Firmy mogą odzyskać nawet do 20% wartości nadpłaconego podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi najważniejszą pozycję w dochodach gmin spośród wszystkich podatków lokalnych, odpowiadając aż za 83% wpływów do budżetu z tych podatków – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Podatek od nieruchomości – 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”.

Eksperci PwC wskazują, że przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania części nadpłaconego podatku od nieruchomości, nawet do 20% zapłaconej daniny.

„Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych regulująca system podatku od nieruchomości w Polsce ma już 25 lat. Liczba wprowadzanych na przestrzeni lat zmian do ustawy znacząco zmieniła jej pierwotny kształt. Dodatkowo, oprócz samych przepisów ewoluowało również orzecznictwo sądowe wydawane na ich podstawie. Pod względem nakładu pracy, który musi być włożony w rozliczenie podatkowe, ustawa w obecnym kształcie może być oceniana przez samych podatników negatywnie. Jednak kompleksowe orzecznictwo sądowe w rzeczywistości stwarza podatnikom szanse na obniżenie rozliczeń.”

Bartosz Jasiołek, partner w PwC, lider zespołu ds. podatku od nieruchomości

Zgodnie z ustawą z 1991 r. podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, a organami podatkowymi w tym zakresie są samorządy, a więc wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Jak wynika z danych zebranych w raporcie PwC podatek od nieruchomości stanowił 83% dochodów gmin

z tytułu podatków lokalnych w latach 2011-2015 i ok. 33% w całości dochodów gmin z tytułu podatków.

Co ważne, lokalne organy podatkowe pełnią dodatkową rolę, bo są także beneficjentami podatku, a zatem ten sam organ jest odpowiedzialny za wymiar i pobór podatku, a jednocześnie wskazuje podatnikom właściwy sposób interpretacji zasad opodatkowania tą daniną.

„Zwróćmy uwagę na fakt, iż w Polsce na dzień 1 stycznia 2016 r. istniało 2478 gmin. W każdej z gmin mogą istnieć różne stawki czy zwolnienia podatkowe, a pełniący funkcję organu podatkowego wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci mogą w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych odmiennie interpretować analogiczne stany faktyczne i zdarzenia przyszłe. Można więc postawić tezę, że w Polsce funkcjonuje 2478 mikrosystemów podatkowych. Jest to kwintesencja lokalnego charakteru tego podatku.”

Aleksander Jarosz, menedżer w zespole ds. podatku od nieruchomości w PwC

Podatek od nieruchomości – danina drugiej kategorii?

Eksperci PwC zwracają uwagę, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy nie przywiązują dużej wagi do podatku od nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na VAT i CIT. Mimo pozornej prostoty tego podatku firmy, przyjmując błędne interpretacje, bardzo często nadpłacają wymagane stawki.

Zdaniem autorów raportu większość przedsiębiorców może odzyskać ok. 15-20% nadpłaconego podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę fakt, że nadpłacony podatek od nieruchomości można odzyskać do pięciu lat wstecz (obecnie do 2011 r.) oznacza to, że średnia łączna kwota możliwej do odzyskania nadpłaty może odpowiadać równowartości całkowitego rocznego zobowiązania w podatku od nieruchomości.

„Podatek od nieruchomości nie jest tak prosty jak się wydaje. To samo dotyczy stawek – teoretycznie to tylko 2% w przypadku budowli i 0,89 gr/m2 w przypadku gruntów. W praktyce jednak obciążenia związane z zastosowaniem tych stawek mogą być bardzo wysokie. Właściwa interpretacja przepisów dla firm może wiązać się ze sporymi oszczędnościami."

Michał Hankus, menedżer w zespole ds. podatku od nieruchomości w PwC

Niejasne przepisy związane z podatkiem od nieruchomości

Podatek od nieruchomości oprócz tego, że stanowi materialne obciążenie fiskalne dla przedsiębiorców (niejednokrotnie większe, niż obciążenie z tytułu podatków dochodowych), powoduje również wiele innych problemów, z którymi na co dzień muszą zmagać się podatnicy.

Jednym z największych problemów jest niejasność i lakoniczność przepisów. W rzeczywistości sposób funkcjonowania systemu podatku od nieruchomości reguluje praktyka sądów. Efektem tego jest duża niepewność podatników, co do poprawności stosowania przez nich prawa.

Równie dużo problemów stwarza odmienna interpretacja przepisów na terenie różnych gmin. Obecnie stosowane rozwiązania legislacyjne nie posiadają mechanizmów gwarantujących jednolite traktowanie identycznych sytuacji w różnych gminach.

Podatek od nieruchomości – rekomendacje

Eksperci PwC podkreślają, że w najbliższych latach trudno jest przewidywać kształt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale wprowadzenie niektórych zmian jest koniecznością. Najbardziej palącą jest zmiana w definicji budowli. Zabieg legislacyjny, jaki został zastosowany, tj. oparcie się przy definiowaniu budowli na ustawie prawa budowlanego (która z samej swojej istoty dotyczy zupełnie innego rodzaju materii, niż sprawy podatkowe) prowadzi do występowania wątpliwości, które w praktyce przekształcają się w wieloletnie spory z organami podatkowymi.

Rozwiązaniem tego problemu, zdaniem autorów raportu, mogłoby być wprowadzenie autonomicznej definicji pojęcia „budowla” dla potrzeb podatku od nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Młodszy Menedżer ds. PR
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas