Automatyzacja procesów przygotuje firmę na wyzwania przyszłości

2 bln USD

oszczędności globalnych kosztów siły roboczej

45 %

czynności może zostać zautomatyzowanych

Czym jest Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (RPA) to pierwszy krok w drodze do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które niebawem będą niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku

Dziś robotyka jest w zasięgu każdej firmy. Automatyzacja procesów biznesowych pomaga w przygotowywaniu organizacji biznesowej na wyzwania przyszłości.

 

W ciągu roku lub dwóch firmy mogą odnotować ponad 30% oszczędności w obszarach zastosowania RPA, takich jak finanse, księgowość, HR, IT i łańcuchy dostaw

Na czym polega automatyzacja procesów biznesowych?

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą narzędzi RPA polega na zastosowaniu inteligentnego oprogramowania do odwzorowania zadań wykonywanych przez ludzi i realizacji procesów w ramach różnych systemów.

  • RPA to nieinwazyjne oprogramowanie, zbudowane „nad” oprogramowaniem, z którego już korzysta przedsiębiorstwo.
  • Robot potrafi odczytywać oraz interpretować istniejące aplikacje do obsługi transakcji, operując danymi, wywołując odpowiedzi i komunikując się z innymi systemami elektronicznymi.
  • W przypadku zastosowania RPA nawet w najprostszej postaci, po zakończeniu pracy nad plikiem, robot jest w stanie wysłać wiadomość do konkretnych osób z informacją o wykonanych zadaniach i koniecznych czynnościach kontrolnych

Jakie korzyści przynosi robotyka?

Robotyka umożliwia poszczególnym jednostkom organizacyjnym szybką automatyzację procesów, co stanowi istotną wartość uzyskiwaną w krótkim czasie przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego ryzyka

Ułatwia to kadrze kierowniczej wspierać powtarzalne procesy bez konieczności dodatkowej kontroli przestrzegania scentralizowanych standardów, jak również zwiększać wydajność oraz uzyskiwać oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Tego typu procesy są najczęściej stosowane w dziale finansowym, księgowości, dziale zarządzania zasobami ludzkimi, informatyce oraz dziale obsługi roszczeń, choć można je zaimplementować także w innych jednostkach przedsiębiorstwa.

Narzędzia RPA mają znaczący wpływ na działalność spółki oraz jej konkurencyjność. Jest to widoczne w wielu obszarach:

  • Korzyści ekonomiczne – mniejsze potrzeby w zakresie integracji oraz krótszy czas wdrażania pozwala na redukcję kosztów działalności oraz uzyskanie zwrotów z inwestycji.
  • Korzyści związane z zasobami ludzkimi – zautomatyzowana siła robocza umożliwia pracę 24 godziny na dobę przy niewielkim nadzorze lub całkowicie bez nadzoru.
  • Poprawa jakości i kontroli – automatyzacja kosztownych procesów manualnych, obarczonych ryzykiem popełnienia błędu, pozwala na podniesienie jakości i zgodności oraz może przyczynić się do większego zadowolenia klientów.
  • Elastyczna realizacja – możliwość eksperymentowania z tym rozwiązaniem, a także zastosowania go w zależności od przedziałów czasowych i skali zmiany w firmie.

Z czasem skala automatyzacji będzie się zwiększała, a przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z nowych możliwości, jakie dają narzędzia RPA. Pozwolą im one przeprowadzić zmianę transformacyjną oraz zdobyć przewagę konkurencyjną. Innymi słowy, RPA to narzędzie budujące organizację przyszłości.

 

Skontaktuj się z nami

Roman Lubaczewski

Roman Lubaczewski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4319

Michał Targiel

Michał Targiel

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 138

Obserwuj nas