Polski Ład

10 zmian podatkowych istotnych dla innowacyjnych lub rozwijających się firm

15 maja 2021 r. oraz 2 czerwca 2021 r. ogłoszono szereg planowanych zmian określanych zbiorczo jako „Polski Ład”. Poniżej prezentujemy zestawienie tych propozycji, które mogą mieć największe znaczenie z perspektywy innowacyjnych i rozwijających się firm.

Na ten moment nie zostały opublikowane odpowiednie projekty ustaw, w związku z tym zestawienie przygotowane jest na podstawie prezentowanych w trakcie konferencji założeń programowych, informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów oraz analiz własnych.

1. Ulga na prototypy

Ulga na prototypy ma być wyłącznie dla mikrofirm [tj. zatrudniających do 9 osób. Z wcześniejszych doniesień prasowych wynika, że ma być to ulga w podatku dochodowym o konstrukcji zbliżonej do ulgi B+R tj. opartej o odliczenie określonego % kosztów prototypu podwójnie.

Bardzo istotnym zagadnieniem będzie z pewnością relacja ulgi na prototypy do ulgi B+R, w której już dzisiaj interpretacje podatkowe dopuszczają odliczenie niektórych kosztów prototypu. Ciekawe będzie również uzasadnienie wyboru wyłącznie mikroprzedsiębiorców do tego mechanizmu.

2. Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji 

Zgodnie z zapowiedziami ulga ma być impulsem dla przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe. Podobnie jak ulga na prototypy, ulga ta będzie miała najpewniej formę odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów nabycia robotów, na zasadach zbliżonych do ulgi B+R. 

Według dotychczasowych wywiadów z przedstawicielami MF, ulga ma dotyczyć tylko fizycznych robotów, czyli takich, które poruszają się w kilku płaszczyznach a nie wszystkich rozwiązań robotyzacyjnych, jak na przykład roboty software’owe.

3. Symultaniczna ulga IP Box i B+R

Obecnie nie jest możliwe odliczenie ulgi B+R od dochodu wskazanego do IP Box. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z Objaśnieniami IP Box, jest to możliwe dla różnych kategorii dochodu. 

Nowa regulacja będzie miała znaczenie głównie dla firm, które niemal w 100% mają dochody generowane z preferencyjną ulgą IP Box i zasadniczo z ulgi B+R nie mogły w praktyce skorzystać.

4. Estoński CIT dla większej liczby firm

Dotychczasowe zainteresowanie mechanizmem estońskiego CIT nie było duże. Poluzowanie kryteriów wejścia w ten mechanizm, może się przyczynić do zwiększenia jego atrakcyjności,, co w efekcie może skutkować zwiększeniem popularności.i.

Liczba warunków do wejścia w system estoński ma zostać zredukowana z 5 do 3. Z materiałów opublikowanych przez MF wynika, że:

  • Usunięty będzie limit przychodowy który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty,
  • Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie,
  • Zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka,
  • Pozostaną dwa warunki dotyczące kręgu udziałowców do osób fizycznych oraz prowadzenie w Polsce realnego biznesu. 

Ponadto, zmiany w estońskim CIT mają zapewnić efektywne opodatkowanie małego podatnika na poziomie 20% bez względu na wolumen inwestycji, a dla dużego obniżone efektywne opodatkowanie ma dotyczyć także okresu pozostawania w systemie estońskim, a nie jak dotychczas tylko po wyjściu z niego.

5. Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

W dokumencie MF jest krótka informacja wskazująca, że na bazie analogicznych rozwiązań włoskich, koszty zatrudnionych naukowców będą odliczalne od podatku. Najpewniej chodzi o dodatkowe odliczenie, być może w formie odliczeń w CIT albo redukcji obciążeń PIT dla pracodawcy. 

We wcześniejszych doniesieniach prasowych pojawiła się sugestia, że ulga będzie korzystała z tzw. aktywa w uldze B+R (tj. w sytuacji, gdy w danym roku firma ma więcej ulgi B+R niż dochodu, co jest częstą sytuacją w wysoce wyspecjalizowanych centrach B+R).

6. Ulga Venture Capital

Kolejną zachętą, która według założeń ma pomóc w restarcie gospodarki, mają być preferencje podatkowe dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital. 

Inwestor ma uzyskać prawo do odliczenia kosztów inwestycji od swojego dochodu już na wejściu. 

7. Ulga konsolidacyjna

Celem tego rozwiązania ma być przyspieszenie procesów konsolidacyjnych. Docelowa ulga ma zgodnie z informacjami MF: 

  • Być adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie,
  • Działać podobnie jak ulga B+R, a więc poprzez dodatkowy odpis od podstawy opodatkowania określonych kosztów kwalifikowanych,
  • Objąć wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.).

8. Ulga na ekspansję

Ulga dla firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Preferencja będzie dotyczyła wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). 

Zgodnie z informacjami MF, dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.

Efektywnie zatem ulga na ekspansję będzie działała w zbliżonych sposób do ulgi B+R tj. poprzez dodatkowe odliczenie wybranych kosztów. Przy czym maksymalny benefit podatkowy z tytułu ulgi będzie wynosił 190 000 zł rocznie wobec przyjętego limitu 1 mln złotych.

9. Ulga na IPO dla emitenta

Według Ministerstwa Finansów, w Polsce niewiele firm decyduje się  wejść na giełdę. Potwierdzają to dane PwC IPO Watch: w 2019 było 16 debiutów, a w 2020 było ich 19, przy czym większość debiutów odbywa się nie na głównym rynku GPW, tylko na NewConnect. 

Zdaniem MF rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości, stąd planowane są podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

Ulga dla emitenta umożliwi:

  • Uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem),
  • Odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

10. Ulga na IPO dla inwestora indywidualnego

Ulga dla inwestora indywidualnego będzie z kolei polegała na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

 

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Agnieszka Szymczyk

Starszy Konsultant , PwC Polska

Tel.: +48 519 507 663

Obserwuj nas