Cztery komplementarne scenariusze rozwoju rynku pracy

Autorka | Grażyna Raszkowska
Redaktor naczelna portalu Kariera.pl, członek rady programowej PwC HR Executive Club


Zaprezentowane w raporcie PwC „Rynek pracy przyszłości 2030 r.” scenariusze mają, w moim przekonaniu, równorzędne szanse zaistnienia w przyszłości na globalnym rynku pracy, a właściwie każdy z nich już dziś się realizuje

Innowacje są wszechobecne, korporacje ingerują w życie państw i pojedynczych obywateli, presja społeczna wymusza etyczne zachowania organizacji, a zasada „dobrej i godnej płacy” nabiera mocy także w krajach, w których do tej pory nie była reprezentowana.

Dwa pierwsze światy – czerwony, w którym rządzą innowacje, i niebieski, zdominowany przez korporacje, mogą bardziej przekonywać tych, którzy postrzegają rynek przez pryzmat wyników finansowych, konkurencji i miejsca na listach rankingowych. Dwa pozostałe – świat zielony z przewagą społecznej odpowiedzialności biznesu oraz żółty, w którym priorytetem jest interes pracowników, oceniać pozytywnie będą raczej wszyscy przekonani do zrównoważonego rozwoju. 

To nie są przeciwstawne wizje przyszłości rynku pracy, ale scenariusze, które się uzupełniają. Z pozycji zarządzania kapitałem ludzkim warto na nie spojrzeć właśnie w ujęciu przenikających się potencjałów. Liderzy HR, którzy będą promować wyłącznie sztuczną inteligencję – nie odniosą sukcesu. Jak też i ci, którzy nadmiernie będą forsować indywidualne cele pracownicze.

Zastanawiające są natomiast dwie liczby, które pojawiają się w raporcie – aż 73% badanych optymistycznie postrzega rynek pracy w przyszłości. I aż 70% respondentów rozważyłoby zastosowanie terapii podnoszącej wydajność intelektualną i fizyczną, gdyby poprawiło to ich sytuację na rynku pracy. W tym kontekście można śmiało powiedzieć, że kolejne lata i zmiany zachodzące na rynku pracy będą niezwykle ciekawe.

 

„Liderzy HR, którzy będą promować wyłącznie sztuczną inteligencję – nie odniosą sukcesu. Jak też i ci, którzy nadmiernie będą forsować indywidualne cele pracownicze”.

Grażyna Raszkowska

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas