Wszystkie spółki PwC na świecie do 2030 r. zamierzają osiągnąć neutralność klimatyczną

Firma doradcza PwC, działająca w 157 krajach na świecie i zatrudniająca ponad 284 tys. pracowników, zobowiązała się, że globalnie do 2030 r. osiągnie neutralność emisyjną w zakresie gazów cieplarnianych, m.in. poprzez trwałe ograniczenie podróży służbowych oraz zwiększone wykorzystanie zielonej energii. Dodatkowo PwC nadal będzie pracować nad ulepszaniem standardów niefinansowej sprawozdawczości przedsiębiorstw, promując praktyki związane z pozytywnym wpływem biznesu na klimat oraz współpracować ze wszystkimi interesariuszami w celu przyspieszenia procesu budowania gospodarki „net zero”.      

Firmy i gospodarki poszczególnych krajów muszą szybko ewoluować, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed naszą planetą i społeczeństwami. W interesie wszystkich jest to, by zapobiec katastrofie klimatycznej i uwolnić potencjał wynikający z zielonego rozwoju. Ograniczenie redukcji CO2 jest możliwe. Będzie to wymagało innowacyjnego i odważnego myślenia oraz współpracy. Jako biznes musimy włączyć się do działania – zmieniając zarówno swoje strategie i operacje, jak też wspierając klientów w tworzeniu zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń.

Bob Moritz, prezes PwC

Zobowiązanie PwC, aby do 2030 r. osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto, obejmuje istotne zmiany w działalności operacyjnej firmy, w tym m.in.:

  • przejście w 100% na energię odnawialną i poprawę efektywności energetycznej biur
  • trwałe ograniczenie podróży służbowych
  • zmiany w łańcuchach dostaw, aby zminimalizować ślad węglowy
  • zaangażowanie i wspieranie dostawców w osiąganiu pozytywnego wpływu na środowisko
  • inwestycje w projekty mające na celu ograniczenie CO2

PwC będzie kontynuowało kompleksowe wspieranie klientów w zakresie transformacji biznesu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Doradztwo obejmuje zarówno dostosowanie strategii biznesowej, w tym związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkim, jak również ład korporacyjny, modele biznesowe, innowacje i B+R, strategię podatkową i sprawozdawczość oraz dostosowanie łańcuchów dostaw.

PwC zwraca uwagę, że wraz ze wzrostem oczekiwań interesariuszy organizacje muszą coraz częściej informować o swoim wpływie na środowisko i społeczeństwo oraz wykazywać postępy. W rezultacie istnieje większe zapotrzebowanie na spójne, porównywalne standardy w tym zakresie, aby inwestorzy i inni interesariusze mogli dobrze ocenić, w jaki sposób przedsiębiorstwa tworzą długoterminową wartość dla organizacji i społeczeństwa. PwC wspiera globalne wysiłki na rzecz opracowania przejrzystych i solidnych ram i standardów raportowania ESG, m.in. poprzez współpracę z World Economic Forum International Business Council, Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), International Integrated Reporting Council (IIRC), Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Celem PwC od zawsze jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest z pewnością jednym z największych obecnie wyzwań. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest szeroka współpraca. Dlatego aby urzeczywistnić nasze zobowiązanie dotyczące neutralności emisyjnej zamierzamy nadal aktywnie angażować się na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym w inicjatywy wzmacniające budowanie gospodarki opartej na zielonym ładzie.

Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas