wykonujemy kalkulacje na dowolnie wybrany dzień oraz możemy dokonać aktualizacji w kolejnych okresach.


Jednorazowe wsparcie w oszacowaniu stóp dyskontowych dla potrzeb projektu wdrożeniowego lub testu na utratę wartości. 

W ramach projektu ustalamy metodologie, omawiamy ze spółką założenia i główne parametry kalkulacji. Wykorzystując dane rynkowe i wewnętrzne dane spółki, przy wykorzystaniu ustalonych z klientem modeli kalkulacyjnych dokonujemy oszacowania stóp i podsumowujemy wyniki kalkulacji w syntetycznym raporcie. 


Stała współpraca w zakresie aktualizacji stóp dyskontowych na kolejne daty bilansowe.

Współpraca w kolejnych latach opiera się na aktualizacji szacunków, po uwzględnieniu zmieniających się danych rynkowych i zmian w biznesie spółki. W uzgodnionych terminach klient otrzymuje dane niezbędne do raportowania finansowego na konkretne daty bilansowe. 


Warsztaty z zakresu metodologii szacowania stóp dyskontowych. 

Warsztaty w zakresu metodologii pozwalają na zrozumienie zasad i metod szacunku stóp dyskontowych w celu samodzielnej kalkulacji przez klienta. 

Skontaktuj się z nami

Konrad Hołyst

Konrad Hołyst

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 090

Obserwuj nas