Budujemy zaufanie i tworzymy długoterminową wartość

Podsumowanie roku finansowego 2020/2021 i przegląd działań PwC w Polsce

Adam Krasoń

Prezes PwC w PolsceBudowanie zaufania na rynku oraz tworzenie długoterminowej wartości to główne cele ogłoszonej przez PwC w tym roku globalnej strategii “The New Equation”. Oba działania odnosimy zarówno do siebie, inicjując i realizując projekty o szerokim znaczeniu dla biznesu i społeczeństwa, jak też do naszych klientów, wspierając ich w wyzwaniach związanych ze zrównoważonym wzrostem.

Pod skrótem ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), odnoszącym się do ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, kryje się wiele działań, które mają istotny wpływ na ludzi i środowisko. Mowa tu zarówno o ograniczeniu emisji CO2, odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych, rozwijaniu talentów i tworzeniu równościowej kultury organizacyjnej, przestrzeganie etyki biznesowej czy zachowanie przejrzystości podatkowej. To tylko niektóre aspekty ESG, pokazujące, jak ważne są pozafinansowe kryteria oceny Przedsiębiorstw.

Jestem dumny, że w ostatnim roku finansowym w PwC zrealizowaliśmy tak wiele inicjatyw odpowiadających na wyzwania ESG, jednocześnie wspierając przedsiębiorców w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii odpowiedzialnego rozwoju, zaczynając od dostosowania się do regulacji raportowania niefinansowego poprzez pozyskiwanie kapitału i finansowania w tym zakresie.

Wybierając trzy najważniejsze punkty z naszych działań w tym roku wskazałbym na:


  • #NetZero - zgodnie z przyjętymi przez PwC założeniami ograniczamy nasz ślad węglowy, by do 2030 r. być zeroemisyjni. W praktyce oznacza to ograniczenie podróży służbowych, ekologiczne biura i przechodzenie na energię odnawialną.
  • #UmiejętnościCyfrowe - inwestujemy w podnoszenie kompetencji cyfrowych naszych pracowników - dajemy im możliwość uczestniczenia w programach PwC Digital Fitness, Digital Academy czy Digital Accelerator. Strategia The New Equation zakłada, że w ciągu kolejnych 5 lat zainwestujemy w Polsce 100 mln dolarów m.in. rozwijanie nowych technologii i wzmacnianie umiejętności pracowników.
  • #Wolontariat - z okazji jubileuszu 30 lat obecności PwC w Polsce zaprosiliśmy pracowników do realizacji własnych projektów wolontariackich. W 24 akcjach udział wzięło blisko 200 pracowników. Dla naszych klientów i partnerów zorganizowaliśmy aukcję charytatywną - Sztuka Dostrzegania, z której dochód ponad 680 000 zł przekazany został na 4 projekty istotne społeczne.

Adam Krasoń, Prezes PwC w Polsce

E

Środowisko

PwC jest firmą oferująca profesjonalne usługi doradcze, dlatego nasz wpływ na środowisko wynika głównie z generowania emisji CO₂ podczas podróży służbowych oraz zużycia energii w biurach.  Emisja PwC w Polsce w ostatnim roku wyniosła 2 535 ton CO₂.

PwC globalnie zobowiązało się, że do 2030 r. osiągnie neutralność emisyjną w zakresie gazów cieplarnianych. Dotyczy to także działań w Polsce.

Więcej informacji tutaj

S

Społeczeństwo

Chcemy przyciągać najlepszych ludzi i tworzyć zróżnicowane, zdrowe środowisko, w którym pracujemy i rozwijamy się. Prowadzimy różnorodne projekty wewnętrzne np. Wellbeing, PwC for Women, Partents@PwC. W zeszłym roku otrzymaliśmy certyfikat “Obiekt bez barier”.

Więcej informacji nt PwC jako pracodawcy i miejsca pracy tutaj 

Nasze zaangażowanie społeczne to przede wszystkim wolontariat kompetencji oraz projekty pro bono. Wspieramy organizacje pozarządowe w programie “Dwa Sektory Jedna Wizja”. Rozwijamy ekonomię społeczną w Polsce poprzez partnerstwo w Konkursie im. Jacka Kuronia na najlepsze przedsiębiorstwo roku czy realizację programu Akademia BIZnES Class. Pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W 2020 roku otrzymaliśmy nagrodę Dobroczyńca Roku w kategorii Ekologia.

Więcej informacji o naszych działaniach społecznych tutaj

G

Ład korporacyjny

PwC jako firma multidyscyplinarna dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio odpowiadać na potrzeby naszych klientów i pozostałych interesariuszy. Dbamy o najwyższą jakość usług oraz podejmujemy szereg działań wspierających naszych pracowników m.in. w obszarze etyki. 

Więcej informacji o naszym ładzie korporacyjnym tutaj

Wyniki finansowe 2020/2021

Ostatni rok finansowy zakończony w czerwcu 2021 r. przyniósł wzrost przychodów PwC w Polsce o 8,8% r/r. Ogłoszona na początku października strategia The New Equation zakłada, że w ciągu kolejnych 5 lat firma zainwestuje co najmniej 100 mln dol. m.in. na nowe technologie (w tym rozwiązania chmurowe), automatyzację audytu oraz rozwijanie talentów. W tym czasie PwC zamierza stworzyć dodatkowe 5 tys. miejsc pracy w Polsce.

Globalne dane spółek PwC dostępne są tutaj.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Michaela Towpik

Michaela Towpik

Compliance Officer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 906

Mariusz Kozłowski

Mariusz Kozłowski

Infrastructure and Procurement Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 581

Obserwuj nas