Process Intelligence: Analiza procesów w oparciu o dane


Sprawne zarządzanie firmą w dużej mierze zależy dzisiaj od sprawowania skutecznej kontroli nad mechanizmami jej funkcjonowania.

Dopiero szczegółowa wiedza o rzeczywistych przebiegach procesów w organizacji daje możliwość pełnej oceny ich efektywności, jakości, zgodności z przyjętymi zasadami oraz identyfikacji anomalii i potencjalnych działań o charakterze nadużyć.

Playback of this video is not currently available


A czy Ty wiesz wszystko o działaniu swojej firmy?

Bez względu na to, czy bierzemy pod uwagę procesy zakupowe, sprzedażowe, finansowe czy produkcyjne, prawie zawsze występuje przepaść pomiędzy formalnymi procedurami a tym, jak procesy przebiegają w rzeczywistości.

Identyfikacja i zrozumienie przyczyn występowania odstępstw jest niezbędne, aby poprawić efektywność operacyjną i wydajność firmy.

Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy: 

 • wysoka złożoność samego procesu; 
 • zmiany, jakie zaszły w miarę upływu czasu;
 • obejścia procedur ze względów na ograniczenia operacyjne; duża elastyczność w korzystaniu z systemów IT; 
 • wysoka koncentracja pracowników na własnych zadaniach z pominięciem spojrzenia na całość procesu.


Process Intelligence to innowacyjna metodologia analizy procesów oparta o detaliczne dane systemowe

Analizujemy procesy w oparciu o kompleksowe i całościowe spojrzenie na dane pozyskane bezpośrednio z systemów IT organizacji. Dzięki temu odzwierciedlamy faktyczną realizację procesów i poszczególnych aktywności oraz dajemy możliwość oceny głównych wskaźników efektywnościowych.

Pobierz ulotkęIdentyfikujemy nieprawidłowości w rzeczywistych przebiegach procesów

 • Obiektywnie
 • Kompletnie
 • Szybko
 • Detalicznie
 • Wielowymiarowo

#obiektywnie

pokazujemy faktyczny obraz bazując na danych źródłowych

#kompletnie

analizujemy pełen okres, bez próbkowania

#szybko

w pełni wykorzystujemy technologie informatyczne

#detalicznie

mamy wgląd do wszystkich kluczowych atrybutów procesu

#wielowymiarowo

analizujemy procesy we wszystkich dostępnych przekrojach

Pełna transparentność procesu

 • Wizualizacja procesu i towarzyszących kluczowych wskaźników
 • Ocena stopnia ustandaryzowania procesów i systemu kontroli.

Sprawdzenie poprawności przebiegu procesu

 • Wstępna identyfikacja potencjalnych ograniczeń w procesach oraz przyczyn ich występowania (w ujęciu ludzkim, procesowym i systemowym);
 • Przekrojowe porównania zachowań pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi i/lub okresami podlegającymi analizie.

Ocena kluczowych wskaźników efektywności procesu

 • Czasy realizacji procesów (np. od zamówienia do odebrania towaru, od faktury do płatności).
 • Stopień wykorzystania kontroli automatycznych (np. 3-way-match) oraz rozdzielności obowiązków (Segregation of duties).

Skontaktuj się z nami

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, Cybersecurity & Privacy CEE Leader, PwC Central and Eastern Europe

Tel.: +48 502 184 157

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291