Walka o talenty z pomocą sztucznej inteligencji wkracza w nową fazę

73% pracowników optymistycznie postrzega rynek pracy w przyszłości i nie obawia się, że technologia zastąpi człowieka. Jednocześnie 74% z nich jest świadoma konieczności zdobywania nowych kompetencji, aby utrzymać pracę w coraz bardziej cyfrowym świecie. Już teraz aż 76% prezesów firm w Europie Środkowo-Wschodniej jako najważniejsze wyzwanie dla biznesu wskazuje brak osób z odpowiednim zestawem kompetencji – wynika z opracowania firmy doradczej PwC „Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak cyfryzacja zmienia rynek pracy”.

86% respondentów badania PwC (Workforce of the future: the competing forces shaping 2030) jest zdania, że nowe technologie i automatyzacja nie zastąpią kompetencji ludzkich, zmuszają jednak pracowników do większej elastyczności. Dlatego aż ¾ badanych za kluczowy czynnik utrzymania się na rynku pracy uznaje zdolność do przekwalifikowania i zdobywania nowych umiejętności, by dotrzymać kroku zmianom napędzanym przez transformację cyfrową.

Zagrożenie związane z dostępem do kluczowych umiejętności dostrzegają także liderzy biznesowi w naszym regionie. 76% z nich w badaniu PwC „CEO Survey” wskazało właśnie na ten obszar, jako jedno z największych wyzwań obecnie i w nadchodzących latach. Dlatego 78% przyznaje, że jest trakcie zmiany lub już zmieniła strategię zarządzania talentami, aby lepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości.

Prezesi przedsiębiorstw słusznie identyfikują wyzwania, jakie stwarza transformacja cyfrowa w zakresie kapitału ludzkiego, nie dostrzegają jednak drugiej strony, czyli szans, a te są przecież ogromne. Z jednej strony można tu wskazać na automatyzację niektórych procesów, z drugiej zaś na jeszcze dalej idące zmiany, które niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji – w rekrutacji, kształtowaniu ścieżek kariery, budowaniu programów motywacyjnych, czy nawet świadomym współtworzeniu kultury organizacyjnej, która pozwoli zwiększać zaangażowanie i skuteczniej osiągać zakładane cele biznesowe.

Anna Szczeblewska, partner w PwC, zespół People & Change

Sztuczna inteligencja – odpowiedź na wyzwania pracowników i pracodawców

Rekrutacja to jeden z obszarów, gdzie sztuczna inteligencja może w istotny sposób pomóc zarówno kandydatom szukającym odpowiedniego zatrudnienia, jak też pracodawcom poszukującym osób o określonym zestawie kompetencji, które dopasują się nie tylko do wymagań, ale też kultury organizacyjnej danej firmy.

Rok temu PwC w Polsce rozpoczęł0 unikalny projekt MatchBeta, wykorzystujący właśnie sztuczną inteligencję w zakresie doradztwa kariery dla studentów i dopasowywania ich do właściwych pracodawców. Pierwszym etapem było zasilenie narzędzia danymi od profesjonalistów oraz ich analiza i wnioskowanie. Dzięki temu obecnie młodzi ludzie mogą zbadać swój potencjał zawodowy i otrzymać rekomendację indywidualnej ścieżki kariery. Mogą też skorzystać z dopasowanych do swojego potencjału ofert pracodawców.

Przez rok test psychologiczny w MatchBeta opracowany wspólnie z ekspertami z Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS wypełniło niemal 3 000 osób. To niezwykle ważne, bo model informacji zwrotnej dla studentów korzystających z naszego narzędzia odzwierciedla faktyczny stan polskiego rynku pracy, nie zaś jedynie założenia teoretyczne. Z platformy korzysta obecnie prawie 1 500 młodych osób.

Ewa Zmysłowska, dyrektor zespołu kapitału ludzkiego w PwC

Nie tylko jednak rekrutacja, ale również utrzymanie talentów czy zapewnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników to wyzwania, na które odpowiedzią może być sztuczna inteligencja. Przykładem takiego zastosowania jest platforma M.A.I.A. (Matching Artificial Intelligence Assistant) stworzona przez PwC. Dzięki niej możliwe jest strategiczne planowanie zasobów ludzkich, usprawnienie rekrutacji, rozwoju pracowników czy zmniejszenie rotacji  kluczowych talentów. M.A.I.A. wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy kultury organizacyjnej firmy, potencjału pracowników pod kątem ich kompetencji, czy badania zadowalania z pracy (happines index).

Nowe technologie to nie tylko automatyzacja pracy, co od razu może kojarzyć się z zastępowaniem pracowników przez roboty. To przede wszystkim możliwość zbadania tego, co do tej pory było niemożliwe lub opierało się tylko na intuicji. Narzędzia takie jak M.A.I.A. wspierają decyzje liderów biznesowych wnioskami uzyskanymi z analizy dużych zbiorów danych. W najbliższych latach mogą okazać się kluczowe na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Anna Szczeblewska, partner w PwC, zespół People & Change

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas