Rewitalizacja i doradztwo rozwojowe dla miast

Zadbaj o rozwój swojego miasta

Wspieramy samorządy w przygotowaniu programów rewitalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań prawnych, problemów społecznych jakie dotykają rewitalizowany obszar oraz problemów infrastrukturalnych, z jakimi na co dzień zmagają się samorządy przy podejmowaniu działań rewitalizacyjnych.

Ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie z końcem listopada 2015 roku, zawiera rozwiązania umożliwiające odnowę obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie. Dokument otwiera przed samorządami nowe możliwości przy zagospodarowaniu terenów zdegradowanych (np. utworzenie specjalnej strefy rewitalizacji). 

20%

Odsetek obszarów miejskich w Polsce uznanych za zdegradowane

Odsetek obszarów miejskich w Polsce uznanych za zdegradowane

Odsetek obszarów miejskich w Polsce uznanych za zdegradowane

Odsetek obszarów miejskich w Polsce uznanych za zdegradowane

Odsetek obszarów miejskich w Polsce uznanych za zdegradowane

25 mld zł

Wysokość wsparcia przewidziana na działania rewitalizacyjne w programach unijnych 2014-2020

Korzyści z realizacji projektu

  • Opracowanie Programu Rewitalizacji dostosowanego do wymogów ustawowych oraz strategii miasta/gminy,
  • Zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej i przygotowanie pracowników urzędów odpowiedzialnych za kompleksowe podejście do rewitalizacji,
  • Utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (możliwość stosowania specjalnych rozwiązań prawnych),
  • Uwzględnienie zagadnień partycypacji społecznej, jako fundamentu działań na każdym etapie procesu rewitalizacji (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).

Skontaktuj się z nami

Dionizy Smoleń

Dyrektor

Tel.: +48 519 504 395

Zuzanna Bartczak

Menedżer ds. administracji publicznej

Tel.: +48 519 506 431

Krzysztof Burkot

Menedżer ds. marketingu gospodarczego

Tel.: +48 519 507 268

Obserwuj nas