Robotyzacja procesów zmienia zasady podatkowej gry

Rozwój nowych technologii znacząco wpływa na sposób prowadzenia biznesu

Ma także coraz większy wpływ na sposób funkcjonowania zespołów podatkowych. Jednak, jak wskazują globalne trendy, dzisiejsze procesy podatkowe wymagają dostosowania do nowych, cyfrowych wymogów w zakresie regulacji, danych, zasobów ludzkich i procesów, jakie pojawią się w niedalekiej przyszłości.

To co czeka nas w przyszłości w Polsce, możemy już teraz obserwować w innych krajach, gdzie wraz z postępem w dziedzinie inteligentnej automatyzacji cyfrowej, robotyzacja staje się rozwiązaniem pozwalającym usprawniać procesy w firmie. Dotyczy to także działów finansowych i podatkowych. Dzięki temu, procesy do tej pory czasochłonne i realizowane manualnie ulegają automatyzacji.

W Polsce tego typu rozwiązania są obecnie kluczowym obszarem rozwijanym w Centrach Usług Wspólnych.

 


nawet do 80%

tylu Polaków uważa, że otrzymuje spersonalizowane oferty marketingowe. Tyle samo jest zdania, że treść dostarczana im przez sieci jest inspirująca i wzbudza zainteresowanie

Czym jest automatyzacja procesów biznesowych na świecie?

Robotic Process Automation (RPA) jest częścią inteligentnej automatyzacji procesów (IPA - intelligent process automation) i obejmuje roboty oparte na układach logicznych, realizujące zaprogramowane czynności bazując na uporządkowanych danych. Dzięki RPA poprawa wydajności osiągnęła nowy poziom, a przedefiniowanie wykonywanych dotychczas prac umożliwia pracownikom realizację działań o wyższej wartości. Boty wykonujące określone procesy mogą niezależnie od siebie pełnić funkcje przypisywane dotąd człowiekowi, takie jak interpretacja, podejmowanie decyzji, działanie i uczenie się.

 

Dla podatków przyszłość zaczyna się dziś

Robotyka procesów może znaleźć zastosowanie w każdym obszarze działu podatkowego, w którym nadal realizowane są ręczne, powtarzalne i czasochłonne procesy, nawet jeśli dział podatkowy wprowadził już rozwiązania technologiczne służące do sprawozdawczości podatkowej i zapewnienia zgodności z przepisami.

Jakie mogą być korzyści ze stosowania RPA?

RPA może mieć istotny wpływ na organizację pracy działu podatkowego, dzięki możliwości ograniczenia kosztów i skupienia się na czynnościach zwiększających wartość i zadowolenie z pracy. Ponadto, technologia RPA jest łatwa do wprowadzenia i działa we wszystkich systemach i procesach finansowych.

 

 • Ograniczenie kosztów nawet do 80%,
 • Błyskawiczne wyniki,
 • Zero kosztów na dostosowywanie istniejących lub nowych systemów (zwrot z inwestycji (ROI) od około roku do 2 lat),
 • Ograniczenie błędów i kosztów ich korygowania.
 • Nie ma potrzeby opracowywania interfejsu,
 • Błyskawiczne wdrożenie,
 • Elastyczne i szybkie reagowanie na stale zmieniające się procesy biznesowe,
 • Wyższa wydajność procesów (ograniczenie średniego czasu obsługi (AHT) o około 30%).
 • Więcej czasu na czynności generujące wartość dodaną,
 • Lepsza znajomość wewnętrznych procesów podatkowych i wyjątków,
 • Wysoka jakość wyników, mniej czasu poświęcanego na poprawianie błędów,
 • Niższa rotacja.

Warto zacząć od podstaw

Działy podatkowe rozpoczynając swoje działania w obszarze RPA powinny przede wszystkim przeanalizować procesy, które obecnie są przez nie realizowane. Zastosowanie robotyki do procesów, które są wadliwe, nie przyniesie korzyści. Technologia wiele ułatwia, ale sama z siebie nie rozwiązuje wszystkiego. RPA stanowi jedno z wielu narzędzi, które można wykorzystać w dążeniu do doskonalenia działalności operacyjnej. Działy podatkowe, chcąc zrobić krok w kierunku stworzenia efektywnego zespołu, który zapewni autentyczną wartość dodaną, powinny najpierw zdefiniować poprawne procesy i zapewnić efektywność na odpowiednim poziomie.

 

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Obserwuj nas