Dzięki projektowi Smart Factories 34 podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymały wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej

Właśnie zakończył się najważniejszy, kilkumiesięczny etap projektu Smart Factories, realizowanego przez Komisję Europejską dla Parlamentu Europejskiego we współpracy z PwC i Oxentia. Wybrane 34 podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej przeszły intensywny cykl szkoleń, który pomoże włączyć je do europejskiej sieci Cyfrowych Ośrodków Innowacji (DIH, Digital Innovation Hub). W projekcie brało udział 8 instytucji z Polski.

Projekt Smart Factories, kierowany do 13 „nowych” krajów UE, to część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Jego celem jest cyfryzacja przemysłu poprzez stworzenie sieci Digital Innovation Hubs (DIH) i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. W myśl strategii Komisji Europejskiej do 2020 roku każdy z regionów UE powinien mieć przynajmniej jeden Digital Innovation Hub na swoim terenie.

W programie wzięła udział zróżnicowana grupa obejmująca think tanki, parki technologiczne, startupy, jednostki akademickie z 13 nowych krajów UE. Do projektu zgłosiło się 137 podmiotów, z których wybrano 34 prezentujące największy potencjał rozwojowy. Najwięcej DIHów biorących udział w programie pochodziło z Polski (8), Rumunii (5) oraz Bułgarii, Chorwacji i Słowacji (po 3 w każdym z tych krajów).

Efekty i wnioski z programu eksperci zaangażowani w projekt zaprezentują na podsumowującym całą inicjatywę wydarzeniu Digital Innovation Hubs Annual Event 2018, które odbywa się w Warszawie w dniach 27-28 listopada 2018 r.

Pomimo dużego zróżnicowania wszystkie ośrodki zidentyfikowały podobne wyzwania w zakresie innowacyjności i potrzeby, które mogą być drogowskazem dla instytucji publicznych tworzących programy wsparcia rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod. Podkreślaną przez wszystkich uczestników programu potrzebą jest konieczność budowania stymulującego otoczenia i kultury wspierającej przedsiębiorczość i kreatywność, niezależnie od zewnętrznych zachęt finansowych i inwestycji.

Krajowe i regionalne strategie innowacyjności powinny uznawać ośrodki innowacji za kluczowe podmioty w obszarze cyfrowej transformacji gospodarki. Powinny one być objęte strategiami inteligentnej specjalizacji i kwalifikować się jako beneficjenci funduszy programów operacyjnych. Konieczna jest współpraca między regulatorami a hubami na etapie tworzenia zachęt, programów i regulacji, co wzmocniłoby późniejszą wymianę korzyści.

Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider praktyki sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak podkreślają eksperci PwC bardzo ważnym czynnikiem sukcesu wspierania innowacyjności jest możliwość współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami innowacji. Współpraca pomiędzy DIH w ramach programu doprowadziła do opracowania wspólnych propozycji finansowania i dialogu z regulatorami na poziomie międzyregionalnym. Komponent dzielenia się wiedzą i doświadczeniem dostarczył DIH przykłady najlepszych praktyk, które mogą być teraz dostosowane i wdrożone przez każdy hub.

Ośrodki, które wykazują największy potencjał rozwojowy, opierają swoje strategie na współpracy z podmiotami otoczenia biznesu, dzięki czemu mogą oferować kompleksowe wsparcie dla MŚP: od oferowania infrastruktury do prototypowania i testowania, po wsparcie prawne, marketingowe i technologiczne. Podmioty te łączą działalność biznesową z elementami działań non-profit na rzecz swoich regionalnych ekosystemów, czyli działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi związanymi z wykorzystaniem najnowszych technologii w przemyśle i biznesie.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas