Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?

Systemy innowacji pracowniczych służą tworzeniu w firmie kultury zachęcającej pracowników do dzielenia się wiedzą i pomysłami, z których firma może czerpać potencjalne korzyści. Jak skłaniać pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami z organizacją? Jak przekuwać te pomysły w realną wartość dla firmy?

Tematyka innowacji i ich istotność jest bardzo dobrze znana przedsiębiorcom na całym świecie. Nie każde przedsiębiorstwo jednak jest w stanie realnie stworzyć taką kulturę pracy wśród pracowników, która zachęca ich do dzielenia się swoimi pomysłami, efektem których może być znaczące zwiększenie sprawności operacyjnej firmy lub uruchomienie nowych linii produktowych.

Odpowiednio zaprojektowany system innowacji pracowniczych efektywnie pobudza i wykorzystuje pełnię potencjału intelektualnego, biznesowego i ambicji pracowników w zakresie kreowania i rozwijania innowacyjnych pomysłów, niosących wartość dodaną dla organizacji. Jest również krokiem milowym w dokonaniu przemiany z organizacji podążającej za trendami, w firmę która je kreuje.

PwC, przy współpracy z Koalicją na rzecz Polskich Innowacji przygotowało pierwszy na rynku raport, kompleksowo przedstawiający najczęściej spotykane metody strukturyzacji podejścia do zarządzania innowacjami pochodzącymi od pracowników.

Prezentujemy zbiór najlepszych praktyk wdrażania systemów innowacji pracowniczych oraz możliwości ich finansowania.

Liczymy, że przedstawiona wiedza, zarówno teoretyczna, jak i jej zastosowania w praktyce, pozwolą Państwu odnaleźć analogie do własnej działalności, a w efekcie wdrożyć systemy innowacji pracowniczych i w Państwa organizacjach

Skontaktuj się z nami

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Michał  Przybylski

Michał Przybylski

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4828

Karol Mirosz-Dudkowski

Karol Mirosz-Dudkowski

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 332

Obserwuj nas