Polityki sektorowe

Uruchom działania na rzecz rozwoju kluczowych branż

Głównym celem polityk sektorowych jest wspieranie rozwoju kluczowych branż. Długoterminowymi celami takich polityk jest podnoszenie poziomu konkurencyjności branż zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym oraz ochrona i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.

Wspieramy samorządy przygotować się do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w aspekcie inteligentnych specjalizacji (zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej) oraz w działaniach mających na celu aktywizację interesariuszy kluczowych branż.

Przykładowe realizowane przez nas działania doradcze

  • Opracowanie Strategii rozwoju branż strategicznych wraz z Planem Akcji zawierającym wykaz konkretnych przedsięwzięć do realizacji (wskazanie źródeł finansowania każdego przedsięwzięcia, koordynatora, wskaźników, uwarunkowań itd.),
  • Identyfikacja Nisz Specjalizacyjnych w punktach styku między branżami o strategicznym znaczeniu a kluczowymi technologiami z punktu widzenia województwa.

Korzyści z realizacji projektu

  • Angażowanie przedsiębiorców w proces opracowywania Strategii i Planów Akcji ("przedsiębiorcze odkrywanie"), zwiększające efektywność wdrożenia planów,
  • Efektywne i systemowe wdrożenie RPO dzięki precyzyjnej identyfikacji tzw. Nisz Specjalizacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Dionizy Smoleń

Dyrektor

Tel.: +48 519 504 395

Zuzanna Bartczak

Menedżer ds. administracji publicznej

Tel.: +48 519 506 431

Krzysztof Burkot

Menedżer ds. marketingu terytorialnego

Tel.: +48 519 507 268

Obserwuj nas