Diagnoza PwC: potencjał eksportowy firm z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Co najmniej 250 małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma wsparcie w eksporcie! Warszawa i 39 sąsiadujących gmin przeznaczy 30 mln zł na projekt „Grow with Greater Warsaw”. Przedsiębiorcy z pięciu wiodących branż wezmą udział w szkoleniach, targach zagranicznych, misjach gospodarczych i wizytach studyjnych, otrzymają również profesjonalną pomoc ekspercką.

W ramach projektu „Grow with Greater Warsaw” wspierającego rozwój eksportu firmy z sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej, PwC Polska, na zlecenie miasta, opracowało „Diagnozę potencjału eksportowego Małych i Średnich przedsiębiorstw z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji”. Wyniki badania zaprezentowano na konferencji – Eksport siłą Warszawy i 39 gmin – w Centrum Kreatywności Targowa. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Warszawy i gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, firm z sektora MŚP, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz PwC Polska.

"Intencją tego projektu jest określenie realnego potencjału eksportowego MŚP Warszawy i 39 gmin. Dzięki wynikom diagnozy wiemy nie tylko, ile i dokąd eksportują nasi przedsiębiorcy, ale przede wszystkim wiemy jak stworzyć dla nich konkretną i idealnie dopasowaną do potrzeb ofertę wsparcia eksportu. Wiemy jak ustawić nasze działania tak aby były „szyte na miarę” dla sektora MŚP i faktycznie pomogły im rozpocząć lub rozwijać eksport swoich produktów i usług oraz budować markę naszego regionu na całym świecie."

Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Jak wynika z „Diagnozy” przygotowanej przez firmę doradczą PwC Polska, wartość eksportu realizowanego przez tutejszych przedsiębiorców wyniosła 72,5 mld zł, co oznacza 71,7 proc. wartości eksportu z całego województwa mazowieckiego (odpowiednio 9,9 proc. wartości eksportu z Polski).

Głównymi trzema grupami produktów eksportowanych z aglomeracji warszawskiej za granicę w 2015 roku były sprzęt gospodarstwa domowego (8,6 proc.), wyroby chemii użytkowej i kosmetyczne (5,9 proc.), a także mięso i wyroby zakonserwowane z mięsa (4,8 proc.). Przodującymi kierunkami eksportu są Niemcy, Czechy oraz Wielka Brytania. Dzięki „Diagnozie” zidentyfikowanych zostało pięć podstawowych specjalności eksportowych:

  • Innowacyjne tworzywa sztuczne
  • Maszyny przyszłości (Przemysł 4.0)
  • Rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika
  • Nowoczesna moda i projektowanie
  • Zrównoważone przetwórstwo spożywcze,

w ramach których prowadzone będą działania wspierające MŚP w rozwoju eksportu.

"Przeprowadzone przez nas badania wśród przedsiębiorców pozwoliły określić obszary pożądanego wsparcia firm przy rozwijaniu działalności eksportowej. Najczęściej wskazywanym przez nich wyzwaniem jest brak wystarczającej wiedzy dotyczącej uwarunkowań administracyjno-prawnych w zakresie ekspansji zagranicznej oraz wiedzy dotyczącej specyfiki działania na innych rynkach. Są to potrzeby, którym chcemy wyjść naprzeciw podczas planowania programu wsparcia dla przedsiębiorców."

Dionizy Smoleń, dyrektor zespołu ds. sektora publicznego w PwC

Sektor MŚP oczekuje wsparcia zwłaszcza w zakresie poszukiwania oraz doboru kontrahentów na rynkach zagranicznych i uczestnictwa w spotkaniach B2B. Możliwość udziału w targach oraz konferencjach postrzegany jest przez firmy jako szansa na poszerzenie wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz promocję swoich towarów i usług. Innymi oczekiwanymi formami wsparcia są również szkolenia dotyczące działalności eksportowej, doradztwo w zakresie przygotowania strategii eksportu firmy i strategii finansowania internacjonalizacji firmy.

Działania promocyjne dla sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej (targi, konferencje, spotkania B2B i networkingowe, etc.) ujęte w strategii obejmującej 5 programów wsparcia, w ramach 5 specjalności eksportowych wskazanych w diagnozie pomogą spełnić te oczekiwania. Rekomendowane w części diagnostycznej rynki zagraniczne staną się faktycznym miejscem działań promocyjnych i gospodarczych dla firm z regionu warszawskiego, które realizowane będą w latach 2017-2022. Szczegółowy program wsparcia eksportu, zostanie opracowany w ramach współpracy z PwC Polska, a kompleksową ofertę poznamy w lutym 2017 roku.

Działania realizowane pod nazwą „Grow with Greater Warsaw” w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Młodszy Menedżer ds. PR
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas