Zmiana standardu leasingowego MSSF16

Czy jesteś na nią gotowy?

W wyniku przyjęcia MSSF 16:

o 98%

może wzrosnąć wykazywane zadłużenie w spółkach sektora
handlu detalicznegoo 33%

może wzrosnąć EBITDA linii lotniczych, a o 20%
firm transportowych i logistycznychMSSF 16 wpłynie na większość spółek używających aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu, wymuszając zmiany w procesach biznesowych

MSSF16 zacznie obowiązywać dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku. Prawidłowe wdrożenie standardu oznacza konieczność analizy wszystkich umów leasingu, ale także procesów związanych z leasingiem zachodzących w całej firmie. 

 


Nowy standard wpłynie na prawie wszystkie najczęściej używane wskaźniki finansowe

Zmiany w ujmowaniu leasingu będą miały ogromy wpływ na:

Zasady kalkulacji wskaźników finansowych

Nowe wymagania eliminują pojęcie leasingu operacyjnego, a co za tym idzie pozabilansowe ujęcie użytkowanych na tej podstawie aktywów. Wszystkie użytkowane aktywa i odnośne zobowiązania do zapłaty czynszów będą musiały zostać ujęte w bilansie. Wpłynie to na zmianę podstawy kalkulacji powszechnie używanych wskaźników finansowych, takich jak wskaźniki zadłużenia czy EBITDA. Zwiększy to porównywalność pomiędzy spółkami ale może mieć również wpływ na kowenanty w umowach kredytowych, ratingi kredytów, koszty finansowe oraz postrzeganie spółki przez interesariuszy.

 

Dane biznesowe i proces

Zmiany w ujmowaniu leasingu będą miały ogromy wpływ na procesy biznesowe, systemy informatyczne oraz środowisko kontroli wewnętrznej leasingobiorców. Leasingobiorca będzie potrzebował zdecydowanie więcej danych na temat swoich umów leasingowych ze względu na wymóg ujęcia wszystkich tego typu umów w bilansie. Spółki będą zmuszone do kompleksowego podejścia do tematu wdrożenia nowego standardu, nie ograniczając się tylko do kwestii rachunkowych.

 

Model biznesowy

Jako, że zmienią się potrzeby i zachowania leasingobiorców, nowy standard może wpłynąć również na model biznesowy oraz ofertę leasingodawców. Zmiana może spowodować przyspieszenie rozwoju rynku leasingowego poprzez m. in. większy nacisk na usługi towarzyszące niż na same aktywa.

 

Proces wdrożenia nowych standardów rachunkowości to bardzo złożony projekt, wymagający zarówno znajomości specyfiki branży przedsiębiorstwa, jak i szerokiej wiedzy na temat międzynarodowych standardów. Szczególnie w przypadku MSSF 16 warto wykorzystać czas pozostały do wejścia w życie nowych przepisów na odpowiednie przygotowanie całej organizacji do zmiany, bo będzie ona dotyczyła wielu procesów biznesowych – nie tylko w dziale księgowym.

Radomił Maślak, dyrektor w PwC, lider zespołu doradztwa księgowego


Skontaktuj się z nami

Radomił Maślak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 223

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas