Jak rozwijać pracowników Twojej firmy? | Wyzwania wzrostu #8

Studium przypadku

Wzrost skali działalności firmy Garax przyniósł ze sobą nie tylko większą ilość projektów do realizacji, ale również zupełnie nowe zadania. W efekcie w firmie zidentyfikowano potrzebę rozwijania nowych kompetencji i umiejętności. Czy w tej sytuacji szukać brakujących kompetencji na rynku czy rozwijać istniejące kadry? Zostało wybrane to pierwsze rozwiązanie. W tym momencie pojawił się problem. Na ogłoszenia rekrutacyjne zgłosiło się dużo chętnych, ale niewielu z nich posiadało właściwe kompetencje. Jednocześnie oczekiwania finansowe prawdziwych specjalistów przekraczały możliwości firmy. Te doświadczenia skłoniły Garax do zastanowienia się nad tym, jak rozwinąć kompetencje obecnych pracowników?

 

Poznaj historię firmy Garax

 

Rozwój pracowników

Często organizacje, które dynamicznie się rozwijają w krótkim odstępie czasowym, nie są przygotowane do zarządzania kompetencjami swoich pracowników

Do najczęstszych wyzwań, z którymi przychodzi im się zmierzyć należą:

  1. Luka kompetencyjna pomiędzy historycznym a wymaganym profilem pracowników. W związku ze wzrostem organizacji zmieniają się również oczekiwania względem kompetencji pracowników, które powinny umożliwiać realizację strategii i celów przedsiębiorstwa.
  2. Trudność w rozstawaniu się z „niezastąpionymi” pracownikami, którzy w firmie są od lat, ale dziś nie pasują do jej profilu. Brak umiejętności podejmowania decyzji o zwolnieniu pracowników, do których organizacja czuje się przywiązana, którzy jednocześnie nie przystają do zmienionej rzeczywistości w przedsiębiorstwie.

Symptomatyczne dla wyżej wymienionej luki kompetencyjnej mogą być zmniejszenie satysfakcji i zaangażowania pracowników, znaczny opór przed zmianami determinowanymi skokowym wzrostem organizacji, widoczny wzrost rotacji oraz absencji krótkoterminowych. 

Niedostosowanie potencjału kompetencyjnego organizacji do wymagań w zakresie realizacji obecnych i przyszłych celów strategicznych stanowi poważne zagrożenie dla zachowania trendu wzrostowego i utrzymania wskaźników efektywności. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia morale wśród pracowników, spadku jakości dostarczanych produktów i/lub usług. Może to w dalszej perspektywie negatywnie się odbić na poziomie satysfakcji klientów, a nawet ich utracie, osłabieniu marki przedsiębiorstwa i jego wizerunku jako pracodawcy.

 

Dynamiczny rozwój organizacji wymaga systemowego podejścia do zarządzania kompetencjami pracowników

Dobrze wykorzystany potencjał kompetencyjny organizacji przyczynia się do zapewnienia jej efektywności (szczególnie w okresie intensywnego wzrostu). Szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać wysoki poziom wyników, powinny wszechstronnie wspierać systematyczny rozwój i doskonalenie kompetencji organizacyjnych. Ponadto jest niezbędne generowanie nowych kompetencji, przydatnych do wykorzystania szans rynkowych oraz umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa. 

Spółki, odnoszące sukcesy, decydowały się na następujące działania w obszarze zarządzania kompetencjami:

Analizę i identyfikację luki kompetencyjnej 

Analiza dostępnych kompetencji względem wymaganych z punktu widzenia strategii biznesowej organizacji oraz jej aktualnych i przyszłych celów.

 

Stworzenie modelu kompetencji 

Zdefiniowanie zbioru kompetencji (w tym kompetencji kluczowych), dopasowanych do aktualnej specyfiki organizacji oraz wspierających realizację jej obecnych i przyszłych celów strategicznych.

 

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników

System ma umożliwić m.in. analizę potrzeb szkoleniowych i zaprojektowanie planu rozwoju pracowników, wspierających realizację celów biznesowych organizacji na podstawie oceny kompetencji.

 

Czy w Twojej firmie są programy szkoleniowe budujące niezbędne kompetencje? Czy wiesz jakich kompetencji Twoja firma będzie potrzebowała jutro i za kilka lat?
 

Skontaktuj się z nami

Anna Szczeblewska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 493

Obserwuj nas