Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Analityka biznesowa w czasach gospodarczej zawieruchy

Marcin Bawor Menedżer, PwC Polska 13/05/20

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Ostatnie tygodnie wymusiły błyskawiczną zmianę poziomu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Kluczowymi elementami zmiany są analityka biznesowa i praca zdalna.

„Obyś żył w ciekawych czasach” mówi chińskie przysłowie. Nagły i nieoczekiwany wybuch pandemii wirusa SARS-COVID-2019 nie tylko odbił się na naszym życiu codziennym, ale również zawodowym. Ostatnie tygodnie wymusiły błyskawiczną transformację cyfrową przedsiębiorstw. Rozpisane na kwartały i lata projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu najbliższych tygodni, a nawet dni. Akceleratorem tych przemian jest gwałtownie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne oraz zmiana modeli realizacji pracy, których główną determinantą jest „social distance”. Kluczowymi elementami aktualnej transformacji są analityka oraz praca zdalna.
 

Analityka biznesowa na trudne czasy

Konieczność błyskawicznego podejmowania decyzji biznesowych, opartych na prawdziwych wskaźnikach wymaga rozwiązań analitycznych (business intelligence). Wskaźniki muszą być zbudowane w oparciu o prawdziwe dane z użyciem logiki spójnej dla całego przedsiębiorstwa. Dzisiaj nie mamy czasu na dyskusje dotyczące użytych miar i wartości oraz ich postrzegania przez poszczególne jednostki biznesowe. Czasu też nie ma, bądź jest go niewiele na korektę jakości danych. Data governance, single source-of-truth i wspólny model danych, stają się krytyczne dla zapewnienia jakości procesu decyzyjnego.
 

Poprawa płynności dzięki analizie danych o różnych składnikach kosztowych

Kluczowym wyzwaniem dla biznesu jest cash flow i adaptacja modelu biznesowego do bieżącej sytuacji.

Po pierwsze dokładna analiza struktury kosztów pozwala zidentyfikować obszary, w których możemy dokonać korekt w celu poprawienia płynności finansowej. (grafika: Budżet planowany vs aktualny w rozbiciu na składowe)

Po drugie, precyzyjny wgląd w Net Working Capital (NWC), czyli w rozbiciu na analizę zobowiązań i należności (m.in. cykle rotacji i struktura) oraz analizę cyklu konwersji gotówki i analizę zapasów, umożliwi ocenę bieżącego stanu finansów i aktualnej sytuacji płynnościowej firmy. (grafika: Net working capital)

Po trzecie rewizja struktury kosztów pracowniczych: rezerwy urlopowej (rok poprzedni i pierwsze półrocze 2020) oraz wynagrodzeń. O ile kalkulacja rezerwy urlopowej jest prosta o tyle korekta wynagrodzeń oraz pakietów pracowniczych wymaga dokładniejszej analizy. Najwłaściwszym podejściem jest analiza „what-if”, w której możemy przetestować kilka wariantów, uwzględniając ich wpływ na pracowników oraz potencjalne oszczędności. Pod uwagę należy wziąć również przyszłe koszty związane z ponowną rekrutacją pracowników.

 

Budżet planowany vs aktualny w rozbiciu na składowe. Ujęcie rok do roku.

Smart BI Platform. Commercial Dashboard. Budżet planowany vs aktualny w rozbiciu na składowe. Ujęcie rok do roku.

Net working capital

Smart BI Platform. Net working capital.


Modele pokazujące efektywność promocji.

Smart BI Platform. Commercial Dashboard. Modele pokazujące efektywność promocji.

Jak analizować dane z e-commerce?

Innym wyzwaniem przed którym dzisiaj stoją przedsiębiorcy jest zmiana modeli biznesowych. Social distance bardzo mocno wpływa na relacje pomiędzy firmą a jej otoczeniem biznesowym. Podstawowym wyzwaniem dla firm, które dotychczas traktowały sprzedaż online jako element dodatkowy (np. branży fashion i consumer goods), jest analiza koszyka klienta i finalizacja transakcji oraz uwzględnienie kosztów dodatkowych, takich jak logistyka oraz dostępność produktów. Jedna z prostszych strategii zwiększenia sprzedaży, którą stosują są promocje i wyprzedaże. Warto jednak zastanowić się, jaki jest realny wpływ tych działań na sprzedaż. Czy przypadkiem brak promocji lub inna jej skala nie dałby lepszych rezultatów. Jak pokazują dane z Google Trends w fazie „lockdown” konsumenci nadal są zainteresowani zakupem odzieży, kosmetyków, książek. 

Natomiast firmy, które w swoim modelu biznesowym skupiają się głównie na e-commerce, mierzą się aktualnie z kilkusetprocentowymi wzrostami odwiedzin i transakcji, co przekłada się na wydłużony czas dostawy oraz zwiększoną aktywność kanałów obsługi klienta. W tym przypadku ważna jest optymalizacja łańcucha dostaw i budowa hybrydowych modeli dostaw, wykorzystujących dodatkową infrastrukturę w postaci otwartych sklepów typu convenience.
 


Analityka biznesowa podczas pracy zdalnej wymaga wcześniejszego opracowania i wdrożenia polityki zarządzania danymi

Dokonująca się przyspieszona transformacja cyfrowa dotyka nie tylko otoczenie zewnętrzne firm, ale również ich własny wewnętrzny ekosystem. Akceleratorem tej zmiany jest przejście w model pracy zdalnej. Wymusza on zmianę sposobów komunikacji, pracy grupowej, ale także dostępu do danych.

Dostęp do danych musi uwzględniać platformę - analizy muszą być dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Biorąc pod uwagę czas reakcji oraz jakość połączenia internetowego, na znaczeniu zyskują rozwiązania umożliwiające pracę w trybie offline. Ważna jest również polityka bezpieczeństwa oraz polityka dostępu do danych. Wspomniany na początku data governance to również model dostępu do danych uwzględniający rolę poszczególnych pracowników i związany z nią zakres danych.

Home office to też duża zmiana w obszarze pracy zespołowej. Świadectwem tego może być gigantyczny wzrost użycia narzędzi takich jak MS Teams, Google Hangouts, Skype czy Zoom. W obszarze analityki zyskuje na znaczeniu możliwość pracy grupowej na poszczególnych dashboardach, adnotacji czy też komentarzy w postaci wbudowanego chat’u. Z drugiej strony ważne jest również monitorowanie pracy zespołów, obłożenia pracą, statusu projektów.
 

Analiza portfela projektów

Smart BI Platform. PPM Dashboard. Analiza portfela projektów.

Efektywnie wdrożona analityka biznesowa pomoże zaplanować działania na czas “odmrażania” codzienności i na przyszłość

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, które stanowią bardzo duże wyzwanie: 

  • Bardzo mało czasu na podejmowanie decyzji
  • Redukcja marginesu błędu praktycznie do zera
  • Konieczność zrewidowania dotychczasowego modelu biznesowego
  • Zmiana form świadczenia pracy

W czasach, w których nie ma czasu na wielomiesięczne projekty, bo ważne jest „tu i teraz”, konieczne jest dostosowanie dostępnych narzędzi analitycznych i systemów do nowych warunków ekonomicznych. Na znaczeniu zyskują skalowalność rozwiązań i ich elastyczność. 

Wdrożenie rozwiązań chmurowych dla business intelligence wydaje się nieodzowne w dzisiejszych czasach. Popularna chmura (ang. cloud computing) umożliwia szybką instalację rozwiązań analitycznych i bardzo łatwe ich dostosowanie do własnych potrzeb.
 

 

Analityka w chmurze to:
  • Krótki czas uruchomienia - liczony w dniach, a nie miesiącach;
  • Skalowalność – korzystamy z mocy przetwarzania danych, która odpowiada na naszym bieżącym potrzebom; 
  • Dostępność – nie wymaga inwestycji w powierzchnie i hardware;
  • Spójne dane - zunifikowane wskaźniki KPI, jednoznacznie rozumiane na każdym poziomie w firmie i w każdym obszarze biznesowym
  • Mobilność - dostęp do informacji na różnych urządzeniach, w każdej sytuacji

 

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Marcin Bawor

Marcin Bawor

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 609 798 644

Obserwuj nas