ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość

Raport PwC | Strategy&

Szanse i ryzyka związane z ESG mają coraz bardziej mierzalny wpływ również na sektor handlu i dóbr konsumpcyjnych. Budowanie “zrównoważonej” marki staje się odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów i partnerów biznesowych. Podjęcie przez firmy takich działań, jak ograniczenie śladu węglowego, zmniejszenie zużycia wody czy weryfikacja łańcucha dostaw pod kątem pochodzenia surowców, będzie mieć długofalowo pozytywny wpływ na otoczenie.

Pobierz raport

Chapter 5

Wyzwania, przed którymi stoją sektory handlu i FMCG oraz nowe regulacje

Największą przeszkodą w zaangażowaniu się w strategię zrównoważonego rozwoju jest brak klarownych regulacji. 

Przedsiębiorcy dostrzegają niejasności legislacyjne, co może być barierą dla dalszego rozwoju znaczenia ESG w polskiej gospodarce. Przepisy są często w dalszym ciągu w fazie projektu, a rozporządzenia wykonawcze nie zostały przygotowane (dotyczy to np. implementacji tzw. dyrektywy plastikowej). Jednocześnie brakowi pewności legislacyjnej, towarzyszy restrykcyjne podejście do implementacji dyrektyw UE w proponowanych projektach.

Co powstrzymuje Państwa firmę przed jeszcze większym zaangażowaniem się w strategię zrównoważonego rozwoju?

Źródło: Raport: ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Chapter 5

Niewiele polskich firm wdrożyło strategię ESG

Polskie firmy stoją przed wyzwaniem wdrożenia strategii ESG i włączenia działań zrównoważonego rozwoju w swoje strategie biznesowe. Jedynie 20% z nich wdrożyło lub jest na zaawansowanym etapie wdrożenia strategii, a aż 34% nie rozpoczęło jeszcze żadnych działań w tym zakresie. 

73% międzynarodowych firm na stałe uwzględnia już działalność zrównoważoną w swoim biznesie. Jeśli polskie firmy nie zmienią swojego podejścia, istnieje ryzyko, że pozostaną daleko w tyle do globalnych graczy.

58%

firm deklaruje, że jest na zaawansowanym etapie wdrażania strategii ESG, jedynie 20% z nich to firmy polskie


Żródło: 
Raport ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, maj 2022.

Chapter 5

Wiarygodne raportowanie ESG to wyzwanie

Raportowanie zrównoważonego rozwoju, nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu regulacji co sprawozdawczość finansowa, jednak, podobnie jak w przypadku danych finansowych, istnieje wiele różnych metod pomiaru, które można zmieniać, aby wpływać na wyniki. Ważne jest więc aby, w celu zachowania spójności i porównywalności danych, działalność ESG była raportowana w oparciu o standardy. Raportowanie według tych standardów już teraz przygotuje firmy do raportowania zgodnego z wchodzącą w życie Dyrektywą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Social Responsibility Directive, CSRD).

54%

firm publikuje raporty zawierające informacje niefinansowe, jedynie 47% raportuje wg standardów, tylko 32% tych firm to firmy polskie

Żródło: Raport ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Chapter 5

E-Environmental (środowisko)

Strategia i cele klimatyczne

Działania prośrodowiskowe

Żródło: Raport ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Chapter 5

S- Social (społeczna odpowiedzialność)

Działania na rzecz różnicowania środowiska pracy, to nie tylko konieczność postępowania zgodnie z przepisami prawa, ale też korzyści ekonomiczne. Zbudowana w ten sposób strategia budowania kapitału ludzkiego zachęca do kreatywności i innowacyjności.

32%

firm opracowało cele i sposób ich egzekwowania dotyczący Diversity & Inclusion, ale tylko 17% z nich to spółki polskie


Żródło:
 Raport ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Jakie działania podejmuje Państwa firma w celu wspierania społeczności lokalnej lub globalnej?

Źródło: Raport: ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Chapter 6

G-Governance (ład korporacyjny)

Możliwość realizacji wymogów prawnych i celów strategicznych w zakresie ESG przez danego przedsiębiorcę uzależniona jest od odpowiedniej organizacji wewnętrznej. Zrównoważony ład korporacyjny powinien stanowić fundament i koło zamachowe zrównoważonej organizacji.

Jakie działania są podejmowane w Państwa firmie w celu odpowiedniego wdrożenia ładu korporacyjnego (Sustainable Corporate Governance)?

Źródło: Raport: ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Chapter 7

Otoczenie biznesowe branży | Łańcuch dostaw

Każdy przejechany kilometr to spalanie paliwa, a co za tym idzie określony poziom emisji. Dlatego firmy wrażliwe na kwestie ESG coraz ściślej kontrolują emisje w swoim łańcuchu dostaw, aby nie tylko je mierzyć, ale także aktywnie ograniczać poprzez lepsze zarządzanie dystrybucją. Minimalizacja "zbędnych przebiegów" przekłada się na zmniejszenie wpływu na środowisko oraz na koszty.

Aż 60% firm deklaruje wdrożony kodeks postępowania dostawców (77% firm zagranicznych oraz 42% firm polskich). Jednak jedynie 4% wymaga raportowania śladu węglowego przez dostawców. Pokazuje to, że rynek nie jest jeszcze gotowy stawić czoła celom unijnym, które coraz silniej wymagają mierzenia śladu węglowego

Unia Europejska na poziomie kraju wyznaczyła dla Polski cel redukcji emisji do 2030 r. o 7% w sektorach non-ETS* w stosunku do 2005 roku.

32%

firm deklaruje gromadzenie danych bezpośrednio od dostawców w zakresie środowiska


Żródło:
Raport ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Chapter 8

Otoczenie biznesowe branży | Wpływ konsumentów

Jakie działania podejmuje Państwa firma w celu promowania zrównoważonej konsumpcji?

Źródło: Raport: ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, czerwiec 2022.

Pobierz raport
ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym:
nadal deklaracje a nie rzeczywistość

Pobierz raport teraz

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

Tel.: +48 608 333 277

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partnerka zarządzająca, Liderka Assurance, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348