VAT Fraud Tracker

Monitoruj wyłudzenia VAT

Narzędzie VAT Fraud Tracker pomaga monitorować wyłudzenia VAT poprzez identyfikację produktów i branż, które mogą być narażone na ryzyko związane z wyłudzeniami podatkowymi

Roczny uszczerbek krajów UE z tytułu wyłudzeń VAT stanowi równowartość PKB Bułgarii

Oszustwa podatkowe w zakresie VAT są coraz bardziej powszechne. O skali problemu świadczą szacunki Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi wyłudzenia VAT to uszczerbek w dochodach państw członkowskich rzędu 45-53 mld EUR rocznie.

Oszuści wyłudzający VAT wykazują się dużą mobilnością międzybranżową – w tym samym czasie są w stanie wyłudzać VAT na wielu grupach towarowych. Skala i wszechobecność wyłudzeń spowodowała, iż przeciwdziałanie zjawisku stanowi priorytet rządów krajów UE.

Organy podatkowe prezentują bardziej zdecydowane podejście w odzyskiwaniu utraconych wpływów budżetowych. W praktyce niestety obowiązek przeciwdziałania zjawisku wyłudzeń VAT często jest przerzucany na uczciwych podatników. Już teraz odczuwają oni skutki uwikłania w oszukane łańcuchy transakcji – karuzele VAT.

Więcej o VAT Fraud Trackerze

Playback of this video is not currently available

13,9
mld zł

wysokość wyłudzeń VAT zarzucono osobom podejrzanym o oszustwa podatkowe

Sprawdź jak zniwelować ryzyko wyłudzenia VAT 

Narzędzie VAT Fraud Tracker pozwala na wczesną identyfikację produktów i branż, które mogą być narażone na ryzyko związane z wyłudzeniami VAT

VAT Fraud Tracker pozwoli Ci:

  • zademonstrować należytą staranność w przypadku sporu z organami podatkowymi
  • określić poziom ryzyka wyłudzenia VAT, na które narażony jest asortyment
  • zapobiec uczestnictwu w nieuczciwych transakcjach
  • ograniczyć straty związane z wyłudzeniami VAT
  • uzyskać mapę towarów narażonych na oszustwa podatkowe
  • oszacować ryzyko wystąpienia oszustwa podatkowego (tzw. karuzeli VAT)

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Obserwuj nas