Analiza sprzedaży

Smart BI. Commercial Dashboard

Zestaw dashboardów Microsoft Power BI do wielowymiarowej analizy w obszarze sprzedaży

Smart BI Platform to platforma do wielowymiarowej analizy i monitorowania efektywności głównych obszarów przedsiębiorstwa. W oparciu o wiedzę ekspertów PwC stworzyliśmy zbiory kluczowych wskaźników (KPIs) opisujących m.in.:

 • Sprzedaż (m.in. koszt całkowity sprzedaży, efektywność promocji, outliers)  

 • Finanse (m.in. Net Working Capital, wydajność na poziomie procesu i pracownika)

 • Zarządzanie projektami i programami strategicznymi (ocena ryzyka, efektywności)

 • Zarządzanie siecią sklepów/placówek (m.in. koszt i efektywność wykorzystania powierzchni.)

Wskaźniki opisujące dany obszar prezentowane są na dedykowanych interaktywnych dashboardach, w ujęciu zarządczym, jak i operacyjnym. Platforma została stworzona w oparciu o technologie Microsoft Power BI, Microsoft Azure i jest dostępna również w wersji na urządzenia mobilne.


"60 sekund od pytania o wyniki sprzedaży do szczegółowych danych"


Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Smart BI. Commercial Dashboard

Element platformy PwC Smart BI dostarczający kluczowe informacje na temat procesów sprzedaży. Poniżej przykład zastosowania w branży FMCG.

 

Dokładna analiza sprzedaży, umożliwiająca m.in. bieżącą ocenę marżowości i efektywności promocji, zbudowana w oparciu o Microsoft Power BI.

Efektywne monitorowanie sprzedaży i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w branży FMCG i detalicznej wymaga szybkiej analizy dużej ilości danych oraz stałego monitorowania, aby w porę zauważyć wszystkie czerwone flagi i móc natychmiast zareagować. 

Na jednym ekranie, w mgnieniu oka, na każdym urządzeniu - dane dostępne online, a także kiedy nie masz dostępu do sieci.

Dashboard w MS Power BI  do analizy wyników sprzedaży opracowany przez ekspertów PwC pozwala na szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dla biznesu wskaźniki dynamiki sprzedaży oraz KPI specyficzne dla branży FMCG i detalicznej.

Analiza sprzedaży nowej generacji umożliwia:

 • Szybki dostęp do wszystkich informacji o sprzedaży
 • Skorelowanie danych z różnych obszarów i systemów w firmie
 • Bridge - monitorowanie czynników wpływających na wysokość wyniku finansowego w poszczególnych kategoriach kosztowych. 
 • Bieżące monitorowanie marżowości na poziomie poszczególnych produktów i kanałów dystrybucji
 • Ocenę realnej efektywności akcji promocyjnych na bazie wbudowanych, gotowych mechanizmów
 • Wgląd w szczegółowe dane dotyczące obszarów osiągających najgorsze wyniki oraz wskazanie obszarów wymagających natychmiastowej reakcji
   

Jak wygląda analiza sprzedaży na dashboardzie?

Przygotowany przez ekspertów PwC Commercial Dashboard  w MS Power BI zawiera gotowe, predefiniowane zestawy raportów z kluczowymi KPI w podziale na 7 modułów:

Main

Widok główny. Informacja zarządcza pokazujący na jednym ekranie wszystkie kluczowe wskaźniki i informacje dotyczące obszaru sprzedaży:

 • Zmiany w wysokości sprzedaży i kosztów rok do roku/miesiąc do miesiąca

 • Odchylenia od budżetu i ich składowe

 • Outliers - obszary osiągające najgorsze wyniki

 • Promocje

 • Sprzedaż per region

P&L (Profit & Loss)

Widok szczegółowy dla wyników sprzedaży w ujęciu:

 • Rocznym (bieżący/poprzedni)

 • Produkty (grupy/kategorie/sku)

 • Obszar administracyjny 

 • Kanał sprzedaży

Bridge

Widok pokazujący wpływ następujących czynników na wysokość wyniku finansowego:

 • Cena

 • Ilość

 • Rabaty

 • Koszty produkcji

 • Koszty transportu

 • Koszty back office

Geo 

Wyniki sprzedaży oraz efektywność  wg obszarów administracyjnych, regionów lub lokalizacji.

Timeseries

Porównanie aktualnych wyników sprzedaży z wynikami z poprzednich okresów (tydzień/miesiąc/rok). Śledzenie i analizowanie trendów sezonowych.

Promo

Widok pokazujący efektywność akcji promocyjnych w zależności od wielkości upustu.

Outliers

Widok pokazujący obszary w których osiągamy najsłabsze wyniki. Analiza w przekroju produkt / kanał sprzedaży / sprzedawca.

Jakość w oparciu o wiedzę i doświadczenie biznesowe, niezawodność płynąca z technologii oraz innowacyjna prezentacja danych!

 

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Obserwuj nas