Webinarium: Nowe przepisy o cenach transferowych

Nowe przepisy o cenach transferowych to jedna z najistotniejszych zmian podatkowych, która weszła w życie w 2017 roku

Nakładają nowe obowiązki na podatników współpracujących z podmiotami powiązanymi i zobowiązują do ujawniania szeregu danych na temat podatnika, przebiegu transakcji wewnątrzgrupowych i restrukturyzacji oraz jego danych finansowych. To także czas wzmożonych kontroli, których poziom szczegółowości już teraz jest wyższy w porównaniu z końcem roku 2016.

Webinarium

W ramach wcześniejszych webinariów przybliżyliśmy już co powinna zawierać dokumentacja podatkowa według nowych obowiązków. Tym razem zwracamy uwagę na kluczowe elementy:

  • Jak zaplanować proces przygotowania dokumentacji
  • Jakie dane i dokumenty warto uzyskać z Grupy
  • Jakie są kluczowe terminy obowiązujące od 2017 roku 
  • Jak ustalić szczegółowy zakres transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz zweryfikować czy istnieją ryzyka w zakresie cen transferowych.

To webinarium to skondensowana wiedza w zakresie przygotowania firmy do nowych zasad raportowania i praktyczne wskazówki dla zaplanowania procesu dokumentacyjnego w sposób efektywny 

Prowadzący:

  • Sebastian Lebda, dyrektor, zespół ds. cen transferowych
  • Piotr Niewiadomski, starszy menedżer, zespół ds. cen transferowych

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Piotr Wiewiórka

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 645

Sebastian Lebda

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4675

Piotr Niewiadomski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 279

Obserwuj nas