Inkubatory innowacji społecznych

Chcesz pomagać osobom, które marzą o własnym miejscu na rynku pracy? Masz pomysł jak im zapewnić aktywizację zawodową? Zgłoś się do nas, a uzyskasz wszechstronne wsparcie w rozwoju Twojej inicjatywy

Wspólnie z naszymi partnerami otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ponad 5 mln zł na utworzenie dwóch inkubatorów innowacji społecznych. Jesteśmy gotowi na pozyskanie 60 innowacyjnych projektów. W ciągu najbliższych 3 lat razem je przetestujemy i przekształcimy w realne działania na rzecz różnych grup społecznych pozostających poza rynkiem pracy.

Programy akceleracji

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Projekt „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.) oraz Fundacją Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Skontaktuj się z nami

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas