Strategia formatu

Zacierające się różnice między formatami sklepów oraz rozwój e-commerce sprawiają, że w celu osiągnięcia wzrostu konieczna jest odpowiednia strategia formatu

Zaostrzająca się konkurencja na rynku detalicznym, zacierające się różnice między formatami sklepów oraz rozwój kanału online tworzą liczne wyzwania dla sieci detalicznych

Dalszy rozwój, a czasami nawet przetrwanie może być uwarunkowane przez stworzenie strategii formatu, która pozwoliłaby odpowiedzieć na potrzeby coraz bardziej wymagającego konsumenta, wyróżnić się na tle konkurencji oraz zapewnić potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie i zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Strategia formatu

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Wspieramy w opracowaniu wygrywających strategii formatu zarówno wiodące sieci detaliczne doskonalące swój format jak i sieci rozwijające nowe marki i formaty. Sukces naszej współpracy budujemy w oparciu o nasze unikalne doświadczenie w handlu detalicznym z licznych projektów w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), doskonałe zrozumienie najlepszych praktyk z rynków rozwiniętych oraz głębokie zrozumienie trendów konsumenckich kształtujących rynek detaliczny

Nasze usługi:

- Diagnoza rynku i konsumenta oraz identyfikacja potencjału rynkowego:

  • Analiza potrzeb i zwyczajów zakupowych konsumentów
  • Analiza trendów kształtujących poszczególne kategorie
  • Analiza sytuacji konkurencyjnej i formatów detalicznych
  • Identyfikacji best practice i inspiracji z rynków zagranicznych

- Analiza obecnego formatu, jego silnych i słabych stron oraz potencjalnych obszarów synergii z istniejącymi jednostkami biznesowymi

- Definicja wygrywającej strategii formatu:

  • Identyfikacja możliwych formatów lub opcji umożliwiających wyróżnienie się na tle konkurencji 
  • Ocena i wybór najatrakcyjniejszej opcji strategicznej
  • Opis strategii formatu obejmujący: jego grupę docelową, USP, powierzchnię sprzedaży, pozycjonowanie cenowe, rodzaj lokalizacji, strategię asortymentową, dodatkowe usługi, floorplan oraz inne wyróżniki formatu
  • Weryfikacja koncepcji w badaniu konsumenckim typu Focus group

- Opracowanie planu wdrożenia: kluczowych inicjatyw, harmonogramu i niezbędnych zasobów

- Opracowanie biznes planu

- Wsparcie we wdrożeniu lub opracowanie wybranych narzędzi lub operacjonalizacji wybranych zagadnień w procesie wdrożenia wypracowanej strategii formatu

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy&, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partner, Assurance Leader, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Obserwuj nas