Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jaka będzie nowa rzeczywistość dla CFO po COVID-19?

28/04/20

Mariusz Dziurdzia Finanse i transformacja biznesu, Partner w PwC Polska

Mariusz Dziurdzia
Finanse i transformacja biznesu, Partner w PwC Polska

Dyrektorzy finansowi koncentrują się obecnie na walce o przetrwanie i utrzymanie przepływów pieniężnych, ucząc się przy tym nowych, cennych sposobów zarządzania ryzykiem w przyszłości

Doświadczeni liderzy czerpią z doświadczeń zdobytych podczas poprzednich kryzysów, takich jak kryzys kredytowy w 2008 roku. Odkrywają także, że pandemia ma unikalne aspekty, które prowadzą do nowych pomysłów zarządzania ryzykiem. Jeśli zostaną szybko wdrożone, koncepcje te mogą pomóc im przetrwać 2020 i kolejne lata spowolnienia. I dzięki temu stać się bardziej odpornymi w nadchodzących latach.

Dodatkowym wyzwaniem dla wielu liderów, w tym CFO jest to, jak pokazać przywództwo i jak zrozumieć oczekiwania pracowników, klientów i innych interesariuszy, jednocześnie podejmując trudne decyzje.

Odpowiednie podejście do zarządzania ryzykiem pomaga przygotować się na kryzys, zminimalizować jego skutki lub wykorzystać szanse. Wielu CFO już zastanawia się, co zrobić na przyszłość i jak w zorganizowanej formie wyciągnąć wnioski oraz zaplanować odpowiednie działania związane z ryzykami w kontekście zmian strategii i obecnej sytuacji. 

Czy można przygotować się na kryzys? Jak wyciągać wnioski z przeszłości?

Obejrzyj wywiad z Piotrem Rówińskim, partnerem odpowiedzialnym za obszar utrzymania ciągłości działania i reagowania w sytuacjach kryzysowych

Playback of this video is not currently available

W czasach epidemii pojawiają się nowe ryzyka wymagające zmian w modelu operacyjnym

Scenariusze przebiegu epidemii są nieprzewidywalne, ale niezależnie od rozwoju sytuacji, organizacje muszą odpowiednio reagować. Liderzy finansów widzą wiele zmian, które wymusi kryzys i muszą dopasować działalność do nowej rzeczywistości.

Dla wszystkich firm kluczowa jest obrona przychodów i zarządzanie płynnością. Obrona przychodów wymaga przeglądu i dostosowania strategii produktowej, cenowej i promocyjnej wspartej zmianą struktury inwestycji klienckich. Z kolei poprawa płynności musi iść w parze z zarządzaniem kosztami oraz obejmować ich wpływ na cashflow. Rośnie znaczenie elastyczności w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, kapitałem obrotowym i planowaniem scenariuszy. 

Pozostaje pytanie, czy wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności dostosowania modelu operacyjnego? I to we wszystkich obszarach działalności firmy, począwszy od sił sprzedaży, łańcucha dostaw i zakupów, a skończywszy na funkcjach wsparcia i odpowiednim zaprojektowaniu organizacji i procesów biznesowych. 

To między innymi rolą CFO jest zainicjowanie przeglądu funkcji wsparcia w middle office i back office, przeglądu procesów pod kątem nieefektywności i możliwości automatyzacji, w tym raportowania i kontrolingu. Następuje mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii i automatyzacji w celu stymulowania transformacji biznesu.

 

To jest również właściwy moment, aby zastanowić się nad redefinicją modelu organizacyjnego celem zapewnienia maksymalnej elastyczności oraz dokonać przeglądu możliwości outsourcingu dla funkcji wspierających, jak księgowość, podatki czy HR.

Kryzys wywołany COVID-19 wymusi przegląd możliwości ograniczenia wsparcia administracyjnego czy rewizji wymaganej powierzchni biurowej uwzględniającej model pracy zdalnej. Konsekwencją pracy zdalnej jest i będzie sposób przygotowania się do niej i zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i wydajności w domu oraz niezbędne inwestycje w infrastrukturę IT.

Wiele organizacji przygotowuje się na powrót do pracy i analizuje zmieniające się wymogi prawa i zalecenia dotyczące ochrony zdrowia, jednocześnie chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zaufanie klientów, pracowników i dostawców. 

Więcej na temat kluczowych aspektów powrotu do pracy i organizacji pracy w biurze można przeczytać w publikacji Doroty Dębińskiej-Pokorskiej: Przygotowanie firmy do działalności po kryzysie - porady dla pracodawców

Cyfrowa (r)ewolucja?

Liderzy finansów potwierdzają, że pozytywnym skutkiem kryzysu będzie bardziej mobilny lub cyfrowy sposób pracy. Wzmacnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników to dziś jeden z ważniejszych priorytetów dla wielu firm i CFO. 

Z raportu PwC „Upskilling Hopes & Fears” wynika, że 89% polskich pracowników wyraża chęć podnoszenia kompetencji, a nawet przekwalifikowania, by pozostać na rynku pracy i dopasować do zmieniającej się rzeczywistości. 87% osób, które wzięły udział w badaniu PwC w Polsce, przyznaje, że aby lepiej zrozumieć nowe technologie, uczestniczy w kursach i szkoleniach. Dlatego też, jedynie 18% respondentów w Polsce obawia się, że może nie mieć odpowiednich kompetencji do wykonywania pracy w przyszłości.

Ogromną rolę w procesie dopasowywania wiedzy pracowników do nowej rzeczywistości odgrywają pracodawcy. Obecnie – zdaniem badanych – 73% pracodawców zapewnia możliwość udziału w szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych. Jednak tylko 27% pracowników bierze w nich udział, a 71% kształci się indywidualnie.

W PwC od lat wspieramy klientów w transformacji cyfrowej. Zachęcam do korzystania bezpłatnie z naszej aplikacji PwC #DigitalFitness, która pomoże zrozumieć możliwości, jakie dają nowe technologie. 

Ja już zacząłem - wynik 239 i wybrałem odpowiedni program treningowy ;)

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner, finanse i transformacja biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Obserwuj nas