Rynek pracy przyszłości

Czynniki kształtujące rynek pracy do 2030 roku

 

Jak zmieni się rynek w najbliższych latach?

Żyjemy w czasach znaczącej zmiany rynku pracy i sposobów jej wykonywania. Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja znacząco wpływają na realizowane przez pracowników zadania oraz zmieniają profil poszukiwanych przez organizacje kandydatów. Te przełomowe zmiany skutkują pojawieniem się ogromnych wyzwań w obszarze zarządzania organizacją oraz pozyskiwania i utrzymania talentów.

  • Jak organizacje mogą przygotować się na nadejście przyszłości, którą dopiero staramy się zdefiniować?
  • Jak zmienią się potrzeby w zakresie pozyskiwania talentów?
  • Jak przyciągnąć, utrzymać i motywować potrzebnych organizacji pracowników?
  • Jak wszystkie te zmiany wpłyną na funkcjonowanie struktur HR?

Nie możemy spokojnie czekać na rozwój wydarzeń. Aby przygotować się na to, co przyniesie przyszłość, trzeba ją najpierw zrozumieć. W odpowiedzi na powyższe pytania i wątpliwości w raporcie „Rynek pracy przyszłości” przyglądamy się czterem możliwym scenariuszom rozwoju rynku pracy do 2030 roku*.


Cztery światy rynku pracy przyszłości

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

 

Do którego świata będziesz należeć?
 

Rozwiąż quiz


 

Transformacja cyfrowa to ogromne szanse w zakresie kapitału ludzkiego. Zarówno automatyzacja procesów, jak i wykorzystanie sztucznej inteligencji (w rekrutacji, kształtowaniu ścieżek kariery, budowaniu programów motywacyjnych, czy nawet świadomym współtworzeniu kultury organizacyjnej) pozwolą zwiększać zaangażowanie i skuteczniej osiągać zakładane cele biznesowe

Anna Szczeblewska, partner, lider zespołu Ludzie i zarządzanie zmianą, PwC

Przesłanie dla liderów

Działaj już dziś

Coraz więcej ludzi myśli o tym, jak praca będzie wyglądać w przyszłości i jak to na nich wpłynie. 73% uczestników badania PwC z optymizmem patrzy na rynek pracy w przyszłości i nie obawia się, że technologia zastąpi człowieka.

Zmiany w środowisku pracy zachodzą już dziś, a ich tempo rośnie. Dlatego nie warto zwlekać z działaniami – zaangażuj się jak najszybciej.

Stawiaj na pewne rozwiązania, ale nie bój się ryzyka

37% populacji naszego globu ma obawy jeśli chodzi o automatyzację pracy. Najbardziej boją się osoby z niższym poziomem wykształcenia. Aż 32% respondentów z wykształceniem średnim niepokoi się o swoją przyszłość, a zaledwie 13% absolwentów studiów wyższych ma podobne odczucia.

Planując działania, nastawiaj się na dynamiczny rozwój wydarzeń. Bierz pod uwagę kilka scenariuszy. Podejmuj bezpieczne decyzje, które sprawdzą się w większości wypadków, a jednocześnie miej świadomość, że czasem trzeba będzie ryzykować.

Odważnie wybiegaj do przodu

30% respondentów uważa, że najważniejsze są stabilność zatrudnienia oraz długi staż pracy w danej firmie. Jednocześnie 60% badanych przewiduje, że w przyszłości niewiele osób będzie mogło cieszyć się stabilnym, długoterminowym zatrudnieniem.

Nie pozwól, by twój punkt wyjścia cię ograniczał. Być może będą konieczne radykalne zmiany, a nie łagodna korekta aktualnego kursu.

Zrozum technologię

65% respondentów wierzy, że rozwój technologiczny poprawi perspektywy zatrudnienia. Trzy czwarte populacji naszego globu zgadza się, że technologia nigdy nie zastąpi ludzkiego umysłu.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja wpływają na całe przedsiębiorstwo i pracowników. Jest to zbyt ważne zagadnienie, żeby pozostawić go wyłącznie w gestii działu IT (lub HR). Musisz dogłębnie zrozumieć i wnikliwie analizować zmiany technologiczne.

Wspieraj ludzi

Trzy czwarte respondentów wyraża gotowość do nabywania nowych umiejętności lub całkowitej zmiany zawodu, żeby w przyszłości nie pozostać bez pracy. Z kolei 74% uczestników badania zgadza się ze stwierdzeniem, że podnoszenie kwalifikacji jest w zakresie ich obowiązków i nie powinni polegać na pracodawcy.

Choć organizacje nie będą mogły ocalić zawodów wypieranych przez technologię, są odpowiedzialne za swoich pracowników. Chroń ludzi, a nie stanowiska pracy. Wspieraj postawy oparte na elastyczności, dostosowywaniu się do nowych warunków i zdobywaniu nowych umiejętności.

Buduj jasny przekaz

Jedna trzecia pracowników z niepokojem myśli o przyszłości swojego zawodu w kontekście postępującej automatyzacji. Taki niepokój zabija pewność siebie i gotowość do innowacyjności.

Samopoczucie pracowników wpływa na bieżącą kondycję przedsiębiorstwa, dlatego już dziś rozpocznij poważną dyskusję o przyszłości.


pwc

*Raport „Workforce of the future: The competing forces shaping 2030” został opracowany na podstawie projektu badawczego PwC oraz Instytutu Nauk Ścisłych i Cywilizacji im. Jamesa Martina przy Saïd Business School w Oksfordzie. W badaniu wzięło udział 10 000 respondentów z Chin, Indii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wszelkie prognozy dotyczące przyszłych zmian w środowisku pracy pozostają wyłącznie prognozami i nie mają charakteru rozstrzygającego.

 

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas