Webinarium: Automatyzacja raportowania podatkowego, finansowego i zarządczego - jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami procesować dane?

11 maja 2021, godz. 10:00 - 11:00

Rosnący trend w zakresie automatyzacji procesu raportowania

Proces przygotowywania danych finansowych i podatkowych podlega ciągłej ewolucji. Wymagania rosną zarówno z perspektywy biznesowej, jak i prawnej. Osoby odpowiadające za te procesy muszą z jednej strony zaspokoić potrzeby interesariuszy, którzy chcą otrzymywać istotne informacje finansowe o odpowiedniej jakości, jak również ciągle poszukiwać sposobów poprawy efektywności całego procesu. To wszystko skutkuje natłokiem obowiązków działów finansowo-podatkowych. 

Automatyzacja procesu raportowania to najbardziej racjonalny sposób, aby zapewnić odpowiedni zakres oraz jakość raportowanych danych, jednocześnie nie obciążając nadmiernie zespołu biorącego udział w raportowaniu. 

Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego eksperci PwC przybliżą kwestie raportowania podatkowo-finansowego, w tym:

  • Trendy w automatyzacji raportowania
  • Wyzwania i korzyści związane z automatyzacją
  • Możliwe rozwiązania i technologie
  • Doświadczenia PwC

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Prowadzący

image foto

Marcin Sidelnik
Partner, Rozwiązania w zakresie technologii podatkowych, PwC Polska

image foto

Kamil Olczykowski
Starszy Menedżer, Transformacja cyfrowa i innowacje, PwC Polska

image foto

Anna Wójtowicz
Dyrektorka, MSSF oraz sprawozdawczość finansowa, PwC Polska

image

Magdalena Brzuszczyńska,
Menedżerka, Rozwiązania w zakresie technologii podatkowych, PwC Polska

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Setlik

Agnieszka Setlik

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 953

Obserwuj nas