Polityki sektorowe

Uruchom działania na rzecz rozwoju kluczowych branż

Głównym celem polityk sektorowych jest wspieranie rozwoju kluczowych branż. Długoterminowymi celami takich polityk jest podnoszenie poziomu konkurencyjności branż zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym oraz ochrona i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.

Wspieramy samorządy przygotować się do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w aspekcie inteligentnych specjalizacji (zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej) oraz w działaniach mających na celu aktywizację interesariuszy kluczowych branż.

Przykładowe realizowane przez nas działania doradcze

  • Opracowanie Strategii rozwoju branż strategicznych wraz z Planem Akcji zawierającym wykaz konkretnych przedsięwzięć do realizacji (wskazanie źródeł finansowania każdego przedsięwzięcia, koordynatora, wskaźników, uwarunkowań itd.),
  • Identyfikacja Nisz Specjalizacyjnych w punktach styku między branżami o strategicznym znaczeniu a kluczowymi technologiami z punktu widzenia województwa.

Korzyści z realizacji projektu

  • Angażowanie przedsiębiorców w proces opracowywania Strategii i Planów Akcji ("przedsiębiorcze odkrywanie"), zwiększające efektywność wdrożenia planów,
  • Efektywne i systemowe wdrożenie RPO dzięki precyzyjnej identyfikacji tzw. Nisz Specjalizacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partner, Sektor publiczny

Tel.: +48 517 140 537

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń

Dyrektor, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 504 395

Malina Jankowska

Malina Jankowska

Dyrektor, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 508 126

Łukasz Stanecki

Łukasz Stanecki

Starszy menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 506 572

Obserwuj nas