Webinarium: Unijny pakiet "Fit for 55" - propozycja gruntownej reformy klimatycznej

30.09.2021 r. | godzina 10.00 - 11.00

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet klimatyczny “Fit for 55”. 

Podstawowym celem reformy jest, po pierwsze, redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu do poziomów z roku 1990, po drugie, przeobrażenie Europy w pierwszy klimatycznie neutralny kontynent do 2050 roku.

Zaprezentowany pakiet zawiera także szereg wniosków ustawodawczych, w tym m.in. zmiany w ETS (Unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2), zmniejszenie liczby darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2, nowy system rekompensat kosztów pośrednich dla przedsiębiorstw uzależniony od realizacji celów wskazanych w audytach energetycznych czy nowy powiązany z ETS system cła węglowego CBAM - obejmujący import towarów spoza UE.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania webinarium, podczas którego eksperci PwC omówili najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach pakietu “Fit for 55”.

 Podczas webinarium omówiliśmy m.in. 

  • Mechanizm dostosowania cen na granicach (Carbon border adjustment mechanism) - nowy unijny podatek 

  • Reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

  • Wspólny wysiłek redukcyjny

  • Zmiany w zakresie efektywności energetycznej 

 

Dowiedz się więcej

Prowadzący

PwC, Image

Krzysztof Wiński
Starszy Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC 

PwC, Image

Łukasz Pamuła
Starszy Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

 

PwC, Image

Daniel Maryjosz
Starszy Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC 

Informacje dodatkowe

Webinarium jest bezpłatne.

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Łukasz Pamuła

Łukasz Pamuła

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 779

Daniel Maryjosz

Daniel Maryjosz

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 353

Obserwuj nas