Analiza kapitału obrotowego

Smart BI. Net Working Capital ‒ Zestaw dashboardów Microsoft Power BI do wielowymiarowej analizy w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym w celu optymalizacji płynności finansowej

 

Efektywne monitorowanie płynności finansowej pod kątem należności, zobowiązań, faktur oraz stanów magazynowych wymaga szybkiej analizy dużej ilości danych zgromadzonych w różnych systemach. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie narzędzia Business Intelligence CFO może efektywnie analizować różne scenariusze bilansu zamknięcia miesiąca, a także możliwości uwolnienia gotówki.

Poznaj Smart BI. NWC


Smart BI. Net Working Capital (NWC) to element platformy PwC Smart BI dostarczający kluczowe informacje na temat płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Jak to działa?

Dashboard dla CFO i działu kontrollingu do analizy kapitału obrotowego pozwala na szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dla biznesu wskaźniki finansowe, dając szybką odpowiedź na następujące pytania:

 • Jak wygląda obecny cykl konwersji gotówki?
 • Jaka jest skala przeterminowanych należności i zobowiązań?
 • Jakie są możliwe scenariusze bilansu zamknięcia następnego miesiąca?
 • Ile czasu upływa między przyjęciem zamówienia a otrzymaniem zapłaty za fakturę?

Dane dostępne online i offline. W mgnieniu oka. Na jednym ekranie. Na każdym urządzeniu.

Możliwości

Analiza kapitału obrotowego w Smart BI. Net Working Capital umożliwia:

 • Szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Skorelowanie danych z różnych obszarów i systemów w firmie
 • Prognozowanie kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych
 • Bieżące monitorowanie harmonogramu płatności, stanu zapasów i możliwości uwolnienia gotówki
 • Ocenę scenariuszy zamknięcia bilansu miesiąca
 • Wgląd w szczegółowe dane dotyczące stopnia zatowarowania magazynów w rozbiciu na miesiące

Jak wygląda analiza kapitału obrotowego na dashboardzie

Przygotowany przez ekspertów PwC Net Working Capital Dashboard w MS Power BI zawiera gotowe, predefiniowane zestawy raportów z kluczowymi KPI w podziale na 7 modułów:

 • Main - widok główny z informacją zarządczą - na jednym ekranie znajdują się wszystkie kluczowe obszary, jak: obroty, cykl konwersji gotówki, zmiany kapitału obrotowego w ujęciu miesięcznym, faktoring, wskaźnik rotacji zapasów, przeterminowane należności
 • Receivables – widok KPI w obszarze należności. Informacja m.in. o factoringu w ujęciu klientów, wiekowaniu należności.
 • Invoicing – widok kluczowych KPI dotyczących fakturowania. Informacje m.in. o średnim czasie między przyjęciem zamówienia a otrzymania zapłaty za fakturę
 • Payables – widok kluczowych KPIs w obszarze zobowiązań. Informacja m.in. o wiekowaniu zobowiązań, zobowiazaniach w ujęciu grup produktowych.
 • Inventory – widok kluczowych KPIs w obszarze zapasów. Informacja m.in. o zatowarowaniu w surowce w rozbiciu na magazyny oraz związanych z tym kosztach.
 • Cash Flow – prognozowanie płynności finansowej oraz analiza możliwych scenariuszy w oparciu o wbudowane modele predykcyjne.

Smart BI. Net Working Capital (NWC) należy do platformy Smart BI Platform


Więcej o całej platformie

Smart BI Platform to narzędzie nowej generacji zbudowane w technologii Microsoft Power BI służące wielowymiarowej analizie i monitorowaniu efektywności głównych obszarów przedsiębiorstwa.

W oparciu o wiedzę ekspertów PwC stworzyliśmy zbiory kluczowych wskaźników (KPIs) opisujących m.in.:

 • Sprzedaż (m.in. koszt całkowity sprzedaży, efektywność promocji, outliers)
 • Finanse (m.in. Net Working Capital, wydajność na poziomie procesu i pracownika)
 • Zarządzanie projektami i programami strategicznymi (ocena ryzyka, efektywności)
 • Zarządzanie siecią sklepów/placówek (m.in. koszt i efektywność wykorzystania powierzchni.)

Wskaźniki opisujące dany obszar prezentowane są na dedykowanych interaktywnych dashboardach, w ujęciu zarządczym, jak i operacyjnym.

Platforma została stworzona w oparciu o technologie Microsoft Power BI oraz Microsoft Azure i jest dostępna również w wersji na urządzenia mobilne.

Dlaczego warto?

Smart BI Platform to jakość w oparciu o wiedzę i doświadczenie biznesowe, niezawodność płynąca z technologii oraz innowacyjna prezentacja danych!

 • Szybkość analizy
 • Błyskawiczna reakcja na zmiany
 • Wiarygodność danych
 • Interaktywność, elastyczność i skalowalność
 • Mobilność
 • Wygoda
 • Prostota
 • Niezależność - informacja tu i teraz
 • Transparentność

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Obserwuj nas