O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów

Różne ścieżki, te same priorytety


tylko 7%

przedstawicieli młodego pokolenia uważa, że ich firma rodzinna ma strategię biznesową dostosowaną do czasów transformacji82%

sukcesorów jest przekonanych, że innowacje mają fundamentalne znaczenie dla firmy, jednak tylko 15% sądzi, że ich biznes dobrze sobie z nimi radzi36%

sukcesorów odczuwa frustrację w związku z tym, że ich rodzice nie w pełni rozumieją szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą transformacja cyfrowa


Młodzi liderzy polskich firm rodzinnych o sukcesji, priorytetach biznesowych i filarach sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych

Polskie firmy rodzinne będące jednym z kół zamachowych gospodarki wchodzą w kolejną fazę rozwoju. Dzieło pokolenia założycieli, jest dziś stopniowo przekazywane w ręce sukcesorów, dlatego w tym raporcie to właśnie im oddaliśmy głos.

Swoją historią, wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami sukcesorzy z czołowych polskich biznesów rodzinnych: Ania Kruk, Base Group, Inglot, Kross, Novol i Solaris.
Obserwacje przedstawicieli młodego pokolenia wzbogaciliśmy wynikami globalnego badania przeprowadzonego w ramach prac nad raportem Next Gen Study „Same passion, different paths”.

W naszym opracowaniu poza procesem sukcesji, skupiliśmy się także na wcześniej zidentyfikowanych priorytetach biznesowych sukcesorów. Analizie poddaliśmy cztery obszary: profesjonalizację, dywersyfikację, innowacje oraz transformację cyfrową.
Opierając się na wynikach globalnego badania, a także wywiadach z sukcesorami z polskich firm zidentyfikowaliśmy również pięć filarów: kultura, komunikacja, klarowna wizja, wiarygodność i zaangażowanie, które mogą stać się fundamentem sprawnego działania przedsiębiorstw rodzinnych.

 

Priorytety biznesowe młodego pokolenia

Profesjonalizacja

Sukcesja w polskich firmach rodzinnych następuje bardzo często w okresie, gdy spółki te notują dynamiczny wzrost. Po latach budowy pozycji rynkowej i stworzeniu rozpoznawalnej marki, wstępują one na ścieżkę dynamicznego rozwoju.  Wzrost pociąga za sobą jednak szereg wyzwań. Struktury w oparciu, o które funkcjonowały przedsiębiorstwa stają się nieprzystające do nowej rzeczywistości. Nie dziwi, więc fakt, że profesjonalizacja znajduje się wysoko na liście priorytetów sukcesorów w firmach rodzinnych.

 „To dość częste zjawisko, obserwowane w tzw. pierwszej fali sukcesji w Polsce, że pokolenie założycieli było ekspertami w branży, w której zbudowali firmę: biologami, chemikami, inżynierami budownictwa, którzy zakładali firmę i uczyli się nią zarządzać. Pokolenie Ich dzieci, które obecnie przejmuje stery, w tych firmach, to eksperci w zarządzaniu, którzy poznają firmę i branżę od podszewki, ale zazwyczaj edukują się do bycia menedżerami. To słuszne podejście, bo w zbudowanych już strukturach przedsiębiorstw pracują osoby zajmujące się badaniem rynku, pracami B+R, produkcją, marketingiem, sprzedażą, itp. Od współczesnego lidera oczekuje się kompleksowego spojrzenia na niezwykle zmienne i skomplikowane otoczenie biznesowe, posiadania wizji rozwoju oraz  podejmowania trafnych decyzji, nie bycia ekspertem w każdym temacie”. -  komentuje Ewelina Grzelak, Menedżer w ramach Praktyki Polskich Firm Prywatnych.

View more

Dywersyfikacja i ekspansja

Zgodnie z wynikami  „Badania firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian”, aż 29% firm w Polsce przewiduje silny i agresywny wzrost w ciągu 5 lat od daty badania. Osiągając coraz większą skalę działalności, spółki zaczynają poszerzać gamę oferowanych produktów i usług oraz wchodzić na nowe rynki. To także szansa na minimalizację ryzyka biznesowego wiążącego się z wahaniami koniunktury na rynku macierzystym.

 

View more

Innowacje

Kluczowym obszarem z perspektywy umacniania przewagi konkurencyjnej są innowacje. Aż 82% uczestników globalnego badania Next Gen Study „Same passion, different paths” jest przekonanych, że mają one fundamentalne znaczenie dla firmy, jednak tylko 15%  ankietowanych sądzi, że ich organizacja dobrze sobie z nimi radzi.  To sygnał wskazujący istnienie luki kompetencyjnej. Innowacje mogące umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa, wciąż w wielu spółkach nie są wykorzystywane w sposób skuteczny i nie wspierają ich rozwoju. Nie we wszystkich firmach proces ten prowadzony jest w sposób gwarantujący najbardziej optymalne wykorzystanie zaangażowanych zasobów.

 

View more

Przemiany technologiczne

Nie jest zaskoczeniem, że właśnie przedstawiciele młodego pokolenia stanowią siłę napędową procesu transformacji cyfrowej. Od dzieciństwa obcują z nowoczesnymi technologiami (ang. digital natives), czują się więc znacznie bardziej komfortowo w tym obszarze niż reprezentanci poprzedniej generacji. Wiedzą też, jak użyć ich do tworzenia wartości dodanej. Proces przemian w firmach rodzinnych rozpoczyna się z reguły od sfery komunikacji, sprzedaży w sieci i marketingu, a także systemów zarządzania relacjami z klientem (CRM). Praktyczne zastosowanie nowych technologii w innych obszarach, takich jak produkcja, czy też połączenie wszystkich wyżej wymienionych procesów w strategię wielokanałowej sprzedaży, jest znacznie trudniejsze oraz wymaga nieporównywalnie większych nakładów finansowych, co często wywołuje opór przedstawicieli starszego pokolenia.

 

View more

Skontaktuj się z nami

Piotr Wyszogrodzki

Piotr Wyszogrodzki

Partner zarządzający, Audyt, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 277

Piotr Woźniakiewicz

Piotr Woźniakiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 734

Ewelina Grzelak

Ewelina Grzelak

Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 491

Julia Dudziak-Dropko

Julia Dudziak-Dropko

Menedżer ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 529

Obserwuj nas