Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Analiza sprzedaży

Smart BI. Commercial Dashboard

Zestaw dashboardów Microsoft Power BI do wielowymiarowej analizy w obszarze sprzedaży

Smart BI Platform to platforma do wielowymiarowej analizy i monitorowania efektywności głównych obszarów przedsiębiorstwa. W oparciu o wiedzę ekspertów PwC stworzyliśmy zbiory kluczowych wskaźników (KPIs) opisujących m.in.:

 • Sprzedaż (m.in. koszt całkowity sprzedaży, efektywność promocji, outliers)  

 • Finanse (m.in. Net Working Capital, wydajność na poziomie procesu i pracownika)

 • Zarządzanie projektami i programami strategicznymi (ocena ryzyka, efektywności)

 • Zarządzanie siecią sklepów/placówek (m.in. koszt i efektywność wykorzystania powierzchni.)

Wskaźniki opisujące dany obszar prezentowane są na dedykowanych interaktywnych dashboardach, w ujęciu zarządczym, jak i operacyjnym. Platforma została stworzona w oparciu o technologie Microsoft Power BI, Microsoft Azure i jest dostępna również w wersji na urządzenia mobilne.


"60 sekund od pytania o wyniki sprzedaży do szczegółowych danych"


Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Smart BI. Commercial Dashboard

Element platformy PwC Smart BI dostarczający kluczowe informacje na temat procesów sprzedaży. Poniżej przykład zastosowania w branży FMCG.

 

Dokładna analiza sprzedaży, umożliwiająca m.in. bieżącą ocenę marżowości i efektywności promocji, zbudowana w oparciu o Microsoft Power BI.

Efektywne monitorowanie sprzedaży i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w branży FMCG i detalicznej wymaga szybkiej analizy dużej ilości danych oraz stałego monitorowania, aby w porę zauważyć wszystkie czerwone flagi i móc natychmiast zareagować. 

Na jednym ekranie, w mgnieniu oka, na każdym urządzeniu - dane dostępne online, a także kiedy nie masz dostępu do sieci.

Dashboard w MS Power BI  do analizy wyników sprzedaży opracowany przez ekspertów PwC pozwala na szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dla biznesu wskaźniki dynamiki sprzedaży oraz KPI specyficzne dla branży FMCG i detalicznej.

Analiza sprzedaży nowej generacji umożliwia:

 • Szybki dostęp do wszystkich informacji o sprzedaży
 • Skorelowanie danych z różnych obszarów i systemów w firmie
 • Bridge - monitorowanie czynników wpływających na wysokość wyniku finansowego w poszczególnych kategoriach kosztowych. 
 • Bieżące monitorowanie marżowości na poziomie poszczególnych produktów i kanałów dystrybucji
 • Ocenę realnej efektywności akcji promocyjnych na bazie wbudowanych, gotowych mechanizmów
 • Wgląd w szczegółowe dane dotyczące obszarów osiągających najgorsze wyniki oraz wskazanie obszarów wymagających natychmiastowej reakcji
   

Jak wygląda analiza sprzedaży na dashboardzie?

Przygotowany przez ekspertów PwC Commercial Dashboard  w MS Power BI zawiera gotowe, predefiniowane zestawy raportów z kluczowymi KPI w podziale na 7 modułów:

Main

Widok główny. Informacja zarządcza pokazujący na jednym ekranie wszystkie kluczowe wskaźniki i informacje dotyczące obszaru sprzedaży:

 • Zmiany w wysokości sprzedaży i kosztów rok do roku/miesiąc do miesiąca

 • Odchylenia od budżetu i ich składowe

 • Outliers - obszary osiągające najgorsze wyniki

 • Promocje

 • Sprzedaż per region

P&L (Profit & Loss)

Widok szczegółowy dla wyników sprzedaży w ujęciu:

 • Rocznym (bieżący/poprzedni)

 • Produkty (grupy/kategorie/sku)

 • Obszar administracyjny 

 • Kanał sprzedaży

Bridge

Widok pokazujący wpływ następujących czynników na wysokość wyniku finansowego:

 • Cena

 • Ilość

 • Rabaty

 • Koszty produkcji

 • Koszty transportu

 • Koszty back office

Geo 

Wyniki sprzedaży oraz efektywność  wg obszarów administracyjnych, regionów lub lokalizacji.

Timeseries

Porównanie aktualnych wyników sprzedaży z wynikami z poprzednich okresów (tydzień/miesiąc/rok). Śledzenie i analizowanie trendów sezonowych.

Promo

Widok pokazujący efektywność akcji promocyjnych w zależności od wielkości upustu.

Outliers

Widok pokazujący obszary w których osiągamy najsłabsze wyniki. Analiza w przekroju produkt / kanał sprzedaży / sprzedawca.

Jakość w oparciu o wiedzę i doświadczenie biznesowe, niezawodność płynąca z technologii oraz innowacyjna prezentacja danych!

 

DAMIL 123743 132 orange

Szybkość analizy

DAMIL 123771 132 orange

Błyskawiczna reakcja na zmiany

DAMIL 123750 132 orange

Wiarygodność danych

DAMIL 123756 132 orange

Interaktywność, elastyczność i skalowalność

DAMIL 123764 132 orange

Mobilność

DAMIL 123772 132 orange

Wygoda

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Marcin Bawor

Marcin Bawor

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 609 798 644

Obserwuj nas