Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF - publikacje i przewodniki

Dzielimy się wiedzą na temat tego, co dzieje się w świecie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), co aktualnie jest ważne dla sporządzających sprawozdania, również z punktu widzenia ich użytkowników

Wskazujemy praktyczne aspekty zmian w standardach oraz ich wpływ na sprawozdawczość. Wskazówki te pomagają dobrze poznać i zrozumieć język sprawozdawczości finansowej według MSSF.

 

MSSF


MSSF - publikacje i przewodniki

Publikacje i sprawozdania finansowe wg MSSF

Przewodniki dotyczące stosowania standardów i interpretacji MSSF obowiązujących w Unii Europejskiej.

Aktualności MSSF

Comiesięczny biuletyn na temat bieżących zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz interpretacjach wydawanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Wydawany krótko po ogłoszeniu zmian przez RMSR/KIMSF.

Przy kawie z MSSF

Krótkie artykuły o obszarach w sprawozdawczości, na które największy wpływ w praktyce będą miały najnowsze zmiany w regulacjach.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Obserwuj nas