Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Zatory płatnicze

Wsparcie dla przedsiębiorców

Szczególne obowiązki w transakcjach handlowych

Z problemem zatorów płatniczych i regulacjami, wprowadzonymi ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zetknął lub zetknie się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce.

Przewidziane sankcje za niewłaściwą realizację obowiązków oraz szczególne uprawnienia przyznane zwłaszcza wierzycielom transakcji handlowych, uzasadniają:

1.

Konieczność profesjonalnego i kompleksowego podejścia do problematyki zatorów płatniczych.

2.

Skrupulatne przygotowanie organizacji do obowiązków i ograniczeń wynikających z regulacji.

3.

Bieżący monitoring i zarządzanie tym obszarem działalności firmy.

Kompetencje PwC Legal i zespołów technologicznych PwC

Wspierając Twoją firmę wykorzystamy bogate i wielokierunkowe doświadczenie w obszarze zatorów płatniczych zdobywane w pracy z wieloma klientami już od etapu projektowania obowiązujących regulacji. Posiadamy merytoryczne i praktyczne kompetencje z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego oraz nowych technologii. 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ustrukturyzowania i usprawnienia procesów rozliczeniowych w ramach transakcji handlowych, poprzedzone szerokim wachlarzem analiz i diagnozy istniejących procesów. Identyfikujemy obowiązki oraz wskazujemy sposób ich realizacji, minimalizując ryzyka. 

Pomożemy Twojej firmie także przy wdrożeniu kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu raportowania i monitoringu zatorów płatniczych, opartych na wiedzy merytorycznej i doświadczeniu naszych specjalistów.

Zakres naszego wsparcia oprzemy na  potrzebach Twojej firmy i dostosujemy do zakresu i charakteru działalności

oraz statusu podmiotu zobowiązanego do składania sprawozdań o terminach zapłaty

Rozwiń >

Rozwiń >

metodą Process Intelligence

Rozwiń >

Rozwiń >

w odniesieniu do działań Prezesa UOKiK

Rozwiń >

Rozwiń >

< Back

< Back
[+] Read More

Co zyskujesz dzięki naszemu wsparciu?


Świadomość regulacji, obowiązków i ryzyk w obszarze zwalczania zatorów płatniczych.


Praktyczne wskazówki jak zaplanować terminowe regulowanie zobowiązań i zabezpieczyć terminowe otrzymywanie należności.


Możliwość wdrożenia rozwiązań technologicznych zapewniających oszczędność czasu i automatyzację procesów.


Zgodność stosowanych rozwiązań z przepisami.


Możliwość uniknięcia albo rzetelne przygotowanie do ewentualnego postępowania w sprawie nadmiernych opóźnień.

 

Skontaktuj się z nami

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Rafał Wyszyński

Rafał Wyszyński

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 573 339 275

Bartosz Piątek

Bartosz Piątek

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 865

Jakub Gołębiowski

Jakub Gołębiowski

Starszy Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 666

Obserwuj nas