Rok inny niż wszystkie

Podsumowanie roku finansowego 2019/2020 w PwC Polska

Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie transformacji biznesu, audytu, kwestii prawnych i podatkowych oraz wykorzystania nowych technologii.

Ostatni rok był całkiem inny niż wszystkie, zarówno dla nas, jak też dla przedsiębiorców i całego biznesowego otoczenia.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników PwC w Polsce, za co serdecznie im dziękuję, w czasie pełnym wyzwań mogliśmy być blisko naszych klientów zapewniając im niezbędne wsparcie. Co ważne, w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyliśmy skalę naszego zaangażowania społecznego, pokazując w praktyce realizację naszego nadrzędnego celu, jakim jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów.

Adam Krasoń 
Prezes PwC w Polsce
pwc

Social impact

Nasze działania social impact skupiliśmy wokół kilku strategicznych obszarów:

■  Edukacja i wyrównywanie szans
■  Maksymalizacja potencjału organizacji społecznych
■  Przedsiębiorczość i innowacje społeczne
■  Ekologia
■  Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

W ostatnim roku finansowym wsparliśmy w Polsce m.in.:

■  9531 osób, oferując im wsparcie finansowe i merytoryczne
■  144 NGOs i przedsiębiorstw społecznych
■  10 szpitali

pwc

Realizujemy zarówno własne projekty, jak też chętnie angażujemy się w inicjatywy zewnętrzne, wiedząc, że dzięki szerokiej współpracy udaje się osiągać największe efekty. Poznaj wszystkie zrealizowane przez nas projekty:

Zobacz raport "Social Impact PwC Polska"  

Pracownicy i wellbeing

Spółki PwC w Polsce zatrudniają obecnie ponad 6100 osób. Nasze biura działają w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Łodzi. W Gdańsku i Warszawie posiadamy także Financial Crime Unit – dynamicznie rosnący od 5 lat zespół ekspertów, którzy wspierają instytucje finansowe z całego świata w zakresie compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy. W Katowicach i Opolu od wielu lat funkcjonują nasze Centra Usług Wspólnych, a rok temu w Lublinie otworzyliśmy oddział PwC IT Services. 

Priorytetem dla PwC od początku trwania pandemii jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w nowe technologie, przygotowanym procedurom zachowania ciągłości biznesu oraz istniejącym modelom pracy zdalnej w ciągu kilku dni niemal wszyscy pracownicy mogli rozpocząć pracę z domu. W obecnym modelu pracy hybrydowej wdrożyliśmy wszystkie zasady bezpiecznej pracy w biurze, by do minimum ograniczyć ryzyko związane z zakażeniem COVID-19.

pwc

Wzmacnianie kompetencji cyfrowych

Trwająca pandemia przyspieszyła proces transformacji cyfrowej firm oraz skalę wykorzystania nowych technologii, w tym do pracy zdalnej. W PwC podejmujemy liczne działania w celu wzmacniania kompetencji cyfrowych zarówno naszych pracowników, jak też klientów oraz osób, których pozycja na rynku pracy może być zagrożona ze względu na niedopasowanie umiejętności do zmieniających się potrzeb rzeczywistości.  

pwc

Rok temu globalnie rozpoczęliśmy program „New World. New Skills”. Zakłada on zapewnienie wszystkim pracownikom PwC szkoleń rozwijających umiejętności w obszarach takich jak: analiza danych, automatyzacja procesów czy sztuczna inteligencja. To także kontynuacja wspierania klientów w procesach transformacji cyfrowej, w tym automatyzacji i robotyzacji, oraz planowania kapitału ludzkiego i budowania odpowiednich programów szkoleń i warsztatów.

Inicjatywa PwC jest realizowana dzięki szerokiej współpracy z rządami, organizacjami non-profit i uczelniami oraz angażowaniu się w edukacyjne projekty społeczne.

Dowiedz się więcej o programie

Wspieranie klientów

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed wszystkimi organizacjami wymagające wyzwanie: szybkiego reagowania i dostosowania biznesu do nowych, często zaskakujących warunków. Nieprzewidziane zdarzenia, takie jak COVID-19, powodują nie tylko zmianę zachowań klientów i ich oczekiwań, wpływają także na otoczenie prawno-regulacyjne, a niekiedy wymuszają wprowadzenie zupełnie nowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Eksperci PwC wspierają przedsiębiorców w transformacji biznesu, obejmującej zarówno wewnętrzne, operacyjne działania organizacji, jak również te dotyczące relacji z klientami. Pomagamy firmom w aktywizacji konsumentów, wzmacnianiu kanałów cyfrowych oraz poprawie efektywności operacyjnej.

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu transformacji biznesu

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 podjęliśmy szereg działań, których celem było wsparcie przedsiębiorców w nowej, zaskakującej rzeczywistości. Eksperci PwC Legal prowadzili bezpłatną, całodobową infolinię, na której odpowiadali na pytania przedsiębiorców dotyczące COVID-19: prawo pracy, korzystanie z tarcz antykryzysowych, skutki prawne i biznesowe zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej, konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe. Dodatkowo eksperci prawni i podatkowi PwC odpowiadali na pytania przedsiębiorców w projektach prowadzonych przez Business Insider Polska i Gazetę Wyborczą.

Wyniki finansowe 2019/2020

Łączne globalne przychody PwC w ostatnim roku finansowym wyniosły rekordowe 43 mld dol., o 3% więcej niż rok wcześniej. Wszystkie regiony odnotowały wzrost przychodów: Bliski Wschód i Afryka +10%, Azja +5%, Europa Środkowo-Wschodnia +4%, Ameryka Północna i Południowa +3%, Europa Zachodnia +2%, Australazja i Pacyfik +1%.

Przychody brutto PwC w Polsce w roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2020 r. wzrosły o 18% w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem.

pwc

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas